Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Leipzig, 2 juli 2013

Commissie geeft startsein voor Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

Vandaag is tijdens de Worldskills-wedstrijd 2013 in Leipzig (Duitsland) door Europese commissarissen Androulla Vassiliou (onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken) en László Andor (werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie) het startsein gegeven voor de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen. De alliantie zal, met behulp van een breed samenwerkingsverband tussen de belangrijkste belanghebbenden op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs, bijdragen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid door de kwaliteit en het aanbod van leerlingplaatsen in de hele EU te verbeteren. Ook streeft de alliantie ernaar de houding ten opzichte van leerlingplaatsen te veranderen. In het bijzonder zullen de meest succesvolle leerlingstelsels in de EU in kaart worden gebracht en zullen in iedere lidstaat passende oplossingen worden geboden.

De alliantie wordt kracht bijgezet door de allereerste gezamenlijke verklaring ooit van de Europese Commissie, het voorzitterschap van de Europese Raad en de vakbonds- en werkgeversorganisaties op Europees niveau (het Europees Verbond van vakverenigingen - EVV, BusinessEurope, het Europees Centrum van gemeenschapsbedrijven en ondernemingen van algemeen economisch belang - CEEP en de Europese Unie van ambachten en van het midden- en kleinbedrijf - UEAPME). De alliantie bevordert initiatieven die steun zullen krijgen van het Europees Sociaal Fonds, het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en Erasmus+, het nieuwe programma voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

"Wij roepen alle belanghebbenden op om mee te doen aan de Europese alliantie voor leerlingplaatsen en bij te dragen aan meer en betere leerlingplaatsen in Europa," aldus de commissarissen in een gezamenlijke verklaring. "Leerlingplaatsen kunnen een wezenlijke rol spelen in de strijd tegen jeugdwerkloosheid omdat ze jongeren de vaardigheden en de ervaring geven waar werkgevers naar op zoek zijn."

In landen met sterk ontwikkelde stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding als Duitsland, Denemarken, Nederland en Oostenrijk is de jeugdwerkloosheid over het algemeen lager. De Commissie bevestigt deze analyse in het laatste Kwartaaloverzicht van de werkgelegenheid en de sociale situatie, dat aangeeft dat leerlingplaatsen en stages vaak een opstap zijn naar een vaste baan (zie IP/13/601). Daarom vormen leerlingplaatsen een belangrijk element van de Jongerengarantie die de Commissie in december 2012 als onderdeel van het werkgelegenheidspakket voor jongeren heeft voorgesteld (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938) en die in april 2013 door de Raad is goedgekeurd.

"We moeten de handen ineenslaan en nu samen actie ondernemen om ervoor te zorgen dat onze jongeren de vaardigheden leren die zij nodig hebben om in hun persoonlijke leven en hun loopbaan succesvol te zijn," aldus commissaris Vassiliou. "Door de onaanvaardbare jeugdwerkloosheidscijfers is er dringend behoefte aan samenwerking tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en werkgelegenheid om de overgang van school naar de arbeidswereld voor jonge Europeanen te vergemakkelijken", vulde commissaris Andor aan.

De alliantie zal nationale hervormingen ondersteunen die leerlingstelsels opzetten of verbeteren. De Commissie nodigt daarom alle potentiële partners uit om zich bij de alliantie aan te sluiten: overheidsinstanties, bedrijven, vakbonden, kamers van koophandel, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, jeugdvertegenwoordigers en diensten voor arbeidsbemiddeling. De Commissie spoort hen aan duidelijke toezeggingen te doen om openbare en particuliere financiering van leerlingstelsels te verhogen.

Met het ondertekenen van de gezamenlijke verklaring zeggen de Europese vertegenwoordigers van vakverenigingen en werkgevers toe hun inspanningen de komende zes maanden specifiek te richten op:

 1. bewustmaking van de voordelen van leerlingstelsels richting werkgevers en jongeren

 2. verspreiding van ervaringen en goede praktijken binnen hun eigen organisaties

 3. aanmoediging en advies richting ledenorganisaties bij het ontwikkelen van leerlingplaatsen van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Ook zullen zij hun leden aanmoedigen om:

 1. met scholen en bureaus voor arbeidsbemiddeling samen te werken

 2. het opleiden van mentors binnen bedrijven en de begeleiding van leerlingen te ondersteunen

 3. het aanbod van leerlingplaatsen te vergroten en de kwaliteit ervan te verhogen.

De Commissie heeft toegezegd om:

 1. "peer learning" en "peer reviews" te bevorderen om op die manier beleidshervormingen in de lidstaten te ondersteunen, met name in de lidstaten met landenspecificieke aanbevelingen op het vlak van beroepsonderwijs en 
  -opleidingen

 2. EU-financiering optimaal aan te wenden om een bijdrage te leveren tot de doelstellingen van de alliantie (bevorderen van de ontwikkeling op systeemniveau, van lesmateriaal en van de mobiliteit van leerlingen en personeel)

 3. in nauwe samenwerking met de relevante belanghebbenden na te gaan of leerlingplaatsen in het EURES-netwerk kunnen worden opgenomen

 4. Eurochambres en andere relevante belanghebbenden aan te sporen maatregelen toe te zeggen die aan de daadwerkelijke verwezenlijking van de alliantie bijdragen.

De Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek, Johanna Wanka, en de Litouwse minister van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, Algimanta Pabedinskienė (namens het EU-voorzitterschap), nemen ook deel aan de opening vandaag. De Europese Rondetafel van Industriëlen (ERT), die 50 multinationale ondernemingen met 7 miljoen werknemers vertegenwoordigt, ondersteunt de alliantie door middel van een netwerk van "ambassadeurs" voor het bedrijfsleven. Bestuursvoorzitter en CEO van Telecom Italia, Franco Bernabè, zei: "Wij geven onze volledige steun aan deze alliantie. Wij moeten met zijn allen op nieuwe manieren samenwerken om attitudes te veranderen en meer en betere leerlingplaatsen te creëren."

De Europese vereniging van kamers van koophandel en nijverheid (Eurochambres) is van plan om samenwerkingsverbanden te stimuleren op basis van de samenwerkingsverbanden waaraan haar leden in Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Roemenië en Hongarije hun deelname al hebben toegezegd. De Oostenrijkse federale kamer van koophandel heeft bovendien projecten in Roemenië en Slowakije opgezet om duale leerstelsels te ontwikkelen, waarbij leren binnen het openbare beroepsonderwijs wordt gecombineerd met het opdoen van ervaring in het bedrijfsleven.

Achtergrond

Het voornemen van de Commissie om een Europese alliantie voor leerlingplaatsen op te zetten werd aangekondigd in het kader van haar initiatief Een andere kijk op onderwijs (zie IP/12/1233) en het werkgelegenheidspakket voor jongeren (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938). De Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 heeft de Commissie uitgenodigd de alliantie op te zetten als onderdeel van de maatregelen tegen jeugdwerkloosheid. De alliantie vormt ook een belangrijk onderdeel van de mededeling van de Commissie "Samen aan de slag voor de jongeren in Europa" van 19 juni.

Volgens de conclusies van de Europese Raad van 27-28 juni 2013 vormt de bevordering van leerlingplaatsen van hoge kwaliteit en "opleiden op de werkplek", met name door middel van de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, een wezenlijk onderdeel ter ondersteuning van jeugdwerkgelegenheid.

De Europese Alliantie voor leerlingplaatsen wordt gelanceerd in het kader van de World Skills Competition.

Voor meer informatie:

European Alliance for Apprenticeships: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

EU-maatregelen om jeugdwerkloosheid aan te pakken: MEMO/13/464

Europese Commissie: Education and training / Youth Employment

De website van Androulla Vassiliou

De website van László Andor

Volg Androulla Vassiliou op Twitter:@VassiliouEU

Volg László Andor op Twitter:@LaszloAndorEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar