Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 2. julija 2013

Dejavno in zdravo staranje: Mestom in regijam zvezdice kot priznanje za odlične projekte

Za svoje inovativne načine, kako pomagati starejšim, je bilo nagrajenih 32 mest in regij po vsej Evropi. Dobitniki nagrad izvajajo tehnološko, socialno ali organizacijsko inovativne rešitve za izboljšanje učinkovitosti sistemov zdravstvene in socialne oskrbe, zato jim je podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, ki je odgovorna za digitalno agendo, podelila nagrade.

Dobitniki zvezdic prihajajo s Češke, Danske, Finske, iz Nemčije, z Irske, iz Italije, s Portugalske, iz Španije, s Švedske, Nizozemske in iz Združenega kraljestva. 13 referenčnih središč je prejelo tri zvezdice, 12 dve zvezdici in 7 eno zvezdico (več podrobnosti najdete v Prilogi in katalogu).

Neelie Kroes je povedala: „V starosti si vsak želi ostati samostojen in vsak Evropejec bi za to moral imeti enake možnosti. Z nagraditvijo najuspešnejših idej lahko te ideje širimo ter starajočim se ljudem podarimo to možnost.“

Evropski komisar za zdravje, Tonio Borg, je povedal: „Vesel sem, da so predstavniki teh 32 središč prišli v Bruselj predstavit svoje ideje in (v)poglede. Pomembno je, da so taki primeri inovacij, ki se že uporabljajo in pomagajo starejšim državljanom živeti zdravo in dejavno življenje, vsem nam v navdih. Naslednji korak je širša uporaba takih rešitev.“

Evropsko partnerstvo Komisije za inovacije za dejavno in zdravo staranje sestavlja 6 kategorij: spoštovanje zdravniških napotkov, preprečevanje padcev, šibkost in podhranjenost, celostna oskrba, samostojno življenje in starostnikom prijazna okolja. Nekaj primerov dobre prakse:

  • Andaluzija, Španija je elektronsko povezala zdravstvene podatke vseh 8,5 milijona prebivalcev, optimizirala usklajevanje med njihovimi zdravstvenimi in socialnimi oskrbovalci ter izboljšala socialno varstvo za svojih skoraj 1,3 milijona državljanov v starostni skupini nad 65 let.

  • Škotska je razvila orodje za napoved tveganja, ki pomaga pri predčasni oskrbi, katere cilj je daljše in bolj zdravo življenje za vse, doma ali v domačnem okolju, do leta 2020. Rezultati: manj sprejemov v bolnišnice, krajše bivanje v bolnišnicah in neto prihranek v višini 190 funtov na pacienta.

  • Baskija v Španiji izvaja svojo strategijo za kronične bolezni v okviru 14 projektov IKT. Do zdaj se je število hospitalizacij v zelo kompleksnih primerih znižalo za 38 %, obisk urgence pa se je zmanjšal za 26 %.

  • Univerza v Coimbri na Portugalskem podpira celosten ekosistem deležnikov za izvajanje inovativnih praks. Na področju kognitivnega staranja, demence in slabovidnosti so se pokazali pozitivni rezultati, saj na letni ravni specialisti pregledajo 1350 pacientov, ustvarjeno pa je bilo tudi več kot 100 delovnih mest.

Ozadje

Decembra 2011 je Evropska komisija začela svoje prvo partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje (EPI DZS) z glavnim ciljem podvojiti število zdravih let v življenju ljudi v Evropi do leta 2020. Strateški izvedbeni načrt partnerstva (SIN) predvideva tri področja dela: Akcijske skupine, referenčna središča in digitalno tržnico za inovativne ideje.

Referenčna središča so koalicije regij, mest, integriranih bolnišnic ali oskrbnih ustanov, katerih cilj je posredovati konkretne primere inovativnih storitev z dokazano dodano vrednostjo za državljane in sisteme oskrbe v regijah EU. Nekatera izmed njih so v svojih območjih prispevala k rasti in ustvarjanju delovnih mest, mnoga so razširila elemente svojih najboljših praks iz lokalne na regionalno ali nacionalno raven.

Digitalna tržnica za inovativne ideje je bila vzpostavljena, da bi v inovacijski proces EPI DZS vključila širši krog deležnikov, pomagala razširjati rezultate, ideje in pobude ter jih dajati v skupno rabo pa tudi olajšala sodelovanje znotraj akcijskih skupin in med njimi. Mednarodne povezave so bile ustvarjene s pobudo Srebrna ekonomija OECD in SZO (sodelovanje na več področjih, povezanih s staranjem, in posebej znotraj akcijske skupine za starostnikom prijazna okolja in mesta).

Relevantne povezave

Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje

Twitter

Youtube

Pridružite se tukaj.

Akcijski načrti šestih akcijskih skupin EPI

Vodnik po referenčnih mestih

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko na Twitterju

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre DExpertise National des Technologies de lInformation et de la Communication pour lAutonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dellEmilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium Ageing@Coimbra supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar