Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. heinäkuuta 2013

Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen: EU:n kaupunkeja ja alueita palkitaan erinomaisista hankkeista

Yhteensä 32 kaupunkia ja aluetta eri puolilta Eurooppaa on saanut palkinnon tunnustukseksi ikäihmisten avuksi kehittämistään innovaatioista. Palkinnonsaajat ovat kehittäneet innovatiivisia teknologisia, yhteiskunnallisia ja organisatorisia ratkaisuja, jotka parantavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tehoa. Palkinnot jakoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes, jonka vastuualueeseen kuuluu muun muassa EU:n digitaalistrategia.

Tähdillä palkitut vertailuorganisaatiot tulevat Alankomaista, Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, Tanskasta, Tšekistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kolmetoista vertailuorganisaatiota sai tunnustukseksi kolme tähteä, kaksitoista kaksi tähteä ja seitsemän yhden tähden (yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteessä olevassa luettelossa).

Neelie Kroes kertoi kilpailun taustasta seuraavaa: ”Jokainen haluaa vanhemmiten säilyttää itsenäisen toimintakyvyn, ja jokaisella eurooppalaisella olisi oltava siihen yhdenvertaiset mahdollisuudet. Nyt jaetut palkinnot antavat pontta parhaimpien ideoiden levittämiseen kaikkien ikäihmisten saataville.”

Euroopan komission terveyskomissaari Tonio Borg totesi olevansa iloinen, että näiden 32 vertailuorganisaation menestyksen takana olevat ihmiset ovat saapuneet Brysseliin kertomaan ideoistaan ja näkemyksistään. ”On tärkeää, että kaikki saavat innoitusta tällaisista tapauksista, joissa innovaatiot auttavat ikäihmisiä elämään aktiivisina ja terveinä. Seuraava vaihe onkin sitten näiden ratkaisujen ottaminen käyttöön laajassa mittakaavassa.”

Komission käynnistämä aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus sisältää kuusi innovaatioryhmää: lääkitykseen sitoutuminen, kaatumisten ennaltaehkäisy, hauraus ja virheravitsemus, kokonaisvaltainen hoito, itsenäinen elämä ja ikämyönteiset ympäristöt. Joitakin esimerkkejä hyvistä toimintatavoista:

  • Andalusiassa, Espanjassa, on sähköinen integroitu järjestelmä, joka sisältää koko 8,5-miljoonaisen väestön terveystiedot, minkä lisäksi alue on optimoinut terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien koordinointia ja parantanut sosiaalista hyvinvointia yli 65-vuotiaiden ryhmässä, johon kuuluu noin 1,3 miljoonaa henkilöä.

  • Skotlannissa on kehitetty riskinarviointiväline ennakoivaa vanhustenhoitoa varten. Tavoitteena on mahdollistaa vuoteen 2020 mennessä, että jokainen pystyy elämään pitempään ja terveempänä kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tuloksia on jo nähtävissä: sairaalahoitokertojen määrä on vähentynyt ja sairaalahoidon kesto on lyhentynyt. Nettosäästöt ovat 190 Englannin puntaa potilasta kohti.

  • Espanjan Baskimaassa on toiminnassa neljätoista tietotekniikkahanketta, jotka kuuluvat kroonisia sairauksia koskevaan strategiaan. Erittäin vaikeasti hoidettavissa sairaustapauksissa sairaalahoito on hankkeiden ansiosta vähentynyt 38 prosenttia, ja päivystyskäynnit ovat vähentyneet 26 prosenttia.

  • Coimbran yliopisto Portugalissa tukee sidosryhmien kokonaisvaltaista innovaatioekosysteemiä, jossa sovelletaan uudenlaisia toimintatapoja. Kognitiivisen ikääntymisen, dementian ja näön heikentymisen alalla on todettu myönteisiä tuloksia, kun asiantuntijat ovat vuosittain arvioineet 1 350 potilasta. Uusia työpaikkoja on syntynyt yli sata.

Tausta

Euroopan komissio käynnisti joulukuussa 2011 ensimmäisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden, joka keskittyy aktiivisena ja terveenä ikääntymiseen. Johtavana tavoitteena on pidentää terveen elinajan odotetta kahdella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Kumppanuuden strateginen täytäntöönpanosuunnitelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan: toimintaryhmät, vertailuorganisaatiot ja innovatiivisten ideoiden digitaalinen foorumi.

Vertailuorganisaatiot ovat ryhmittymiä, joissa on mukana alueita, kaupunkeja sekä kokonaisvaltaista hoitoa tarjoavia sairaaloita tai terveydenhuolto-organisaatioita. Niiden tavoitteena on tuottaa konkreettisia esimerkkejä innovatiivisista palveluista, joista todistettavasti koituu lisäarvoa EU:n alueiden asukkaille ja hoitojärjestelmille. Osa niistä on jo tuonut alueille kasvua ja uusia työpaikkoja, ja monien ryhmittymien kehittämät parhaat käytänteet ovat levinneet alueelliseen tai valtakunnalliseen käyttöön.

Innovatiivisten ideoiden digitaalinen foorumi on otettu käyttöön, jotta innovaatiokumppanuuden piiriin saataisiin lisää sidosryhmiä ja jotta tulosten, ideoiden ja aloitteiden levittäminen ja jakaminen helpottuisi ja toimintaryhmien sisäinen ja välinen yhteistyö sujuvoituisi. Kansainvälisiä yhteyksiä on luotu OECD:n senioritaloutta koskevaan aloitteeseen sekä Maailman terveysjärjestöön WHO:hon (yhteistyötä tehdään monilla ikääntymiseen liittyvillä osa-alueilla, varsinkin ikämyönteisiä ympäristöjä ja kaupunkeja käsittelevässä toimintaryhmässä).

Asiaan liittyviä linkkejä

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Twitter

Youtube

Seuraa digitaalista foorumia.

Innovaatiokumppanuuden kuuden toimintaryhmän toimintasuunnitelmat

Vertailuorganisaatioiden ohjeisto

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FI

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre DExpertise National des Technologies de lInformation et de la Communication pour lAutonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dellEmilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium Ageing@Coimbra supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar