Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 28 iunie 2013

S-a ajuns la un acord privind măsurile de austeritate și reformele care vizează funcția publică europeană

Reprezentanții statelor membre au aprobat astăzi un pachet de măsuri de austeritate și reforme privind funcția publică europeană care vor genera economii de 2,7 miliarde EUR până în 2020, pe termen lung valoarea acestora ridicându-se la 1,5 miliarde EUR anual.

Aceștia au confirmat că marți (25 iunie) reprezentanți ai Parlamentului, ai Președinției irlandeze și ai Comisiei au ajuns la un acord față de care Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului și-a exprimat deja susținerea ieri (27 iunie).

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat: Salut decizia statelor membre și a Comisiei pentru afaceri juridice. Acest acord este un răspuns adecvat la criză, care menține, de asemenea, capacitatea instituțiilor europene de a-și îndeplini misiunea. Cu toate că nimeni nu poate fi pe deplin mulțumit de rezultatul obținut, acesta este un compromis rezonabil. Negocierile au fost foarte dificile, dar mă bucur că am ajuns la un compromis acceptabil. Funcția publică europeană va fi modernizată în continuare, în special printr-o mai bună corelare între remunerație și responsabilități. Cei care trec cu succes de procedurile riguroase de recrutare trebuie să fie pregătiți să muncească din greu pentru Europa și pentru cetățenii acesteia, inclusiv să aibă un program de lucru mai lung și să iasă la pensie mai târziu”.

Propunerea cuprinde:

înghețarea salariilor și a pensiilor timp de doi ani;

reducerea cu 5 % a personalului în toate instituțiile, în perioada 2013-2017. În total, sunt eliminate 2 500 de posturi, ceea ce reprezintă mai mult decât întregul personal al Curții de Justiție;

creșterea numărului minim de ore de lucru pe săptămână pentru personalul din toate instituțiile de la 37,5 ore la 40 de ore, fără a se acorda o compensare financiară;

creșterea vârstei de pensionare de la 63 de ani la 66 de ani, în cazul noilor angajați, respectiv la 65 de ani, în cazul personalului existent. Posibilitatea de a lucra până la 70 de ani va fi înlesnită și se va stabili o nouă corelație între speranța de viață și vârsta de pensionare;

aplicarea unei noi „taxe de solidaritate” de 6 %, care urmează să fie plătită în plus față de impozitele pe venit existente, până la un procent de 45 %. Pentru funcționarii cu ultimele două cele mai înalte grade de încadrare și pentru comisari, taxa de solidaritate va fi de 7 %. Aceasta va fi introdusă în perioada de înghețare a remunerațiilor, ceea ce va avea ca rezultat o scădere imediată a salariilor nete pentru majoritatea personalului;

reducerea ratei de acumulare a pensiei pentru personalul nou-angajat de la 1,9 % la 1,8 % pe an. Se va elimina posibilitatea pensionării anticipate fără reducerea drepturilor de pensie dobândite;

diminuarea salariilor la sfârșitul carierei (cu 22 %) pentru numeroși administratori și asistenți, ca urmare a unei corelări mai strânse între gradul ocupat și responsabilitățile îndeplinite, precum și reducerea ratelor de promovare. Aceste măsuri se vor concretiza, de asemenea, în scăderea nivelului pensiilor;

reducerea salariilor noilor membri ai personalului care desfășoară activități de secretariat și administrative, între 13 % (în cazul salariului inițial) și 40 % (în cazul salariului la sfârșitul carierei);

introducerea unei metode noi și simplificate de ajustare a salariilor și a pensiilor pe baza deciziilor politice luate de 11 state membre cu privire la funcționarii lor publici naționali, care ține cont totodată de situațiile de criză economică și financiară profundă. Această nouă metodă va fi suspendată până în 2015;

reducerea numărului maxim de zile de concediu acordate personalului pentru călătoriile anuale în țara de origine de la șase zile la două zile și jumătate, cu diminuarea indemnizației aferente acestor călătorii;

posibilitatea de a recurge pe scară mai largă la agenți contractuali, care generează costuri mai reduse, prin extinderea duratei maxime a contractelor de la trei ani la șase ani.

Context

Acordul va fi acum înaintat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru adoptarea unei decizii finale. Acordul se bazează pe un pachet important din 2004, compus din măsuri de austeritate și reforme, care generează deja economii, valoarea acestora urmând să se ridice la 8 miliarde EUR până în 2020.

În ultimii ani, Comisia a urmat o politică de creștere zero a numărului de posturi, a îndeplinit noile priorități politice prin redistribuirea internă a personalului și a instituit instrumente și proceduri pentru a-și îmbunătăți organizarea și eficiența la nivel intern. Cheltuielile administrative au fost înghețate în termeni reali în 2012 și 2013. Comisia a propus să se continue înghețarea acestora în termeni reali la nivelul din 2013 pe toată durata cadrului financiar multianual aferent perioadei 2014-2020.

Cheltuielile administrative reprezintă aproximativ 4,5 % din bugetul UE, care, la rândul său, reprezintă aproximativ 1 % din PIB-ul UE.

Persoane de contact:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar