Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Leipzig, den 2. juli 2013

Lancering af den europæiske alliance for lærlingeuddannelser

I dag lanceres den europæiske alliance af lærlingeuddannelser af EU-kommissærerne Androulla Vassiliou (uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom) og László Andor (beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion) i forbindelse med konkurrencen 2013 WorldSkills i Leipzig i Tyskland. Alliancen bidrager til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed ved at forbedre kvaliteten og udbuddet af lærepladser i hele EU gennem et bredere partnerskab mellem de vigtigste interessenter inden for beskæftigelse og uddannelse. Den har desuden til hensigt at ændre holdninger til lærlingeuddannelser. Et af målene er at udpege de mest vellykkede lærlingeuddannelser i EU og anvende løsninger, som er tilpasset de enkelte medlemsstater.

Alliancen bakkes op af en fælles erklæring – som er den første af sin slags – fra Europa-Kommissionen, formandskabet for EU's Ministerråd og de europæiske sammenslutninger af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger (Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation – EFS, BusinessEurope, De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation – CEEP og Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder – UAPME). Alliancen fremmer foranstaltninger, som får støtte fra Den Europæiske Socialfond, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Erasmus+, det nye EU-program for uddannelse og ungdom.

"Vi opfordrer alle interessenter til at deltage i den europæiske alliance for lærlingeuddannelser og bidrage til flere og bedre lærepladser i Europa," udtalte kommissærerne i en fælles erklæring. "Lærlingeuddannelser kan spille en vigtig rolle for overvindelse af ungdomsarbejdsløsheden ved at give de unge de færdigheder og erfaringer, som arbejdsgiverne er på udkig efter."

Lande med stærke erhvervsrettede uddannelsessystemer, som f.eks. Tyskland, Danmark, Nederlandene og Østrig, har en lavere ungdomsarbejdsløshed. Kommissionen bekræfter denne analyse i den seneste udgave af "European Employment and Social Situation Quarterly Review", som viser, at lærlingeuddannelser og praktikophold ofte fungerer som et springbræt til fast arbejde (se IP/13/601). Derfor udgør lærlingeuddannelserne et nøgleelement i den ungdomsgaranti, som Kommissionen har foreslået i december 2012 som en del af ungdomsbeskæftigelsespakken (se IP/12/1311 og MEMO/12/938), og som blev vedtaget af Rådet i april 2013.

"Vi er nødt til at gøre en fælles indsats og handle nu for at sikre, at de unge får de færdigheder, som de har behov for for at lykkes i deres personlige og professionelle liv," udtalte kommissær Androulla Vassiliou. "I betragtning af den alt for høje ungdomsarbejdsløshed er der et akut behov for, at dem, der er ansvarlige for uddannelse og beskæftigelse, arbejder sammen for at lette overgangen fra skole til arbejde for Europas unge," tilføjede kommissær László Andor.

Alliancen vil støtte nationale reformer, som har til hensigt at oprette og forbedre lærlingeuddannelser. Kommissionen opfordrer alle potentielle partnere til at deltage i alliancen: offentlige myndigheder, erhvervslivet, fagforeninger, handelskamre, erhvervsrettede uddannelsesudbydere, ungdomsrepræsentanter og arbejdsformidlinger. De tilskyndes til klart at forpligte sig til at fremme offentlige og private investeringer i lærlingeuddannelser.

Ved at underskrive den fælles erklæring har de europæiske repræsentanter for fagforeninger og arbejdsgivere givet tilsagn om inden for de kommende seks måneder at fokusere på:

  1. at øge bevidstheden om fordelene ved lærlingeuddannelser blandt arbejdsgivere og unge

  2. at udbrede erfaringer og god praksis inden for deres egne organisationer

  3. at motivere og rådgive deres medlemsorganisationer med henblik på udvikling af lærlingeuddannelser, som er tilpasset arbejdsmarkedets behov.

De vil desuden opfordre deres medlemmer til:

  1. at samarbejde med skoler og arbejdsformidlinger

  2. at støtte uddannelse af mentorer og vejledning til lærlinge i virksomhederne

  3. at øge udbuddet og kvaliteten af lærepladser.

Kommissionen forpligter sig til:

  1. at fremme peerlæring/evaluering med henblik på at støtte politiske reformer i medlemsstaterne, især i de medlemsstater, som har fået landespecifikke henstillinger vedrørende erhvervsrettede uddannelser

  2. at sikre den bedst mulige anvendelse af EU-midler til at nå alliancens mål (støtte til udvikling på systemniveau, undervisningsindhold og mobilitet for lærlinge og personale)

  3. at undersøge muligheden for at integrere lærepladser i Euresnettet i tæt samarbejde med relevante interessenter

  4. at opfordre Eurochambers og andre relevante interessenter til at vedtage foranstaltninger, som bidrager til konkrete resultater for alliancen.

Johanna Wanka, Tysklands forbundsminister for uddannelse og forskning, og Algimanta Pabedinskienė, Litauens arbejds- og socialminister, som repræsenterer EU-formandskabet, deltager ligeledes i lanceringen. European Round Table of Industrialists (ERT), der repræsenterer 50 multinationale virksomheder med 7 millioner ansatte, støtter alliancen med et netværk af virksomhedsambassadører. Franco Bernabè, formand og administrerende direktør for Telecom Italia, udtalte: "Vi støtter alliancen fuldt ud. Vi er alle nødt til at samarbejde på nye måder for at ændre holdninger og skabe flere og bedre lærepladser."

Den Europæiske Sammenslutning af Handels- og Industrikamre (Eurochambers) planlægger at fremme lærlingeuddannelser, baseret på dem, som deres medlemmer allerede har iværksat i Tyskland, Spanien, Østrig, Rumænien og Ungarn. Det føderale østrigske handels- og industrikammer leder desuden projekter i Rumænien og Slovakiet for etablering af dobbelte lærlingesystemer, som kombinerer læring i offentlige erhvervsrettede skoler med erfaringer fra virksomhedspraktik.

Baggrund

Kommissionens intention om lancering af en europæisk alliance for lærlingeuddannelser blev annonceret som en del af initiativet "Nytænkning på uddannelsesområdet" (se IP/12/1233) og ungdomsbeskæftigelsespakken (se IP/12/1311 og MEMO/12/938). Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 7.-8. februar 2013 Kommissionen til at etablere alliancen for lærlingeuddannelser som led i foranstaltningerne til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Den er desuden et nøgleelement i Kommissionens meddelelse af 19. juni "Fælles indsats for EU's unge".

I Det Europæiske Råds konklusioner af 27.-28. juni 2013 henvises der til fremme af lærlingeuddannelser af høj kvalitet og arbejdspladsbaseret læring, navnlig via den europæiske alliance for lærlingeuddannelser, som et vigtigt instrument til støtte for ungdomsbeskæftigelse.

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser lanceres som en del af konkurrencen WorldSkills.

Yderligere oplysninger

En europæisk alliance for lærlingeuddannelser:

http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

EU-foranstaltninger mod ungdomsarbejdsløshed: MEMO/13/464

Europa-Kommissionen: uddannelse/ungdomsbeskæftigelse

Androulla Vassilious websted

László Andors websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Følg László Andor på Twitter: @LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar