Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 28 junij 2013

Dosežen dogovor o varčevalnih ukrepih in reformah v evropski javni službi

Predstavniki držav članic so danes potrdili sveženj varčevalnih ukrepov in reform v evropski javni službi, ki bo do leta 2020 omogočil prihranek v višini 2,7 milijarde evrov ter dolgoročno prihranek v višini 1,5 milijarde evrov letno.

Potrdili so dogovor ki so ga v torek, 25. junija, sklenili predstavniki Parlamenta, irskega predsedstva in Komisije. Ta dogovor je že dan prej, 24. junija, podprl Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal: „Pozdravljam odločitev držav članic in Odbora za pravne zadeve. S tem dogovorom, ki ohranja sposobnost evropskih institucij, da izpolnjujejo svoje naloge, smo se ustrezno odzvali na krizo. Čeprav z rezultatom ni nihče popolnoma zadovoljen, je bil dosežen razumen kompromis. Pogajanja so bila trda, vendar sem vesel, da smo dosegli sprejemljiv kompromis. Evropska javna služba se bo še posodobila, zlasti z tesnejšo povezavo med plačilom in odgovornostjo. Kdor koli se uspe prebiti skozi enega od zahtevnih postopkov zaposlovanja, mora biti pripravljen trdo delati za Evropo in njene državljane, kar vključuje daljši delovni čas in višjo upokojitveno starost.“

Predlog zajema:

• dvoletno zamrznitev plač in pokojnin;

• petodstotno zmanjšanje števila zaposlenih v vseh institucijah v obdobju 2013–2017. To zmanjšanje predstavlja skupaj 2 500 delovnih mest, kar je več kot celotno število zaposlenih pri Sodišču Evropske unije;

• podaljšanje minimalnega tedenskega delovnega časa za zaposlene v vseh institucijah s 37,5 ure na 40 ur brez finančnega nadomestila;

• zvišanje upokojitvene starosti s 63 na 66 let za novo zaposlene in na 65 let za že zaposlene. Možnost nadaljevati delo do 70. leta starosti bo dostopnejša, obstajala pa bo tudi nova povezava med pričakovano življenjsko dobo in upokojitveno starostjo;

• novo solidarnostno dajatev – poleg že obstoječih stopenj dohodnine v višini do 45 % se bo pobirala nova solidarnostna dajatev v višini 6 % oziroma 7 % za najvišja razreda uradnikov in komisarje. Uvedena bo med zamrznitvijo plač, kar bo neposredno povzročilo zmanjšanje neto plač večine zaposlenih;

• znižanje pokojninske stopnje za novo zaposlene z 1,9 % na 1,8 % letno. Zgodnja upokojitev brez izgube pridobljenih pokojninskih pravic bo ukinjena;

• nižje plače ob koncu poklicne poti (–22 %) velikega števila upravnih uslužbencev (AD) in strokovno-tehničnih uslužbencev (AST), saj se bo okrepila povezava med zaposlitvenim razredom in odgovornostjo, ter znižanje stopenj napredovanj. Posledično bodo tudi pokojnine nižje;

• znižanje plač novega tajniškega in pisarniškega osebja za 13 % (začetna plača) do 40 % (plača ob koncu poklicne poti);

• novo in poenostavljeno metodo za prilagoditev plač in pokojnin, uvedeno na podlagi političnih odločitev, ki jih je za svoje nacionalne javne uslužbence sprejelo 11 držav članic. Ta metoda je primerna tudi za obvladovanje razmer, nastalih zaradi hude gospodarske in finančne krize. Nova metoda se bo začela uporabljati leta 2015;

• zmanjšanje največjega števila dni dopusta, ki jih imajo zaposleni na voljo za svojo vsakoletno pot v domače države. Število teh dni se bo zmanjšalo s šest dni na dva dneva in pol, nadomestila za stroške pa se bodo znižala;

• možnost širšega zaposlovanja cenejšega pogodbenega osebja s podaljšanjem najdaljšega trajanja pogodb s treh na šest let.

Ozadje

Dogovor bo zdaj predložen Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, ki bodo sprejeli končno odločitev. Temelji na pomembnem svežnju varčevalnih ukrepov in reform iz leta 2004, ki bo do leta 2020 že omogočil prihranke v višini 8 milijard evrov.

V zadnjih letih je Komisija sledila politiki ničelne rasti delovnih mest, izpolnila nove politične prednostne naloge z notranjo prerazporeditvijo osebja ter vzpostavila orodja in postopke za izboljšanje svoje notranje organizacije in učinkovitosti. Upravni odhodki so bili v letih 2012 in 2013 realno zamrznjeni. Komisija je predlagala še nadaljnjo realno zamrznitev teh odhodkov na ravni iz leta 2013 v celotnem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Upravni odhodki predstavljajo približno 4,5 % proračuna Evropske unije, ta pa predstavlja okoli 1 % BDP Evropske unije.

Kontaktni osebi:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar