Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 28 Biržẽlis 2013

Susitarta dėl Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos reformų ir taupymo priemonių

Šiandien valstybių narių atstovai pritarė Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos reformoms ir taupymo priemonėms, dėl kurių iki 2020 m. bus sutaupyta 2,7 mlrd. eurų, o ilgainiui – po 1,5 mlrd. eurų kasmet.

Jie patvirtino Parlamento, pirmininkaujančios Airijos ir Komisijos atstovų antradienį (25 d.) pasiektą susitarimą, kuriam vakar (27 d.) pritarė Parlamento Teisės reikalų komitetas.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Palaikau valstybių narių ir Teisės reikalų komiteto sprendimą. Šis susitarimas yra tinkamas atsakas į krizę ir juo išsaugomas Europos institucijų pajėgumas vykdyti savo misiją. Nė viena šalis nėra visiškai patenkinta rezultatu, tačiau tai yra tinkamas kompromisas. Derybos buvo labai sunkios, tačiau džiaugiuosi, kad radome priimtiną kompromisą. Europos Sąjungos pareigūnų tarnyba taps dar modernesnė, visų pirma tvirčiau siejant atlygį su pareigomis. Tas, kas įveikia nelengvas įdarbinimo procedūras, turi būti pasirengęs sunkiai dirbti Europos ir jos piliečių labui, nepaisydamas ilgesnių darbo valandų ir vėlesnio išėjimo į pensiją.‟

Pasiūlyme numatyta:

• dvejiems metams „įšaldyti‟ dabartinio dydžio atlyginimus ir pensijas;

• 2013–2017 m. visų institucijų darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc. Tai yra iš viso 2 500 darbo vietų – daugiau nei visas Teisingumo Teismo personalas;

• minimalų visų institucijų darbuotojų darbo valandų per savaitę skaičių padidinti nuo 37,5 valandų iki 40 valandų be jokios finansinės kompensacijos;

• naujų darbuotojų išėjimą į pensiją nukelti nuo 63 iki 66 metų amžiaus, dabartinių darbuotojų pensinis amžius bus 65 metai. Sudaryti lengvesnes galimybes norintiems dirbti iki 70 metų amžiaus, be to, pensinį amžių susieti su tikėtina gyvenimo trukme;

• be jau mokamo pajamų mokesčio, kuris siekia iki 45 proc. atlyginimo, pareigūnams įvesti naują 6 proc. dydžio „solidarumo mokestį‟. Dviejų aukščiausių kategorijų darbuotojams ir Komisijos nariams nustatyti 7 proc. „solidarumo mokestį‟. Šie pokyčiai įvedami tuo pačiu metu, kai bus įšaldyti atlyginimai, taigi daugelio darbuotojų atlyginimai sumažės iš karto.

• pensijos kaupimo normą naujiems darbuotojams sumažinti nuo 1,9 proc. iki 1,8 proc. per metus. Be to, ES pareigūnai nebegalės anksčiau išeiti į pensiją neprarasdami įgytų teisių į pensiją;

• daugelio administratorių ir asistentų atlyginimai karjeros pabaigoje bus gerokai mažesni (–22 proc.), nes numatyta sukurti tvirtesnį ryšį tarp pareigybės kategorijos ir darbuotojui tenkančios atsakomybės, be to, numatyta sumažinti paaukštinimo normas. Dėl to taip pat mažės pensijos;

• mažinti naujų sekretoriato ir raštinės darbuotojų atlyginimus: pradinis atlyginimas bus 13 proc. mažesnis, o karjeros pabaigoje jis bus jau 40 proc. mažesnis;

• nustatyti naują paprastesnį atlyginimų ir pensijų tikslinimo metodą, pagrįstą 11 valstybių narių sprendimais dėl savo nacionalinių valstybės tarnautojų, tačiau taip pat numatoma geriau atsižvelgti į dideles ekonomikos ir finansų krizes. Šio metodo įsigaliojimą nuspręsta atidėti iki 2015 m.;

• didžiausią darbuotojų metinių kelionių į savo kilmės valstybę narę atostogų dienų skaičių sumažinti nuo 6 iki 2,5 dienos ir atitinkamai sumažinti kelionpinigius;

• plačiau naudoti pigesnę sutartinių darbuotojų darbo jėgą pratęsiant ilgiausią tokių sutarčių trukmę nuo trejų iki šešerių metų.

Pagrindiniai faktai

Dabar susitarimą turės galutinai patvirtinti Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Juo papildomas 2004 m. priimtas plataus masto reformų ir taupymo priemonių rinkinys, vien dėl kurio iki 2020 m. bus sutaupyti 8 milijardai eurų.

Pastaraisiais metais Komisija vykdė darbuotojų skaičiaus nedidinimo politiką, naujus politinius prioritetus įgyvendino darbuotojus perkeldama viduje, taip pat taikė įvairių priemonių ir procedūrų, kad pagerintų vidaus tvarką ir padidintų veiksmingumą. Administracinės išlaidos buvo faktiškai „įšaldytos‟ 2012 ir 2013 metais. Komisija pasiūlė ir toliau jas palikti „įšaldytas‟ 2013 m. dydžio per visą 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą.

Administracinės išlaidos sudaro apie 4,5 proc. ES biudžeto, o šis – apie 1 proc. ES BVP.

Asmenys ryšiams

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar