Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel/Lipsko, 2. července 2013

Zahájení Evropské aliance pro učňovskou přípravu

V rámci soutěže WorldSkills 2013, jež se koná v Lipsku, Německo, zahajují dnešním dnem komisaři Androulla Vassiliou (vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládež) a László Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) Evropskou alianci pro učňovskou přípravu. Cílem této aliance je pomoci v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí zlepšováním kvality a nabídky učňovské přípravy v celé EU prostřednictvím širokého partnerství klíčových zúčastněných subjektů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Jejím dalším cílem je rovněž změnit pohled na učňovskou přípravu. Zaměří se zejména na identifikaci nejúspěšnějších systémů učňovské přípravy v EU a uplatňování vhodných řešení v jednotlivých členských státech.

Aliance je podporována dosud prvním společným prohlášením Evropské komise, předsednictví Rady ministrů EU a evropských organizací odborových svazů a zaměstnavatelů (Evropská konfederace odborových svazů – EKOS, BusinessEurope, Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu – CEEP a Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků – UAPME). Aliance propaguje opatření, která budou podporována Evropským sociálním fondem, Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí a novým programem EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mladé lidi nazvaným Erasmus+.

„Vyzýváme všechny zúčastněné subjekty, aby se připojily k Evropské alianci pro učňovskou přípravu a přispěly k rozšíření a zlepšení učňovské přípravy v Evropě,“ uvedli komisaři ve společném prohlášení. „Učňovská příprava může hrát ústřední roli v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí tím, že jim umožní získat dovednosti a zkušenosti, jež zaměstnavatelé hledají.“

Země, jež mají silné systémy odborného vzdělávání a přípravy, jako například Německo, Dánsko, Nizozemsko a Rakousko, mívají také nižší nezaměstnanost mladých lidí. Komise tuto analýzu potvrzuje v posledním čtvrtletním zpravodaji o zaměstnanosti a sociální situaci v Evropě, který uvádí, že učňovská příprava a stáže jsou často předstupněm trvalého pracovního poměru (viz IP/13/601). Z tohoto důvodu učňovská příprava představuje klíčový prvek záruky pro mladé lidi, kterou v prosinci 2012 navrhla Komise v rámci balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938) a v dubnu 2013 přijala Rada.

Komisařka Vassiliou uvedla: „Musíme spojit své síly k okamžité akci, abychom zajistili, že naši mladí lidé získají potřebné dovednosti k dosažení úspěchu jak v osobním, tak i v pracovním životě.“ „Vzhledem k nepřijatelným úrovním nezaměstnanosti mladých lidí je zapotřebí, aby ti, již jsou odpovědní za vzdělávání a zaměstnanost, bezodkladně spolupracovali na usnadnění přechodu mladých Evropanů ze škol do pracovního prostředí,“ dodal komisař Andor.

Aliance bude podporovat vnitrostátní reformy, jejichž cílem je založit nebo posílit systémy učňovské přípravy. Komise vyzývá všechny potenciální partnery, aby se k této alianci připojili: orgány veřejné moci, podniky, odborové svazy, obchodní komory, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, zástupce mládeže a služby zaměstnanosti. Podporuje je v tom, aby přijali pevné závazky v oblasti navýšení veřejného a soukromého financování systémů typu učňovské přípravy.

Podpisem společného prohlášení se evropští zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů zavázali, že v příštích šesti měsících zaměří své úsilí na:

  1. zvyšování povědomí o přínosech učňovské přípravy pro zaměstnavatele a pro mladé lidi,

  2. šíření zkušeností a správné praxe na půdě svých vlastních organizací,

  3. motivování svých členských organizací a jim určené poradenství v souvislosti s rozvojem kvalitní učňovské přípravy přizpůsobené požadavkům trhu práce v oblasti dovedností.

Dále své členy podpoří, aby:

  1. spolupracovali se školami a službami zaměstnanosti,

  2. podporovali interní školení mentorů v rámci společností a odborné vedení učňů,

  3. zvyšovali nabídku a kvalitu učňovské přípravy.

Komise se zavázala, že:

  1. bude podporovat vzájemné učení/hodnocení v zájmu podpory reforem v členských státech, zejména pak v těch, jejichž doporučení pro jednotlivé země se týkají odborného vzdělávání a přípravy,

  2. zajistí nejlepší využití prostředků EU, které přispěje k dosažení cílů aliance (podpora rozvoje na úrovni systémů, vzdělávací náplně a mobility učňů a personálu),

  3. se v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty zaměří na zahrnutí učňovské přípravy do sítě EURES,

  4. vyzve Eurochambres a další příslušné zúčastněné subjekty, aby se zavázaly k opatřením, jež přispějí ke konkrétním výsledkům aliance.

Dnešního zahájení se rovněž účastní Johanna Wanka, německá spolková ministryně školství a výzkumu, a za předsednictví EU Algimanta Pabedinskienė, litevská ministryně sociálního zabezpečení a práce. Evropský kulatý stůl průmyslníků (European Round Table of Industrialists – ERT), který zastupuje 50 nadnárodních společností zaměstnávajících 7 milionů osob, podporuje alianci prostřednictvím sítě podniků „ambasadorů“. Franco Bernabè, předseda a výkonný ředitel společnosti Telecom Italia, uvedl: „Tuto alianci plně podporujeme. Všichni musíme pracovat společně a novými způsoby, aby došlo ke změně přístupů a vzniklo více lepší učňovské přípravy.“

Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor (Eurochambres) plánuje posílit partnerství na základě těch, k nimž se jejich členové již zavázali v Německu, Španělsku, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku. Rakouská spolková hospodářská komora rovněž provozuje projekty v Rumunsku a na Slovensku za účelem zavedení duálního systému učňovské přípravy, který kombinuje výuku ve veřejných školách odborného vzdělávání a přípravy s praxí v podnicích.

Souvislosti

Plán Komise zahájit Evropskou alianci pro učňovskou přípravu byl oznámen v rámci její iniciativy Přehodnocení vzdělávání (viz IP/12/1233) a balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938). Evropská rada na svém zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 vyzvala Komisi, aby vytvořila tuto alianci v rámci opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí. Aliance je i klíčovým prvkem sdělení Komise ze dne 19. června s názvem „Společně pro mladé lidi v Evropě“.

Závěry Evropské rady z 27. a 28. června 2013 odkazovaly na prosazovaní vysoce kvalitní učňovské přípravy a učení se prací, zejména prostřednictvím Evropské aliance pro učňovskou přípravu, jakožto klíčového prvku podpory zaměstnanosti mladých lidí.

Evropská aliance pro učňovskou přípravu se zahajuje v rámci soutěže WorldSkills.

Více informací

Evropská aliance pro učňovskou přípravu: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Opatření EU v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí: MEMO/13/464

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava / Zaměstnanost mladých lidí

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Internetové stránky komisaře Lászla Andora

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

László Andor na Twitteru @LaszloAndorEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar