Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 2 lipca 2013 r.

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – miastom i regionom UE przyznano gwiazdki za doskonałe projekty w tej dziedzinie

W całej Europie nagrodzono 32 miasta i regiony za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Nagrody otrzymały od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialnej za agendę cyfrową.

Odznaczeni gwiazdkami laureaci to: Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Zjednoczone Królestwo. W państwach tych 13 obiektów wzorcowych otrzymało trzy gwiazdki, 12 – dwie gwiazdki, a 7 – jedną gwiazdkę (zob. załącznik i katalog w celu uzyskania szczegółowych informacji).

Neelie Kroes powiedziała: „Każdy starzejący się człowiek chce zachować niezależność, i wszyscy w Europie powinni mieć w tym względzie równe możliwości. Nagradzając najbardziej udane pomysły, możemy je rozpowszechniać i dać wszystkim starszym osobom możliwość skorzystania z nich”.

Komisarz UE ds. zdrowia, Tonio Borg, powiedział: „Cieszę się, że autorzy sukcesu tych 32 miejsc przybyli do Brukseli, by podzielić się swoimi pomysłami i opiniami. Ważne jest, by takie przykłady zastosowania innowacji do pomocy naszym starszym obywatelom służyły jako źródło inspiracji dla nas wszystkich. Następnym krokiem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę takich rozwiązań”.

W europejskim partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu zawarto sześć kategorii innowacji: przestrzeganie zaleceń związanych z przyjmowaniem leków, zapobieganie upadkom, osłabienie i niedożywienie, zintegrowaną opiekę, niezależne życie i środowiska przyjazne osobom starszym. Oto przykłady niektórych dobrych praktyk:

  • Andaluzja, Hiszpania zintegrowała w formie elektronicznej informacje dotyczące wszystkich jej 8,5 mln mieszkańców, zwiększyła koordynację ich opiekunów w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz usprawniła opiekę społeczną dla prawie 1,3 mln obywateli w wieku 65+.

  • Szkocja opracowała narzędzie przewidywania ryzyka w odniesieniu do opieki zapobiegawczej, aby pomóc osiągnąć swój cel, zgodnie z którym każdy będzie żyć dłużej i w lepszym zdrowiu w domu lub w otoczeniu podobnym do domowego do roku 2020. Rezultatem było mniej przypadków hospitalizacji, krótsze pobyty w szpitalu, a także oszczędności netto w wysokości 190 GBP na pacjenta.

  • Region baskijski w Hiszpanii wykorzystuje 14 projektów ICT do realizacji swojej strategii dotyczącej chorób przewlekłych. Do tej pory odnotowano o 38 % mniej hospitalizacji w bardzo skomplikowanych przypadkach, i o 26 % mniej zgłoszeń na izbę przyjęć.

  • Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia wspiera służący realizacji innowacyjnych działań, kompleksowy ekosystem z udziałem zainteresowanych stron. Osiągnięto pozytywne rezultaty w dziedzinie kognitywnego starzenia się, demencji i zaburzeń widzenia – 1350 pacjentów jest co roku badanych przez specjalistów, a utworzono ponad 100 miejsc pracy.

Kontekst

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska uruchomiła pierwsze partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, którego głównym celem jest zwiększenie o dwa lata zdrowego życia w Europie do 2020 r. W ramach strategicznego planu realizacji partnerstwa określono trzy linie działania: grupy działania, obiekty wzorcowe i cyfrowe „forum wymiany” innowacyjnych pomysłów.

Obiekty wzorcowe są koalicjami regionów, miast, zintegrowanych szpitali lub organizacji opieki, które mają na celu zapewnienie konkretnych przykładów innowacyjnych usług o potwierdzonej wartości dodanej dla obywateli i systemów opieki zdrowotnej w regionach UE. Niektóre z nich przyczyniły się do wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w swoich dziedzinach, a wiele z nich przeniosło elementy swoich najlepszych praktyk z poziomu lokalnego na poziom regionalny lub krajowy.

Cyfrowe „forum wymiany” innowacyjnych pomysłów zostało uruchomione w celu zaangażowania innych zainteresowanych stron w proces innowacji europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu, aby pomóc w dzieleniu się informacjami na temat wyników, pomysłów i inicjatyw oraz w ich upowszechnianiu, a także w celu ułatwienia współpracy w ramach grup działania i między nimi. Utworzono połączenia międzynarodowe z inicjatywą OECD dotyczącą srebrnej gospodarki oraz z WHO (współpraca w szeregu obszarów związanych ze starzeniem się, a dokładniej w ramach grupy działania ds. środowisk i miast przyjaznych osobom starszym).

Przydatne linki

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu

Na Twitterze

Na Youtube

Zaangażuj się tu

Plany działania 6 grup działania w ramach europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji

Przewodnik po obiektach wzorcowych

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre DExpertise National des Technologies de lInformation et de la Communication pour lAutonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dellEmilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium Ageing@Coimbra supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar