Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel, 28 juni 2013

Samförstånd om sparåtgärder och reformer som gäller de EU-anställda

Företrädare för EU-länderna godkände idag ett paket med sparåtgärder och reformer för EU-förvaltningen som ska ge besparingar på 2,7 miljarder euro fram till 2020, och 1,5 miljarder euro per år på längre sikt.

Därmed bekräftade de den överenskommelse som företrädare för Europaparlamentet, det irländska ordförandeskapet och kommissionen nådde på tisdag (25.6) och som parlamentets utskott för rättsliga frågor gav sitt stöd redan igår (27.6).

– Jag välkomnar det beslut som medlemsstaterna och utskottet för rättsliga frågor har fattat. Denna uppgörelse är en lämplig åtgärd mot krisen samtidigt som den bevarar EU-institutionernas förmåga att fullgöra sina uppgifter, säger vice ordförande Maroš Šefčovič. Även om ingen kan vara helt nöjd med resultatet är det en rimlig kompromiss. Förhandlingarna har varit mycket hårda, men jag är glad över att vi nått en godtagbar kompromiss. EU-förvaltningen kommer att moderniseras ytterligare, särskilt genom en bättre koppling mellan lön och ansvar. Den som går genom en av de tuffa anställningsprocedurerna måste vara beredd att arbeta hårt för EU och dess medborgare. Detta innebär bland annat längre arbetsdagar och högre pensionsålder, säger han vidare.

Förslaget omfattar följande:

• Frysning av löner och pensioner under en tvåårsperiod.

• En minskning av personalen med 5 % i alla institutioner under perioden 2013–2017. Detta motsvarar 2 500 tjänster totalt — mer än hela personalen vid domstolen, för att ta ett exempel.

• En förlängning av minimiarbetstiden från 37,5 till 40 timmar i veckan för personalen vid alla institutioner, utan ekonomisk kompensation.

• Pensionsåldern kommer att höjas från 63 till 66 år för ny personal och till 65 år för befintlig personal. Det ska bli lättare att arbeta till 70 års ålder, och det kommer att införas en koppling mellan pensionsålder och förväntad livslängd.

• En ny "solidaritetsavgift" på 6 % som ska betalas utöver befintliga skattesatser upp till 45 %. För de två högsta lönegraderna för tjänstemän, och för ledamöter av kommissionen, blir solidaritetsavgiften 7 %. Den kommer att införas samtidigt som lönefrysningen, vilket sänker nettolönen direkt för de flesta anställda.

• Tillväxtprocenten för pensioner för ny personal kommer att minskas från 1,9 % till 1,8 % per år. Förtidspension utan förlust av förvärvade pensionsrättigheter avskaffas.

• Lägre löner vid yrkeslivets slut (-22 %) för ett stort antal handläggare och assistenter till följd av en starkare koppling mellan lönegrad och ansvar, och färre befordringar. Detta kommer också att medföra lägre pensioner.

• Lönerna för ny sekretariatspersonal och kontorspersonal kommer att sänkas med mellan -13 % (ingångslön) och -40 % (lön vid yrkeslivets slut).

• En ny och enklare metod för justering av löner och pensioner baserad på de politiska beslut som elva EU-länder fattat om villkoren för sina nationella tjänstemän, men som också är tänkt att fungera i tider av djup ekonomisk och finansiell kris. Denna metod läggs på is och börjar gälla först 2015.

• Maximiantalet semesterdagar som de anställda får för sin årliga resa till sina hemländer minskas från sex dagar till två och en halv, och resebidragen minskar.

• Billigare kontraktsanställd personal ska kunna användas i större utsträckning genom att anställningsavtalens maximala löptid förlängs från tre till sex år.

Bakgrund

Överenskommelsen kommer nu att läggas fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen för ett slutligt beslut. Överenskommelsen bygger vidare på ett omfattande åtstramnings- och reformpaket från 2004 som redan ger besparingar på 8 miljarder euro fram till 2020.

De senaste åren har kommissionen tillämpat anställningsstopp, förverkligat nya politiska prioriteringar genom intern omplacering av personal och infört verktyg och förfaranden för att förbättra sin interna organisation och effektivitet. De administrativa utgifterna frystes i reala termer 2012 och 2013. Kommissionen har vidare föreslagit att man fortsätter att frysa dem i reala termer på 2013 års nivå under hela den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

De administrativa utgifterna utgör cirka 4,5 procent av EU-budgeten, vilket motsvarar omkring 1 % av EU:s BNP.

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar