Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. července 2013

Aktivní a zdravé stárnutí: hvězdy pro města a regiony EU jako vyznamenání za vynikající projekty

Celkem 32 měst a regionů v celé Evropě bylo oceněno za nové způsoby pomoci seniorům. Oceněny byly projekty uplatňující inovativní technologická, sociální nebo organizační řešení zaměřená na zefektivnění systémů zdravotní a sociální péče. Ceny předala místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová odpovědná za digitální agendu.

Držitelé hvězdičkového ohodnocení pocházejí z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Portugalska, Spojeného království, Španělska a Švédska. Třináct referenčních míst obdrželo tři hvězdičky, dvanáct míst dvě hvězdičky a sedm míst jednu hvězdičku (pro úplné informace viz příloha a katalog ).

Neelie Kroesová uvedla:Všichni si chceme zachovat i ve stáří nezávislost a každý Evropan by měl mít stejnou možnost toho dosáhnout. Oceněním pomáháme rozšiřovat ty nejúspěšnější nápady a dáváme příležitost všem našim seniorům.“

Evropský komisař pro zdraví Tonio Borg uvedl „Jsem potěšen, že lidé, kteří těchto 32 proslavili, zavítali do Bruselu, aby se podělili o své nápady a postřehy . Je důležité, že tyto Konkrétní příklady toho, jak našim seniorům pomoci žít zdravý a aktivní život, poslouží jako inspirace pro všechny. Dalším krokem bude rozvoj takových řešení ve velkém měřítku.“

Inovační partnerství Komise v oblasti aktivního a zdravého stárnutí zahrnuje šest kategorií inovací: předepsané užívání léčiv, předcházení pádům, zranitelnost a podvýživa, integrovaná péče, nezávislý život a prostředí přizpůsobená seniorům. Mezi některé příklady osvědčených postupů patří:

  • Andalusie (Španělsko) elektronicky integrovala informace o zdraví všech svých 8,5 milionu obyvatel, optimalizovala koordinaci jejich zdravotních a sociálních pečovatelů a zlepšila sociální zabezpečení téměř 1,3 milionu svých občanů ve věku nad 65 let.

  • Skotsko zavedlo nástroj na předvídání rizik pro preventivní péči s cílem dosáhnout toho, aby do roku 2020 žili všichni občané déle a zdravěji ve svých domovech nebo v domáckém prostředí. V důsledku toho se snížil počet hospitalizací, pobyty v nemocnici jsou kratší a dosáhlo se čistých úspor ve výši 190 liber na jednoho pacienta.

  • Baskicko (Španělsko) využívá 14 projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci strategie léčby chronických onemocnění. Dosud dosáhlo 38% snížení hospitalizace u velice závažných případů a 26% poklesu v počtu návštěv pohotovostních služeb.

  • Univerzita v Coimbře (Portugalsko) přispěla k vytvoření holistického prostředí, které umožňuje zúčastněným subjektům zavádění inovačních postupů. Pozitivní výsledky byly zaznamenány v případech kognitivního stárnutí, demence a zhoršení zraku: ročně je 1350 pacientů posouzeno odborníky a vytvořilo se více než 100 pracovních míst.

Souvislosti

V prosinci 2011 Evropská komise zahájila první inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí s hlavním cílem prodloužit do roku 2020 v Evropě délku života prožitého ve zdraví o dva roky. Strategický prováděcí plán tohoto partnerství vymezuje tři odvětví činností: akční skupiny, referenční místadigitální trh inovativních řešení.

Referenční místa jsou koalice regionů, měst, integrovaných nemocnic nebo pečovatelských organizací a jejich cílem je poskytovat konkrétní příklady inovačních služeb s prokazatelným přínosem pro občany a pečovatelské systémy v regionech EU. Některá z těchto míst ve svých oblastech přispěla k růstu a vytváření pracovních míst, řada z nich napomohla rozšíření osvědčených postupů z místní na regionální nebo celostátní úroveň.

Digitální trh pro inovativní řešení byl zaveden s cílem zapojit širší okruh zúčastněných stran do procesu inovace v rámci evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, aby se mohly šířit a sdílet výsledky, nápady a iniciativy a usnadnila se spolupráce mezi jednotlivými akčními skupinami i uvnitř těchto skupin. Byla navázána mezinárodní vazby s iniciativou „stříbrné ekonomiky“ OECD a s WHO (spolupráce v několika oblastech souvisejících se stárnutím obyvatelstva, například v rámci akční skupiny pro prostředí a města přizpůsobená seniorům).

Související odkazy

The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

Na Twitteru

Na Youtube

Zapojte se zde.

Akční plány šesti akčních skupin v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Přehled referenčních míst

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Annex

MS

Reference Site

Description

Stars

Links

CZ

University Hospital Olomouc (with its unit Czech National eHealth Center - NTMC)

The University Hospital Olomouc is a major regional hospital providing general and specialized healthcare services. They are in particular focusing on telemonitoring of patients with advanced heart failure or heart infarct (of myocardium/ AMI).

1

http://www.fnol.cz/

DK

Region of Southern Denmark

Agreement on collaboration between health sectors based on digital technologies, aiming at higher quality, efficiency and patient satisfaction, and better collaboration between all health and social care players in the Region.

3

http://www.regionsyddanmark.dk/wm258038

http://www.improvingchroniccare.org

FL

City of Oulu

Oulu aims at being a global pioneer as a user and developer of wellness technology.

2

http://www.ouka.fi/oulu/english/elderly-people

http://oulu.ouka.fi/ttkaakkuri/en/

FR

Region Ile de France: Assistance Publique-Hopitaux de Paris (APHP)

HTLA: Health Territory Local Agreement. T4H (Technology and Human Help at Home after Hospitalisation)

2

http://prs.sante-iledefrance.fr/

Region Languedoc-Roussillon: Contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif et en bonne sante en Languedoc Roussillon (MACVIA-LR)

The Dossier Pharmaceutique

Early management and coaching for frailty

Interoperable Integrated Care Pathways (ICPs) for co-morbid chronic diseases in the elderly

1

http://www.macvia.cr-languedocroussillon.fr

Region Pays de la Loire: Centre DExpertise National des Technologies de lInformation et de la Communication pour lAutonomie (CENTICH)

Regional House for Autonomy and Longevity and the Living Laboratory « Lena»

Hearing Impairments and Low Vision Regional Centre

1

http://www.centich.fr/

The Lower-Rhine Council

« Innovative policy for active and independent ageing » public policy

1

http://bit.ly/12YZplO

DE

Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/218

http://www.mk3.uniklinikum-dresden.de/html/de/praevention/index.html

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11680

IE

Collaboration on Ageing (COLLAGE

The CARTS (Community Assessment of Risk and Treatment Strategies)

Programme aims to delay or prevent functional decline and frailty and 3adverse outcomes: institutionalisation, hospitalisation and death.

3

http://www.collage-ireland.eu/

IT

Regione Liguria

The Memory Training (MT) programme

The Adapted Physical Activity (APA) programmel

1

http://www.regione.liguria.it/argomenti/sanita-e-politiche-sociali.html

Campania Health Care Authority

The “Campania nel Cuore”

The Campania Electronic Health Record (eHR)

2

http://www.beta.regione.campania.it/it/tematiche/sanita

Regione Emilia Romagna: Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dellEmilia-Romagna (ASSR)

PROFITER

SOLE (Healthcare online) and EHR (Fascicolo Sanitario Elettronico - FSE Emilia-Romagna)

ARIA project

2

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it

Regione Friuli Venezia Giulia : Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi

The Institute provides services for blind and visually impaired people of all ages in education, rehabilitation, social and labour integration, recovery and development of skills.

1

http://www.istitutorittmeyer.it/istit_rittmeyer.html

Regione Piemonte: Assessorato Regionale alla Tutela della Salute, Sanita, Edilizia Sanitaria, Politiche Sociali e per la Famiglia, Coordinamento Interassessorile per il Volontariato(AReSS)

University ‘nurses advanced learning programme’

1

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/

PT

University of Coimbra (Ageing@Coimbra, consortium)

The University of Coimbra, together with the other members of the consortium Ageing@Coimbra supports a holistic ecosystem of stakeholders and it implements innovative practices to manage cognitive ageing, dementia, vision impairment, human kinetics and mobility.

2

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/initiative/index/show/id/302

ES

Regional Ministry of Health and Social Welfare of Andalusia

Andalusian e-Health Strategy (AeHS)

Andalusian Strategy on Active Ageing (ASAA)

3

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp

Basque Country

Basque Strategy for the chronic conditions

Extean Ondo pilot project

3

http://cronicidad.blog.euskadi.net

http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/eu/

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

TicSalut/InnohealthHub Catalunya

NEXES project

MECASS project

3

http://www.ticsalut.cat

Galicia

IANUS system

“Innova Saude” and “Hospital 2050” strategic programs

2

www.sergas.es

Region de Madrid-Consejeria de Sanidad-Hospital Universitario de Getafe

Falls and Fractures Clinic for integrated care programme for older in- and out-patients

3

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalGetafe%2FPage%2FHGET_home

Departamento de Salud Valencia-La Fe

Electronic Health Care Record and Integrated Information Systems

Integrated Chronic Disease Management Model (GECHRONIC)

3

http://www.lafe.san.gva.es/departamento-de-saludvalencia-la-fe

SE

Region Skane

Action plan to encourage, strengthen and intensify cooperation between home care, primary care and hospital care for the most ill elderly people.

2

http://bit.ly/11Itwce

NL

Province of South Holland: Medical Delta

Leiden Lab on Health&Wellbeing

Walcheren Integrated Care Model (WICM)

Network for integrated falls prevention andManagement

For further information:

society/eip-active-andhealthy-ageing/best-practices

2

http://www.medicaldelta.nl /

Nijmegen: Health Valley

Nijmegen Model of Networking for Active and Healthy Aging

AchterhoekConnect system

Innovation Living and Care Programme

For further information:

http://www.health-valley.nl/

1

Northern Netherlands Provinces Alliance (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)

Groningen Active Living Model (GALM)

EurSafety Health-net

Embrace (SamoOud)

For further information:

http://www.eursafety.eu/

http://www.galm.nl

3

Province of Noord-Brabant: Cooperatie Slimmer Leven 2020 U.A.Innovation network for Active and Healthy Ageing

Care Site online platform

“Zorgcirkels” (Circles of Care) initiative

For further information:

http://www.slimmerleven2020.org/en

3

Region Twente: Municipality of Enschede

The Region Twente builds on the integrated neighbourhood approach to combine social innovation with supportive technology for healthy ageing.

2

U.K.

The Ageing Well in Wales Programme

Welsh Government Strategy for Older People in Wales 2003-23

3

http://www.olderpeoplewales.com/en/Ageingwell/The-programme.aspx

Yorkshire and the Humber Digital Health Community

Yorkshire and the Humber Regional Telehealth Hub

For further information:

3

http://www.airedaledigitalhealthcarecentre.nhs.uk/Telehealth_Hub/

Read a patient’s story: http://bit.ly/105JIb7

Liverpool: Mersey Care NHS Trust on behalf of More Independent (Mi) partnership

More Independent (Mi) programme

2

http://www.moreindependent.co.uk/

NHS24, Acting on behalf of the Scottish Government / NHSScotland

National Telecare Development programme

SPARRA risk prediction tool

National Falls Programme

3

http://www.nhs24.com/

http://www.sctt-wp.scot.nhs.uk/

Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

Integrated Medicines Management (IMM) service

3

http://www.dhsspsni.gov.uk/


Side Bar