Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Leipzig 2. heinäkuuta 2013

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä käynnistyy

Komissaarit Androulla Vassiliou (koulutus, kulttuuri, monikielisyys ja nuorisoasiat) ja László Andor (työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus) käynnistävät tänään eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän ammattitaidon World Skills 2013 -kilpailussa Leipzigissa, Saksassa. Yhteenliittymällä torjutaan nuorisotyöttömyyttä parantamalla oppisopimuskoulutuksen laatua ja tarjontaa ympäri EU:ta avainsektoreiden ja koulutuksen sidosryhmien laajoilla kumppanuuksilla. Samalla pyritään muuttamaan asennoitumista oppisopimuksiin. Yhteenliittymän kautta pyritään etenkin tunnistamaan onnistuneimmat oppisopimuskoulutusjärjestelmät EU:ssa ja soveltamaan kussakin jäsenvaltiossa niille soveltuvia ratkaisuja.

Yhteenliittymällä on takanaan Euroopan komission, EU:n ministerineuvoston puheenjohtajamaan ja Euroopan tason ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen (Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö – ETUC/EAY, BusinessEurope, Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus – CEEP ja Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto – UAPME) kaikkien aikojen ensimmäisellä yhteisellä lausumalla annettu tuki. Yhteenliittymä tukee toimenpiteitä, joita rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, nuorisotyöllisyysaloitteesta ja EU:n uudesta koulutuksen ja nuorison ohjelmasta Erasmus+.

Kehotamme kaikkia sidosryhmiä osallistumaan eurooppalaiseen oppisopimusyhteenliittymään ja myötävaikuttamaan oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen ja parantamiseen Euroopassa”, totesivat komissaarit yhteisessä julkilausumassaan. "Oppisopimuskoulutuksella voi olla suuri merkitys nuorisotyöttömyyden torjunnassa. Sen kautta voidaan tarjota nuorille työnantajien hakemia taitoja ja kokemusta."

Nuorisotyöttömyyttä vaikuttaa esiintyvän vähemmän sellaisissa maissa, joissa on vahva ammatillisen koulutuksen järjestelmä, kuten Saksassa, Tanskassa, Alankomaissa ja Itävallassa. Tätä analyysiä tukee Euroopan komission tuorein neljännesvuosittainen työllisyyttä ja sosiaalista tilannetta käsittelevä katsaus, jonka mukaan oppisopimus- ja harjoittelupaikat ovat usein askel kohti pysyvää työpaikkaa (IP/13/601). Tästä syystä oppisopimuskoulutus on tärkeä osa nuorisotakuuta, jota komissio ehdotti työllisyyspaketin yhteydessä joulukuussa 2012 (katso IP/12/1311 ja MEMO/12/938 (englanniksi)) ja jonka neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2013.

"Meidän on yhdistettävä voimamme ja toimittava nyt, jotta nuorille voidaan tarjota sitä osaamista, mitä he tarvitsevat menestyäkseen niin yksityis- kuin työelämässäkin", totesi komissaari Vassiliou. "Nuorisotyöttömyysaste on sietämättömän korkea, ja siksi koulutuksesta ja työllisyydestä vastaavien on toimittava kiireellisesti, jotta voidaan helpottaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään", lisäsi komissaari Andor.

Yhteenliittymä tukee kansallisia uudistuksia, joilla pyritään perustamaan tai vahvistamaan oppisopimuskoulutusjärjestelmiä. Komissio kehottaa kaikkia kyseeseen tulevia kumppaneita – niin viranomaisia, yrityksiä, ammattijärjestöjä, kauppakamareita, ammatillisen koulutuksen tarjoajia ja nuoria edustavia järjestöjä kuin työvoimatoimistojakin – osallistumaan yhteenliittymään. Lisäksi komissio pyytää niitä edistämään julkisen ja yksityisen rahoituksen kohdentamista oppikoulutusjärjestelmille.

Allekirjoittamalla yhteisen lausuman ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen eurooppalaiset edustajat ovat sitoutuneet seuraavien kuuden kuukauden aikana

  1. lisäämään tietoisuutta oppisopimuskoulutuksen eduista työnantajien ja nuorten keskuudessa,

  2. levittämään kokemusta ja hyviä käytäntöjä omissa organisaatioissaan,

  3. motivoimaan ja neuvomaan jäsenjärjestöjä oppisopimuskoulutuksen laadun parantamisessa, jotta se vastaisi työmarkkinoiden osaamistarpeita.

Lisäksi ne rohkaisevat jäseniään

  1. tekemään yhteistyötä koulujen ja työvoimatoimistojen kanssa,

  2. tukemaan yritysten sisäisten mentoreiden koulutusta ja oppisopimusoppilaiden ohjausta,

  3. lisäämään oppisopimuspaikkojen tarjontaa ja laatua.

Komissio sitoutuu

  1. edistämään vertaisoppimista/-arviointia jäsenvaltioiden uudistusten tukemiseksi, etenkin ammatillisen koulutuksen järjestelmiin liittyvien maakohtaisten suositusten osalta,

  2. varmistamaan, että EU:n rahastoja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla yhteenliittymän tavoitteiden toteuttamiseksi (tukijärjestelmien kehittäminen, oppisisältö ja oppisopimusoppilaiden ja henkilöstön liikkuvuus),

  3. tarkastelemaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa oppisopimuskoulutuksen sisällyttämistä EURES-verkostoon,

  4. rohkaisemaan Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liittoa ja muita asianomaisia sidosryhmiä tukemaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan yhteenliittymän tavoitteiden konkreettiseen toteuttamiseen.

Tämänpäiväiseen käynnistämistilaisuuteen osallistuvat myös Saksan liittohallituksen opetus- ja tutkimusministeri Johanna Wanka ja Liettuan sosiaaliturva- ja työministeri Algimanta Pabedinskienė EU:n puheenjohtajavaltion edustajana. Euroopan teollisuusjohtajien pyöreä pöytä (ERT), joka edustaa 50:tä, 7 miljoonaa työntekijää työllistävää monikansallista yhtiötä, tukee yhteenliittymää ”yrityslähettiläiden” verkoston kautta. ”Annamme yhteenliittymälle täyden tukemme”, totesi Telecom Italian puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Franco Bernabè. ”Kaikkien on osallistuva uudenlaiseen yhteistyöhön, jotta voidaan muuttaa asenteita ja luoda enemmän ja parempia oppisopimuspaikkoja.”

Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto (Eurochambres) aikoo edistää kumppanuuksia, jotka perustuvat sen jäsenien jo tekemiin kumppanuuksiin Saksassa, Espanjassa, Itävallassa, Romaniassa ja Unkarissa. Myös Itävallan liittovaltion talouskamarilla on hankkeita Romaniassa ja Slovakiassa kaksiosaisen oppisopimusjärjestelmän perustamiseksi. Näissä järjestelmissä yhdistyvät opiskelu julkisessa ammatillisessa oppilaitoksessa ja harjoittelu yrityksessä.

Tausta

Komission suunnitelma eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän käynnistämisestä julkistettiin osana komission Koulutuksen uudelleenajattelu -aloitetta (katso IP/12/1233) ja nuorten työllisyyspakettia (katso IP/12/1311 ja MEMO/12/938 (englanniksi)). Helmikuun 7. ja 8. päivänä 2013 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota perustamaan yhteenliittymän osana nuorisotyöttömyyden torjumista koskevia toimia. Se on keskeinen osa myös komission 19. kesäkuuta antamaa tiedonantoa Yhteistyötä Euroopan nuorten hyväksi.

Kesäkuun 27. ja 28. päivänä 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä viitataan korkealaatuisen oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen edistämiseen varsinkin eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän avulla, joka on keskeinen tekijä nuorten työllisyyden tukemisessa.

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä käynnistetään osana World Skills -kilpailua.

Lisätietoja

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

EU:n toimet nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi: MEMO/13/464

Euroopan komissio: koulutus / nuorten työllisyys

Androulla Vassilioun sivusto

László Andorin verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

László Andor Twitterissä: @LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2) 295 96 67

Jonathan Todd (+32 2) 29 94 107

Cécile Dubois (+32 2) 29 51 883


Side Bar