Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. juli 2013

Aktiv og sund aldring: byer og regioner i EU tildeles stjerner for fremragende projekter

32 byer og regioner i Europa er blevet belønnet for nye initiativer til at hjælpe den ældre befolkning. Vinderne har fået overrakt priser for at have gennemført nyskabende teknologiske, sociale og organisatoriske løsninger for at øge effektiviteten på social- og sundhedsområdet af Europa-Kommissionens næstformand Neelie Kroes, som også har ansvar for den digitale dagsorden.

Der er tildelt stjerner til Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Der er givet tre stjerner til 13 referencesteder, 12 har fået to stjerner, og 7 har fået én stjerne (yderligere oplysninger findes i bilaget og i kataloget).

Neelie Kroes udtaler: “Vi ønsker alle at bevare vores uafhængighed, efterhånden som vi bliver ældre, og det bør alle i Europa have lige mulighed for. Ved at belønne de bedste ideer kan vi udbrede dem og give alle ældre muligheden for en bedre aldring.”

EU-kommissæren for sundhed, Tonio Borg, udtaler: "Jeg er lykkelig for, at dem, der har bragt succes til disse 32 referencesteder, er kommet til Bruxelles for at udveksle deres ideer og viden. Det er vigtigt, at vi alle lader os inspirere af sådanne konkrete eksempler på, hvordan innovation allerede anvendes til at hjælpe vores ældre til at leve et sundere og mere aktivt liv. Næste trin bliver at udbrede disse løsninger i større skala."

Kommissionens innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring berører seks områder: bedre overholdelse af behandling, forebyggelse af fald, skrøbelighed og underernæring, integreret pleje, en selvstændig tilværelse og ældrevenlige miljøer. Nogle eksempler på god praksis omfatter:

  • I Andalusien i Spanien har man integreret sundhedsoplysningerne vedrørende de 8,5 mio. indbyggere i området elektronisk, forbedret koordineringen på social- og sundhedsområdet og forbedret socialforsorgen for de næsten 1,3 mio. personer i alderen 65+ i området.

  • I Skotland har man indført et redskab til risikovurdering i forbindelse med forebyggende pleje, som skal bidrage til at nå målet om, at alle kan opretholde en længere og sundere tilværelse i hjemmet eller i hjemlige omgivelser i 2020. Det har resulteret i færre og kortere hospitalsindlæggelser og i besparelser på 190 GBP pr. patient.

  • I Baskerlandet i Spanien anvender man 14 ikt-projekter til at gennemføre strategien vedrørende kroniske lidelser. Indtil videre har det ført til et fald på 38 % i hospitalsindlæggelser i forbindelse med særligt komplekse tilfælde og på 26 % i skadestuebesøg.

  • Coimbra-universitetet i Portugal samler interesserede parter ud fra et holistisk perspektiv med henblik på at indføre en mere nyskabende praksis. Det har givet gode resultater inden for kognitiv aldring, demens og synsnedsættelse, hvor 1350 patienter om året er blevet set af specialister, og der er skabt over 100 arbejdspladser.

Baggrund

I december 2011 lancerede Europa-Kommissionen det første innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring med det overordnede mål at forlænge den sunde levetid i Europa med to år inden 2020. Partnerskabets strategiske gennemførelsesplan skitserer tre arbejdsområder: aktionsgrupper, referencesteder og et digitalt marked for nyskabende ideer.

Referencestederne er grupperinger af regioner, byer, integrerede hospitaler eller sundhedsorganisationer, der sigter mod at skabe konkrete eksempler på innovative tjenester, der påviseligt bibringer borgerne og sundhedssystemerne i EU's regioner en merværdi. Nogle af initiativerne har bidraget til vækst og jobskabelse i områderne, og mange steder er bedste praksis blevet udvidet til ikke kun at blive anvendt på lokalt plan, men også på regionalt og nationalt plan.

Der er oprettet et digitalt marked for nyskabende ideer, som skal bidrage til, at flere interesserede deltager i integrationsprocessen under innovationspartnerskabet og er aktive i forbindelse med at udbrede og udveksle resultater, ideer og initiativer. Samtidig skal det fremme samarbejdet inden for og mellem aktionsgrupperne. Der er skabt internationale forbindelser til OECD's "Silver Economy initiative" og WHO (samarbejde inden for flere aldersrelaterede områder, navnlig i aktionsgruppen vedrørende ældrevenlige byer og miljøer).

Nyttige links

Det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring

På Twitter

På Youtube

Deltag her.

De 6 aktionsgruppers handlingsplaner

Guide over referencesteder

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre D’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium “Ageing@Coimbra“ supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar