Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. júla 2013

Aktívne a zdravé starnutie: Mestá a regióny EÚ získavajú ocenenie v podobe hviezdičiek za excelentné projekty

Tridsaťdva miest a regiónov v celej Európe bolo odmenených za nové spôsoby, ako pomôcť starším ľuďom. Ocenené boli projekty uplatňujúce inovačné technologické, sociálne alebo organizačné riešenia na zvýšenie efektívnosti systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ceny odovzdala podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu.

Držitelia ocenení prišli z Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Portugalska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Talianska. 13 referenčných miest získalo tri hviezdičky, 12 miest dve hviezdičky a 7 miest jednu hviezdičku (pre podrobné informácie pozri prílohu a katalóg).

Neelie Kroesová uviedla: „Každý chce byť v starobe nezávislý a každý v Európe by mal mať rovnakú šancu to dosiahnuť. Ocenením najúspešnejších nápadov ich môžeme rozširovať a dokonca poskytovať každej staršej osobe túto príležitosť.“

Európsky komisár pre zdravie Tonio Borg poznamenal: „Teší ma, že ľudia, ktorí sa zaslúžili o úspech týchto 32 miest, prišli do Bruselu, aby sa podelili o svoje nápady a pohľady. Je dôležité, aby takéto príklady poukazujúce na to, ako sa inovácie už využívajú pri pomoci našim starším občanom žiť zdravým a aktívnym životom, slúžili ako inšpirácia pre nás všetkých. Rozsiahle využívanie takýchto riešení je ďalším krokom.“

V rámci európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie existuje šesť kategórií inovácií: dodržiavanie užívania liekov, predchádzanie pádom, slabosť a podvýživa, integrovaná starostlivosť, nezávislý život a prostredia zohľadňujúce potreby starších osôb. Tu sú niektoré príklady osvedčených postupov:

  • V Andalúzii (Španielsku) elektronicky integrovali zdravotné informácie o všetkých svojich obyvateľoch v počte 8,5 milióna, optimalizovali koordináciu zdravotných a sociálnych pracovníkov a zlepšili sociálnu starostlivosť pre takmer 1,3 milióna občanov nad 65 rokov.

  • V Škótsku vyvinuli nástroj predvídania rizík v rámci predbežnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť, aby do roku 2020 každý mohol žiť dlhšie a zdravšie doma alebo v domácky upravenom prostredí. Výsledkom je menej hospitalizácií, kratšie pobyty v nemocnici a čisté úspory vo výške 190 libier na pacienta.

  • V Baskickom regióne v Španielsku sa využíva 14 projektov IKT s cieľom realizovať stratégiu pre chronické ochorenia. Doteraz zaznamenali 38 % zníženie hospitalizácie pacientov so zložitými prípadmi ochorení a 26 % pokles návštev pohotovostných staníc.

  • Univerzita v Coimbre v Portugalsku podporuje holistický ekosystém zainteresovaných strán pri zavádzaní inovačných postupov. V oblasti kognitívneho starnutia, demencie a zhoršenia zraku sa dosiahli pozitívne výsledky, 1 350 pacientov bolo ročne vyšetrených odborníkmi a vytvorilo sa vyše 100 pracovných miest.

Súvislosti

V decembri 2011 Európska komisia predstavila svoje prvé partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie s hlavným cieľom zvýšiť do roku 2020 počet zdravých rokov života v Európe o dva roky. Strategický plán partnerstva pre realizáciu stanovuje tieto tri línie činnosti: akčné skupiny, referenčné miesta a digitálny trh pre inovatívne nápady.

Referenčné miesta sú zoskupenia regiónov, miest, integrovaných nemocníc alebo organizácií zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je poskytovať konkrétne príklady inovačných služieb s preukázanou pridanou hodnotou pre občanov a systémy zdravotnej starostlivosti v regiónoch EÚ. Niektoré z nich prispeli k rastu a vytvoreniu pracovných miest v svojej oblasti, mnohé rozšírili prvky svojich osvedčených postupov z miestnej na regionálnu alebo národnú úroveň.

Digitálny trh pre inovatívne nápady bol zavedený, aby zapájal ďalšie zainteresované strany do európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, pomáhal šíriť a vymieňať si navzájom výsledky, nápady a iniciatívy a uľahčil spoluprácu v rámci akčných skupín a medzi nimi. Medzinárodné spojenia boli vytvorené s iniciatívou OECDSilver Economy“ (seniorská ekonomika) a s WHO (spolupráca v niekoľkých oblastiach spojených so starnutím obyvateľstva, a najmä v akčnej skupine o prostrediach a mestách zohľadňujúcich potreby starších ľudí).

Súvisiace odkazy

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie

Na Twitteri

Na Youtube

Zapojte sa tu.

Akčné plány 6 skupín európskeho partnerstva v oblasti inovácií

Usmernenia pre referenčné miesta

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri.

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716)

Frédéric Vincent (+32 2 298 7166)

Príloha

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre DExpertise National des Technologies de lInformation et de la Communication pour lAutonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dellEmilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium Ageing@Coimbra supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar