Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. jūnijā

Panākta vienošanās par taupības pasākumiem un reformām Eiropas civildienestam

Dalībvalstu pārstāvji šodien apstiprināja taupības pasākumu un reformu kopumu Eiropas civildienestam, ar ko ietaupīs 2,7 miljardus eiro līdz 2020. gadam un ilgtermiņā — 1,5 miljardus eiro gadā.

Viņi apstiprināja vienošanos, ko otrdien (25. jūnijā) panāca Parlamenta, Īrijas prezidentūras un Komisijas pārstāvji un kam savu atbalstu jau dienu iepriekš (27.jūnijā) pauda Parlamenta Juridisko jautājumu komiteja.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: "Es atzinīgi vērtēju dalībvalstu un Juridisko jautājumu komitejas lēmumu. Šī vienošanās ir piemērota atbilde uz krīzi, vienlaikus saglabājot Eiropas iestāžu spējas pildīt savus pienākumus. Lai arī visi nevar būt pilnībā apmierināti ar iznākumu, tas ir saprātīgs kompromiss. Sarunas ir bijušas ļoti saspringtas, bet esmu gandarīts, ka esam nonākuši līdz pieņemamam kompromisam. Eiropas civildienests tiks turpmāk modernizēts, īpaši vairāk līdzsvarojot atalgojumu ar pienākumiem. Visiem, kas ir izturējuši sarežģītās darbā pieņemšanas procedūras, ir jābūt gataviem nopietni strādāt Eiropas un tās pilsoņu labā, kas arī nozīmē garāku darba laiku un lielāku pensionēšanās vecumu".

Priekšlikumā paredzēti šādi pasākumi:

• Algu un pensiju iesaldēšana divu gadu garumā.

• Darbinieku skaita samazinājums par 5 % visās iestādēs laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam. Kopā tās ir 2500 darbavietas, kas pārsniedz Tiesas darbinieku kopskaitu.

• Minimālā nedēļas darba ilguma pagarināšana darbiniekiem visās iestādēs no 37,5 stundām līdz 40 stundām bez kompensācijas izmaksas.

• Pensionēšanās vecuma palielināšana no 63 līdz 66 gadiem jaunajiem darbiniekiem un līdz 65 gadiem — esošajiem darbiniekiem. Tiks vienkāršota iespēja strādāt līdz 70 gadu vecumam, un tiks noteikta jauna saikne starp dzīves ilgumu un pensionēšanās vecumu.

• Jauna "solidaritātes nodeva" 6 % apmērā, kas būs jāmaksā papildus esošajām ienākuma nodokļa likmēm līdz pat 45 % apmērā. Divu augstāko pakāpju ierēdņiem un komisāriem solidaritātes nodeva būs 7 %. Tā tiks ieviesta algu iesaldēšanas laikā, kā rezultātā vairumam darbinieku samazināsies neto atalgojums.

• Pensijas uzkrājuma likmes jaunajiem darbiniekiem samazināšana no 1,9 % līdz 1,8 % gadā. Tiks atcelta iespēja priekšlaicīgi pensionēties, nezaudējot iegūtās pensijas tiesības.

• Zemākas algas karjeras beigās (-22 %) lielam skaitam administratoru un asistentu, pateicoties ciešākai saiknei starp dienesta pakāpi un atbildību, un paaugstināšanas amatā kvotu samazinājums. Tā rezultātā būs arī mazākas pensijas.

• Jauno sekretāru un administratīvo darbinieku algas samazināšana par -13 % (sākuma alga) līdz –40 % (alga karjeras beigās).

• Jauna un vienkāršota algu un pensiju pielāgošanas metode, pamatojoties uz politiskajiem lēmumiem, ko pieņēmušas 11 dalībvalstis attiecībā uz savas valsts civildienesta ierēdņiem, bet arī ņemot vērā dziļo ekonomikas un finanšu krīzi. Šīs jaunās metodes piemērošana tiks atlikta līdz 2015. gadam.

• Maksimālā atvaļinājuma dienu, kas paredzētas darbinieku ikgadējam ceļojumam uz dzimteni, skaita samazinājums no sešām uz divarpus dienām, kā arī pabalsta samazinājums.

• Iespēja plašāk izmantot līgumdarbinieku līgumus, kuru izmaksas ir zemākas, to maksimālo ilgumu pagarinot no trīs līdz sešiem gadiem.

Vispārīga informācija

Šī vienošanās tagad tiks iesniegta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai. Tās pamatā ir 2004. gadā pieņemtais apjomīgais taupības un reformu pasākumu kopums, kas ļaus gūt ietaupījumus 8 miljardu eiro apmērā līdz 2020. gadam.

Pēdējos gados Komisija ir ievērojusi darbinieku skaita nepalielināšanas politiku, ar darbinieku iekšējās pārcelšanas starpniecību īstenojusi jaunas politiskās prioritātes un ieviesusi instrumentus un procedūras iekšējās organizatoriskās struktūras un efektivitātes uzlabošanai. 2012. un 2013. gadā tika faktiski iesaldēti administratīvie izdevumi. Komisija ierosināja turpināt izdevumu faktisku iesaldēšanu 2013. gada līmenī visā daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam.

Administratīvie izdevumi atbilst aptuveni 4,5 % no ES budžeta, kas savukārt ir apmēram 1 % no ES IKP.

Kontaktpersonas:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar