Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 28.

Megállapodás született a megszorító intézkedésekről és az európai közszolgálat reformjáról

A tagállamok képviselői a mai napon jóváhagyták az európai közszolgálatra vonatkozó megszorító intézkedésekből és reformokból álló csomagot, amely 2020-ig 2,7 milliárd EUR, hosszú távon pedig évente 1,5 milliárd EUR megtakarítást fog eredményezni.

Megerősítették, hogy a parlamenti képviselők, az ír elnökség és a Bizottság kedden (június 25-én) megállapodásra jutott, amelyet tegnap (június 27-én) a Parlament Jogi Bizottsága is támogatott.

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Üdvözlöm a tagállamok és a Jogi Bizottság döntését. A megállapodás megfelelő válasz a válságra, ugyanakkor megőrzi az európai intézmények azon képességét, hogy teljesíteni tudják küldetésüket. Az eredménnyel ugyan senki sem lehet maradéktalanul elégedett, mégis ésszerű kompromisszumról van szó. Nagyon kemény tárgyalások folytak, azonban örvendek, hogy elfogadható kompromisszumot találtunk. Az európai közszolgálat még korszerűbbé válik, különösen a bérek és a felelősségi körök közötti szorosabb kapcsolatnak köszönhetően. Bárkinek, aki sikeresen átesik a szigorú felvételi eljárások egyikén, készen kell állnia arra, hogy keményen dolgozzon Európáért és az európai polgárokért, még ha ez hosszabb munkaidőt és magasabb nyugdíjkorhatárt jelent is.”

A javaslat tartalmi elemei:

• Két évre szóló bér- és nyugdíjbefagyasztás.

• Az alkalmazottak létszámának 5 %-kal való csökkentése valamennyi intézményben a 2013–2017 időszak során. Ez összesen 2 500 pozíciót jelent – ami meghaladja a Bíróság alkalmazottainak összlétszámát.

• A minimális munkahét 37,5 óráról 40 órára emelése az összes intézmény alkalmazottai számára, pénzügyi kompenzáció nélkül.

• A nyugdíjkorhatárnak az új alkalmazottak tekintetében 63 évről 66 évre, a meglévő alkalmazottak tekintetében pedig 65 évre emelése. Könnyebbé válik a 70 éves korig történő munkavégzés, valamint összekapcsolják a várható élettartamot és a nyugdíjkorhatárt.

• Új, 6 %-os szolidaritási adó fizetése a meglévő, 45 %-ig terjedő jövedelemadón felül. A két legmagasabb besorolási fokozatba tartozó tisztviselők és a biztosok számára a szolidaritási adó 7 % lesz. Ennek bevezetésére a bérbefagyasztás idején kerül sor, ami az alkalmazottak többsége számára a nettó fizetés azonnali csökkenését fogja eredményezni.

• Az új alkalmazottak nyugdíjára vonatkozó éves növekedési rátát 1,9 %-ról 1,8 %-ra csökkentik. A szerzett nyugdíjjogosultságot nem csökkentő korai nyugdíjba vonulás lehetőségét eltörlik.

• Számos tisztviselő és asszisztens esetében csökken a pályafutás végéig elérhető fizetés (-22 %) a felelősségi kör és a besorolási fokozat közötti szorosabb kapcsolatból, illetve az előléptetési arányok csökkentéséből adódóan. Ennek következtében a nyugdíjak szintén alacsonyabbak lesznek.

• Az új titkársági és irodai alkalmazottak fizetését 13 %-tól (kezdő fizetés) 40 %-ig (pályafutás-végi fizetés) terjedő arányban csökkentik.

• A fizetések és nyugdíjak kiigazításának új, egyszerűsített módszere 11 tagállam nemzeti közszolgálatokra vonatkozó politikai döntésein alapul, és rendelkezik a mély gazdasági és pénzügyi válság eseteiről is. Az új módszer alkalmazását 2015-ig felfüggesztik.

• Az alkalmazottak számára a hazautazáshoz biztosított éves utazási szabadság maximális időtartamának hat napról két és fél napra történő csökkentése, és az utazási támogatás csökkentése.

• Az olcsóbb szerződéses alkalmazottak kiterjedtebb alkalmazásának lehetősége azáltal, hogy a szerződések maximális időtartamát három évről öt évre emelik.

Háttér-információk

A megállapodást végleges döntés céljából az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elé terjesztik. Alapja a 2004-es átfogó megszorítási és reformcsomag, amely költségmegtakarító hatása már érezhető, és 2020-ig 8 milliárd EUR megtakarítást eredményez majd.

A Bizottság az elmúlt években létszámstop-politikát alkalmazott, az új politikai prioritásoknak a meglévő alkalmazottak átcsoportosítása által tett eleget, valamint a belső szervezetet és hatékonyságot javító eszközöket, illetve eljárásokat vezetett be. Az igazgatási kiadásokat 2012-ben és 2013-ban reálértéken befagyasztották. A Bizottság javaslatot tett rá, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret teljes időtartama alatt érvényben maradjon a 2013-as reálértéken történő befagyasztás.

Az igazgatási kiadások az EU költségvetésének mintegy 4,5 %-át teszik ki, ami az EU GDP-jének körülbelül 1 %-ának felel meg.

Kapcsolattartók :

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar