Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2013

Ενεργός & υγιής γήρανση: βράβευση πόλεων και περιφερειών της ΕΕ με την απονομή αστεριών για εξαιρετικά σχέδια

32 πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν βραβευθεί για την εξεύρεση νέων τρόπων παροχής βοήθειας σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι βραβευθείσες αυτές πόλεις και περιφέρειες έχουν εφαρμόσει καινοτόμες τεχνολογικές, κοινωνικές ή οργανωτικές λύσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και για τον λόγο αυτό τους έχουν απονεμηθεί βραβεία από την αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες που βραβεύτηκαν προέρχονται από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε 13 τόπους αναφοράς έχουν απονεμηθεί τρία αστέρια, σε 12 δύο αστέρια και σε 7 ένα αστέρι (βλέπε παράρτημα και κατάλογο για περισσότερες λεπτομέρειες).

Η κα Neelie Kroes δήλωσε: «Ο καθένας επιθυμεί να είναι ανεξάρτητος όταν γερνάει και ως προς αυτό όλοι θα έπρεπε να έχουν ίσες ευκαιρίες στην Ευρώπη. Βραβεύοντας τις πιο επιτυχημένες ιδέες μπορούμε να τις διαδώσουμε και να παράσχουμε τη δυνατότητα αυτή στα άτομα που φθάνουν σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία

Ο κ. Tonio Borg, ευρωπαίος επίτροπος για θέματα υγείας, δήλωσε «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα άτομα χάρη στα οποία στέφθηκαν με επιτυχία τα σχέδια στους 32 αυτούς τόπους έχουν έρθει στις Βρυξέλλες για να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις. Είναι σημαντικό τέτοιες περιπτώσεις που δείχνουν πώς χρησιμοποιείται ήδη η καινοτομία για να βοηθηθούν ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να ζουν υγιή και δραστήρια ζωή, να χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευσης για όλους μας. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων σε ευρεία κλίμακα

H σύμπραξη καινοτομίας της Επιτροπής για την ενεργό και υγιή γήρανση περιλαμβάνει έξι κατηγορίες καινοτομίας: τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής, πρόληψη πτώσης, εύθραστη υγεία και υποσιτισμός, ολοκληρωμένη περίθαλψη, ανεξάρτητη διαβίωση και περιβάλλοντα φιλικά προς τους ηλικιωμένους. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών:

  • Στην Ισπανία, η Ανδαλουσία έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά τις πληροφορίες για την υγεία του συνόλου των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων της, έχει βελτιστοποιήσει τον συντονισμό των παρόχων υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας και έχει βελτιώσει την κοινωνική πρόνοια για τους περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες άνω των 65 ετών.

  • Η Σκωτία έχει αναπτύξει εργαλείο πρόβλεψης κινδύνου για προληπτική μέριμνα, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της που είναι, μέχρι το 2020, να ζουν όλοι περισσότερο και με καλύτερη υγεία στο σπίτι ή σε σπιτικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν λιγότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία, συντομότερη νοσηλεία στο νοσοκομείο και καθαρή εξοικονόμηση 190£ ανά ασθενή.

  • Στην Ισπανία, η Χώρα των Βάσκων χρησιμοποιεί 14 σχέδια ΤΠΕ για την εφαρμογή της στρατηγικής της για χρόνιες παθήσεις. Μέχρι στιγμής, τούτο είχε ως αποτέλεσμα την κατά 38 % μείωση της νοσηλείας για εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις και την κατά 26 % μείωση των επισκέψεων στις μονάδες επειγόντων περιστατικών.

  • Στην Πορτογαλία, το πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα στηρίζει ένα ολιστικό οικοσύστημα ενδιαφερομένων φορέων στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών. Σημειώθηκαν θετικά αποτελέσματα στον τομέα της άμβλυνσης των γνωστικών λειτουργιών, της άνοιας και των προβλημάτων όρασης· εξετάζονται από εμπειρογνώμονες 1350 ασθενείς ετησίως και δημιουργήθηκαν πάνω από 100 θέσεις εργασίας.

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη σύμπραξη καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση (ΕΣΚ ΕΥΓ) με πρωταρχικό στόχο έως το 2020 να αυξηθεί κατά δύο ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής στην Ευρώπη. Το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης της σύμπραξης (ΣΣΥ), καθορίζει τρεις άξονες εργασίας: Ομάδες δράσης, Τόποι αναφοράς και ψηφιακή αγορά για καινοτόμες ιδέες.

Οι τόποι αναφοράς είναι συνασπισμοί από περιφέρειες, πόλεις, ενοποιημένα νοσοκομεία ή οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης που έχουν ως στόχο να παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων υπηρεσιών με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και τα συστήματα περίθαλψης στις περιφέρειες της ΕΕ. Ορισμένοι από αυτούς έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές τους, και πολλοί έχουν επεκτείνει στοιχεία βέλτιστων πρακτικών από τοπικό σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Έχει δρομολογηθεί ψηφιακή αγορά για καινοτόμες ιδέες με σκοπό να συμμετάσχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς στη διαδικασία καινοτομίας ΕΣΚ ΕΥΓ, να βοηθηθεί η διάδοση και η ανταλλαγή αποτελεσμάτων, ιδεών και πρωτοβουλιών και να διευκολυνθεί η συνεργασία εντός και μεταξύ των ομάδων δράσης. Έχουν δημιουργηθεί διεθνείς συνδέσεις με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ «πολιά οικονομία» (Silver Economy) και με την ΠΟΥ (συνεργασία σε διάφορους τομείς που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ομάδας δράσης για φιλικά προς τους ηλικιωμένους περιβάλλοντα και πόλεις).

Σχετικοί σύνδεσμοι:

The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

Twitter

Youtube

Συμμετέχετε here.

Action Plans of 6 EIP Action Groups

Reference Sites Guidebook

Ψηφιακό θεματολόγιο

Ιστοσελίδες της κας Neelie Kroes

Ακολουθείστε την Neelie στο Twitter

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Παράρτημα

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar