Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 juli 2013

Actief en gezond ouder worden: steden en regio's in de EU bekroond voor beste projecten

32 Europese steden en regio's zijn bekroond voor nieuwe manieren om ouderen te helpen. De winnaars hebben innovatieve technologische, sociale of organisatorische oplossingen gevonden om de efficiency van de gezondheids- en socialezorgstelsels te verbeteren. De prijzen zijn uitgereikt door Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de digitale agenda.

De met sterren bekroonde deelnemers kwamen uit Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dertien referentielocaties ontvingen drie sterren, twaalf locaties kregen twee sterren en zeven kregen er één (zie bijlage en catalogus voor alle details).

Neelie Kroes hierover: “Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en iedereen in Europa moet daarvoor dezelfde kansen hebben. Wij bekronen de meest succesvolle ideeën en verspreiden die, zodat alle ouderen ervan kunnen profiteren.”

EU-commissaris voor Gezondheid Tonio Borg: "Het doet mij genoegen dat de mensen die van deze 32 toplocaties een succes hebben gemaakt, naar Brussel zijn gekomen om hun ideeën en inzichten met elkaar te delen. Het is voor ons allemaal inspirerend om aan de hand van concrete voorbeelden te zien hoe innovatie onze oudere burgers helpt om gezond en actief te leven. De volgende stap is om dergelijke oplossingen op grote schaal toe te passen."

Het “Innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden" van de Commissie bestrijkt zes innovatiegebieden: afhankelijkheid van geneesmiddelen, valbeveiliging, zwakheid en ondervoeding, zorgintegratie, zelfstandig wonen en leeftijdvriendelijke omgevingen. Enkele voorbeelden van goede praktijken:

  • In het Spaanse Andalusië is de informatie op gezondheidsvlak van alle 8,5 miljoen inwoners elektronisch geïntegreerd, de coördinatie van de gezondheidszorg en de sociale zorg geoptimaliseerd en het maatschappelijk welzijn voor de bijna 1,3 miljoen 65-plussers verbeterd.

  • In Schotland is er een voorspellend programma voor preventieve zorg ingevoerd, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling ervoor te zorgen dat iedereen in 2020 langer en gezonder thuis of in een soortgelijke omgeving kan leven. Hierdoor worden er nu al minder mensen in het ziekenhuis opgenomen en verblijven de mensen daar korter; dit levert een nettobesparing van 190 Britse pond per patiënt op.

  • De Spaanse regio Baskenland heeft een strategie met betrekking tot chronische aandoeningen die wordt uitgevoerd met behulp van 14 ICT-projecten. De ziekenhuisopnamen voor zeer complexe gevallen konden met 38 % worden teruggedrongen en het beroep op de afdeling spoedeisende hulp is met 26 % verminderd.

  • De Universiteit van Coimbra in Portugal brengt alle belanghebbenden samen om innovatieve ideeën in de praktijk om te zetten. Op het gebied van cognitief ouder worden, dementie en gezichtsstoornissen zijn er positieve resultaten behaald: per jaar worden er 1 350 patiënten door specialisten geëvalueerd. Bovendien zijn er meer dan 100 banen gecreëerd.

Achtergrond

In december 2011 heeft de Europese Commissie het eerste innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (EIP AHA) opgezet met als kerndoel in Europa het aantal gezonde levensjaren in 2020 met twee te verhogen. Het strategische implementatieplan (SIP) van het partnerschap omvat een drieledige aanpak: actiegroepen, referentielocaties en een digitale marktplaats voor innovatieve ideeën.

Referentielocaties zijn samenwerkingsverbanden van regio's, steden, geïntegreerde ziekenhuizen of zorgorganisaties in de EU die concreet laten zien hoe innovatieve diensten verbeteringen voor de burgers en zorgstelsels kunnen opleveren. Een aantal daarvan hebben bijgedragen aan de groei en werkgelegenheid in hun regio. Hun initiatieven worden vaak eerst alleen op lokaal niveau, maar later ook op regionaal of nationaal niveau toegepast.

Er is een digitale marktplaats voor innovatieve ideeën opgezet om belanghebbende partijen in bredere zin bij het EIP-AHA-innovatieproces te betrekken, om resultaten, ideeën en initiatieven te verspreiden en om de samenwerking binnen en tussen de actiegroepen te bevorderen. Op internationaal vlak zijn er verbindingen gelegd met het initiatief "zilveren economie" van de OESO en met de Wereldgezondheidsorganisatie (samenwerking op diverse gebieden met betrekking tot vergrijzing, met name met de actiegroep ouderenvriendelijke omgevingen en steden).

Nuttige links:

Europees innovatiepartnerschap op het gebied van actief en gezond ouder worden

Op Twitter

Op Youtube

Neem hier zelf deel

Actieplannen van de zes EIP-actiegroepen

Gids over referentielocaties

Digitale agenda

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Bijlage

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar