Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juli 2013

Aktivt och sunt åldrande: städer och regioner i EU får utmärkelser för framstående projekt

Trettiotvå städer och regioner runtom i EU har belönats för nya sätt att hjälpa den äldre befolkningen. Vinnarna har genomfört innovativa tekniska, sociala eller organisatoriska lösningar för att förbättra effektiviteten i systemen för vård och omsorg och fått pris för detta av Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, som ansvarar för den digitala agendan.

Utmärkelser har tilldelats Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Tretton referensställen har fått tre stjärnor, tolv har fått två stjärnor och sju har fått en stjärna (se bilagan och katalogen för fullständig information).

– Vi vill alla vara självständiga när vi blir äldre, och alla i Europa bör ha samma möjligheter till detta. Genom att belöna de bästa idéerna kan vi sprida dem och ge alla äldre denna möjlighet, säger Neelie Kroes.

– Jag är mycket glad över att de som gjort dessa 32 referensställen till en framgång har kommit till Bryssel för att dela med sig av sina idéer och insikter, säger EU:s folkhälsokommissionär Androulla Vassiliou. – Det är viktigt att sådana konkreta exempel på hur innovation redan används för att hjälpa våra äldre att leva ett sunt och aktivt liv kan tjäna som förebild för oss alla. Nästa steg blir att införa sådana lösningar i stor skala, fortsätter hon.

Kommissionens innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande omfattar sex innovationskategorier: Iakttagande av medicinering, förebyggande av fall, åtgärder avseende skröplighet och undernäring, integrerad vård, självständig tillvaro och äldrevänliga miljöer. Några exempel på god praxis är följande:

  • I Andalusien i Spanien har man integrerat hälsoinformationen för alla 8,5 miljoner invånare i området elektroniskt, optimerat samordningen på hälso- och socialområdet och förbättrat socialvården för de närmare 1,3 miljoner invånarna över 65 år i området.

  • I Skottland har man infört ett verktyg för riskvärdering i samband med förebyggande omsorg som ska bidra till att nå målet att alla kan leva ett längre, friskare liv hemma eller i en hemmaliknande omgivning senast 2020. Resultatet är färre sjukhusbesök, kortare sjukhusvistelser och en nettovinst på 190 pund per patient.

  • I regionen Baskien i Spanien använder man 14 IKT-projekt för att genomföra sin strategi för kroniska sjukdomar. Hittills har det medfört att antalet sjukhusvistelser minskat med 38 % när det gäller mycket komplicerade fall, medan besöken på akutmottagningar minskat med 26 %.

  • Universitetet i Coimbra i Portugal stöder ett holistiskt ekosystem som samlar berörda parter med syftet att genomföra mer innovativa metoder. Det har gett positiva resultat på området kognitivt åldrande, demens och nedsatt syn, där 1 350 patienter per år undersöks av specialister, och över hundra arbetstillfällen har skapats.

Bakgrund

I december 2011 lanserade EU-kommissionen sitt första innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande i det övergripande syftet att öka antalet friska levnadsår i EU med två fram till 2020. I den strategiska genomförandeplanen för partnerskapet anges tre arbetsområden: aktionsgrupper, referensställen och en digital marknad för innovativa idéer.

Referensställena är grupper av regioner, städer, integrerade sjukhus eller vårdorganisationer som syftar till att ge konkreta exempel på innovativa tjänster med bevisat mervärde för medborgare och hälso- och sjukvårdssystem i EU:s regioner. En del av dem har bidragit till tillväxt och jobbskapande i sina egna områden, och i många områden har bästa praxis utvidgats från lokal till regional eller nationell nivå.

En digital marknad för innovativa idéer har lanserats för att engagera fler berörda aktörer i innovationsprocessen inom innovationspartnerskapet så att de kan hjälpa till med att sprida och utbyta resultat, idéer och initiativ. Ett annat syfte är att underlätta samarbetet inom och mellan aktionsgrupperna. Internationella förbindelser har skapats med OECD:s "Silver Economy Initiative" och med WHO (samarbete på flera åldersrelaterade områden, särskilt inom aktionsgruppen för äldrevänliga miljöer och städer).

Användbara länkar

Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

På Twitter

På Youtube

Delta här.

De sex aktionsgruppernas handlingsplaner

Vägledning till referensställena

Den digitala dagordningen

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar