Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Ιούνιου 2013

Συμφωνία για τα μέτρα λιτότητας και τις μεταρρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικό της ΕΕ

Σήμερα οι εκπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν τη δέσμη μέτρων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεπάγεται εξοικονόμηση 2,7 δισ. ευρώ έως το 2020, και 1,5 δισ. ευρώ ετησίως μακροπρόθεσμα.

Επιβεβαίωσαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τρίτη (25/6) από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, της ιρλανδικής Προεδρίας και της Επιτροπής, συμφωνία η οποία υποστηρίχθηκε χθες (27/6) από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου.

Ο αντιπρόεδρος κ. Maroš Šefčovič δήλωσε τα εξής: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την απόφαση των κρατών μελών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται επαρκώς στην τρέχουσα κρίση και, παράλληλα, διατηρεί την ικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Παρότι κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, πρόκειται για έναν λογικό συμβιβασμό. Οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν πολύ δύσκολες, αλλά χαίρομαι που καταλήξαμε σε μια αποδεκτή μέση λύση. Η Δημόσια Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκσυγχρονιστεί περαιτέρω, ιδίως με την αποτελεσματικότερη διασύνδεση μεταξύ μισθών και αρμοδιοτήτων. Όποιος επιτυγχάνει σε μια απ’ τις δύσκολες διαδικασίες πρόσληψης πρέπει να είναι προετοιμασμένος να εργαστεί σκληρά για την Ευρώπη και τους πολίτες της, όπως να έχει μεγαλύτερο ωράριο και υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης».

Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

• διετές πάγωμα μισθών και συντάξεων·

• περικοπές προσωπικού κατά 5% σε όλα τα όργανα για την περίοδο 2013-17. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει συνολικά 2.500 θέσεις εργασίας – αριθμός που ξεπερνά το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

• αύξηση των κατώτατου εβδομαδιαίου ωραρίου για το προσωπικό όλων των οργάνων από 37,5 ώρες σε 40 ώρες, χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα·

• το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 63 στα 66 έτη για τους νεοπροσλαμβανόμενους, και στα 65 για το υφιστάμενο προσωπικό. Η δυνατότητα εργασίας έως την ηλικία των 70 ετών θα διευκολύνεται και θα υπάρχει νέα σύνδεση μεταξύ του προσδόκιμου ζωής και της ηλικίας συνταξιοδότησης·

• επιβάλλεται νέα «εισφορά αλληλεγγύης» ύψους 6%, η οποία θα καταβάλλεται επιπλέον των υφιστάμενων συντελεστών φόρου εισοδήματος έως 45%. Για τους δύο υψηλότερους βαθμούς των υπαλλήλων και για τους επιτρόπους, η εισφορά αλληλεγγύης ορίζεται στο 7%. Θα αρχίσει να ισχύει κατά το πάγωμα των απολαβών, οδηγώντας σε άμεση μείωση των καθαρών μισθών για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού·

• ο συνταξιοδοτικός συντελεστής συσσώρευσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους θα μειωθεί από το 1,9% στο 1,8%/έτος. Η πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς απώλεια θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων καταργείται·

• μεγάλος αριθμός διοικητικών και βοηθητικών υπαλλήλων θα έχει χαμηλότερους μισθούς στο τέλος της σταδιοδρομίας του (-22%), λόγω της στενότερης διασύνδεσης μεταξύ βαθμού και αρμοδιοτήτων, καθώς και μείωση στα ποσοστά προαγωγών. Αυτό συνεπάγεται επίσης χαμηλότερες συντάξεις·

• οι μισθοί του νεοπροσλαμβανόμενους προσωπικού γραμματείας και γραφείου θα μειωθούν κατά 13% (αρχικός βασικός μισθός) έως 40% (μισθός τέλους σταδιοδρομίας)·

• θα εφαρμόζεται νέα και απλουστευμένη μέθοδος προσαρμογής μισθών και συντάξεων με βάση τις πολιτικές αποφάσεις που έλαβαν 11 κράτη μέλη για τους δημόσιους υπαλλήλους τους, αλλά και με γνώμονα καταστάσεις βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτή η νέα μέθοδος αναστέλλεται έως το 2015·

• μειώνεται ο μέγιστος αριθμός ημερών άδειας που χορηγούνται στο προσωπικό για το ετήσιο ταξίδι του στις χώρες καταγωγής από έξι σε δυόμιση μέρες, με μείωση του σχετικού επιδόματος·

• εξασφαλίζεται η δυνατότητα ευρύτερης χρήσης φθηνότερων συμβασιούχων υπαλλήλων, με επέκταση της μέγιστης διάρκειας των συμβάσεων από τρία σε έξι έτη.

Ιστορικό

Η συμφωνία θα υποβληθεί πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης. Βασίζεται στη σημαντική δέσμη μέτρων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων του 2004, η οποία ήδη αποφέρει εξοικονόμηση κονδυλίων που θα φθάσουν τα 8 δισ. ευρώ έως το 2020.

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή ακολούθησε πολιτική μηδενικής αύξησης των θέσεων εργασίας, εκπλήρωσε νέες πολιτικές προτεραιότητες με εσωτερικές μετατάξεις του προσωπικού, και δημιούργησε εργαλεία και διαδικασίες για να βελτιώσει την εσωτερική της οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Οι διοικητικές δαπάνες πάγωσαν σε πραγματικούς όρους το 2012 και το 2013. Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, να συνεχιστεί το πάγωμα σε πραγματικούς όρους στο επίπεδο του 2013 καθ’ όλη τη διάρκεια του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, δηλαδή για την περίοδο 2014-2020.

Οι διοικητικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος αντιπροσωπεύει με τη σειρά του περίπου 1% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Αρμόδιοι:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar