Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. juuli 2013

Kuidas pikendada täisväärtuslikku eluperioodi? ELi linnu ja piirkondi tunnustatakse tulemuslike projektide eest tärnides väljendatud reitinguga

32 linna ja piirkonda Euroopa eri paigus saavad auhinna, millega tunnustatakse uudseid viise, mida nad on rakendanud eakate abistamiseks. Auhinnasaajad on kasutanud innovatiivseid tehnoloogilisi, sotsiaalseid või organisatsioonilisi lahendusi, et parandada tervishoiu- ja sotsiaalhooldussüsteemide tõhusust. Auhinnad annab üle Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalse tegevuskava eest vastutav volinik Neelie Kroes.

Tunnustustärnid pälvinud linnad või piirkonnad asuvad Hispaanias, Hollandis, Iirimaal, Itaalias, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Soomes, Taanis, Tšehhis, ja Ühendkuningriigis. Kolme tärni saajaid oli 13, kahe tärni saajaid 12 ning ühe tärni said 7 piirkonda/linna (vt lisa ja kataloog).

Neelie Kroes märkis: „Igaüks tahab ka vanuse edenedes iseseisvalt toime tulla ning kõigile eurooplastele tuleks tagada selleks võrdsed võimalused. Tunnustus aitab edumeelseid ideid levitada, et kõik eakad neist kasu saaksid.”

Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Tonio Borg lisas: „Mul on hea meel, et inimesed, kes on need 32 paika eduni viinud, on tulnud Brüsselisse, et jagada oma ideid ja arusaamu. On tähtis, et näited selle kohta, kuidas on innovatsiooni juba rakendatud selleks, et aidata eakatel inimestel olla terve ja elada aktiivset elu, annaksid kõigile inspiratsiooni. Järgmise sammuna tuleks asuda neid lahendusi laiemalt juurutama.”

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevas Euroopa innovatsioonipartnerluses vaadeldakse kuut innovatsioonikategooriat. Need on ravimivõtukava järgimine, kukkumiste vältimine, põdurus ja alatoitlus, tervikhooldus, iseseisev elukorraldus ja eluea vajadusi arvestav keskkond. Mõned näited heade tavade kohta:

  • Andaluusias (Hispaania) on loodud elektrooniline integreeritud süsteem, mis hõlmab kogu 8,5 miljoni suuruse elanikkonna terviseandmeid. Lisaks sellele on tõhustatud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate töökorraldust ja parandatud hooldusteenuseid, mis on suunatud üle 65aastaste vanuserühmale, kuhu kuulub ligi 1,3 miljonit inimest.

  • Šotimaa on välja töötanud hooldusvajaduste riskihindamissüsteemi, et tagada aastaks 2020 kõigile võimalus elada pikalt ja täisväärtuslikult oma kodus või koduses keskkonnas. Tulemusi on juba näha: haiglasse sattunud eakaid inimesi on vähem ning nende haiglas viibimise aeg on lühem. Niiviisi on säästetud 190 naela patsiendi kohta.

  • Baskimaal (Hispaania) on kasutusel 14 infotehnoloogia programmi, mille kaudu rakendatakse krooniliste haiguste järelevalve strateegiat. Juba praegu on raskete juhtumitega seotud hospitaliseerimine vähenenud 38% võrra ja erakorralise meditsiini osakonna külastuste arv 26% võrra.

  • Coimbra ülikool (Portugal) toetab teatavate huvirühmade holistilist ökosüsteemi, kus kasutatakse innovatiivseid meetodeid. Spetsialistid on aasta jooksul hinnanud 1350 inimese seisundit ja leidnud, et kognitiivse vananemise, dementsuse ja nägemiskahjustusega seotud probleemide vallas on saadud positiivseid tulemusi. Loodud on üle 100 töökoha.

Taust

2011. aasta detsembris algatas Euroopa Komisjon täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa esimese innovatsioonipartnerluse, mille peamine eesmärk on, et aastaks 2020 suureneks Euroopa elanike hea tervise juures elatud aastate arv kahe võrra. Kõnealuse partnerluse strateegiline rakenduskava hõlmab kolme järgmist tegevussuunda: meetmerühmad, võrdluspaigad ja innovatiivsete ideede digitaalturg.

Võrdluspaigad kujutavad endast piirkondade, linnade, integreeritud haiglate või hoolekandeorganisatsioonide koalitsioone, mille eesmärk on esitada konkreetseid näiteid selliste innovaatiliste teenuste kohta, millel on ELi piirkondade hoolekandesüsteemide ja elanike jaoks kindel lisaväärtus. Mõnel juhul on aidatud suurendada oma piirkonna majanduskasvu ja loodud uusi töökohti. Sageli on kohaliku tasandi head tavad võetud kasutusele suuremas piirkonnas või kogu riigis.

Innovaatiliste ideede digitaalturg loodi selleks, et kaasata täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevasse Euroopa innovatsioonipartnerlusse rohkem osalejaid, et oleks võimalik saavutusi, ideid ja algatusi paremini tutvustada ja jagada ning hõlbustada koostööd töörühmade sees ja nende vahel. Rahvusvahelisel tasandil on loodud sidemed OECD „hõbedase majanduse” algatusega ja Maailma Terviseorganisatsiooniga (koostööd tehakse mitmes vananemisega seotud valdkonnas, eriti eakate vajadusi arvestavate linnade ja keskkondade meetmerühma raames)

Teemaga seotud linke:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageingTäisväärtusliku pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus

Twitter

Youtube

Jälgi innovatiivsete ideede digitaalturgu

Innovatsioonipartnerluse 6 meetmerühma tegevuskavad

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/excellent-innovation-ageing-european-guide-reference-sites-european-innovation-partnershipVõrdluspaikade tutvustus

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar