Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 2. jūlijā

Aktīvas un veselīgas vecumdienas: izcilus ES pilsētu un reģionu projektus novērtē ar zvaigznēm

Visā Eiropas teritorijā ir apbalvotas 32 pilsētas un reģioni, kas raduši jaunus veidus, kā palīdzēt gados vecākiem cilvēkiem. Balvu ieguvēji ir ieviesuši inovatīvus tehniskus, sociālus un organizatoriskus risinājumus, lai efektivizētu veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmas, un saņēmuši balvas no Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Nēlī Krusas, kas atbildīga par Digitalizācijas programmu.

Ar zvaigznēm novērtēti Apvienotās Karalistes, Čehijas Republikas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Nīderlandes, Portugāles, Somijas, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas pārstāvji. 13 paraugobjekti ir saņēmuši trīs zvaigznes, 12 — divas zvaigznes, bet septiņi — vienu zvaigzni (detalizētu informāciju sk. pielikumā un katalogā).

Nēlī Krusas komentārs: "Ikviens vecumdienās vēlas būt neatkarīgs, un visiem Eiropas iedzīvotājiem šajā ziņā būtu vajadzīgas vienādas iespējas. Atalgojot pašas veiksmīgākās idejas, mēs tās popularizējam, palīdzot pavērt šādas iespējas visiem gados vecākiem cilvēkiem."

Eiropas Komisijas Veselības komisāra Tonio Bordža komentārs: "Man ir liels gandarījums, ka šo 32 projektu panākumu autori ir ieradušies Briselē, lai dalītos ar idejām un novērojumiem. Konkrēti piemēri, kā inovācijas jau palīdz gados vecākajiem līdzpilsoņiem dzīvot veselīgi un aktīvi, iedvesmo mūs visus. Šādu risinājumu plaša ieviešana ir nākamais solis."

Komisijas atbalstītajā Inovācijas partnerībā aktīvām un veselīgām vecumdienām ir sešas kategorijas: zāļu lietošanas līdzestība, izsargāšanās no kritieniem, fizioloģiskais vājums un uztura nepilnvērtība, integrēta aprūpe, neatkarīga dzīve un vecāka gadagājuma cilvēkiem labvēlīga vide. Daži labas prakses piemēri ir šādi.

  • Andalūzija (Spānijā) veselības aprūpes informāciju par saviem iedzīvotājiem (8,5 miljoni) ir integrējusi elektroniski, optimizējusi veselības aprūpes un sociālās aprūpes darbinieku darba koordināciju un uzlabojusi sociālo labklājību gandrīz 1,3 miljoniem tās iedzīvotāju, kas vecāki par 65 gadiem.

  • Skotijā ir sācis darboties aprūpes plānošanai paredzēts riska prognozēšanas instruments, kas palīdz sasniegt tādu mērķi, kā līdz 2020. gadam ikvienam ilgāku un veselīgāku dzīvi nodzīvot mājās vai mājīgā vidē. Jauninājums ir mazinājis slimnīcā uzņemto pacientu skaitu, saīsinājis slimnīcā pavadīto laiku un uz katru pacientu ietaupījis apmēram 190 sterliņu mārciņas.

  • Basku zemē (Spānijā) ar 14 informācijas un sakaru tehnoloģiju projektu palīdzību tiek īstenota hronisko slimību stratēģija. Līdz šim projekta rezultātā par 38 % ir samazinājušies gadījumi, kad pacienti ar ļoti sarežģītu medicīnisko vēsturi tiek ievietoti slimnīcās, savukārt par 26 % – uzņemšanas nodaļu apmeklējumi.

  • Koimbras Universitāte (Portugālē) atbalsta inovatīvu praksi, ko īsteno vispusīgā ieinteresēto pušu "ekosistēmā". Speciālisti katru gadu izvērtē 1350 pacientus, un ir izveidotas vairāk nekā 100 darbvietas; pozitīvi rezultāti sasniegti tādos aspektos kā kognitīvā novecošana, demence un redzes traucējumi.

Vispārīga informācija

2011. gada decembrī Eiropas Komisija atklāja pirmo inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām (EIP-AHA), kuras pamatmērķis ir līdz 2020. gadam par diviem gadiem palielināt veselīgas dzīves gadu skaitu. Partnerības Stratēģiskajā īstenošanas plānā (SIP) ir izklāstīti trīs darba virzieni: rīcības grupas, paraugprojekti un digitālais "tirgus laukums", kurā notiek apmaiņa ar inovatīvām idejām.

Paraugprojekti ir tādi koalīcijās apvienoti reģioni, pilsētas, integrētas slimnīcas vai veselības aprūpes organizācijas, kuru mērķis ir ES reģionu iedzīvotājiem un aprūpes sistēmām sniegt inovatīvus paraugpakalpojumus ar pierādītu pievienoto vērtību. Daži no tiem ir veicinājuši teritoriālu izaugsmi un darbvietu radīšanu, daudzviet labās prakses elementi no vietējā līmeņa ir pārceļojuši reģionālā vai nacionālā līmenī.

Ir sācis darboties inovatīvu ideju digitāls "tirgus laukums", ar kura palīdzību vairāk ieinteresēto pušu iesaistās EIP-AHA inovācijas procesā, notiek informācijas apmaiņa par rezultātiem, idejām un iniciatīvām un to popularizēšana, un tiek sekmēta darbības grupu iekšējā un savstarpējā sadarbība. Ir izveidotas starptautiskas saiknes ar ESAO "Sudraba ekonomikas" iniciatīvu un ar PVO (sadarbība vairākās jomās, kas saistītas ar gados vecāku cilvēku labklājību, konkrētāk, Gados vecākiem cilvēkiem labvēlīgas vides un pilsētu rīcības grupā).

Noderīgas saites:

Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām

Twitter

Youtube

Iesaistieties šeit   

Sešu EIP rīcības grupu rīcības plāns

Paraugprojektu rokasgrāmata

Digitalizācijas programma

Nēlī Krusa

Sekojiet Nēlī Twitter

Kontaktinformācija:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl/

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar