Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 28 juni 2013

Aftale om besparelser og reformer for EU-tjenestemænd

Medlemsstaternes repræsentanter godkendte i dag en spare- og reformpakke for EU-tjenestemænd, der vil give besparelser på 2,7 milliarder euro frem til 2020 og på 1,5 mia. euro om året på lang sigt.

De bekræftede en aftale, der blev indgået tirsdag den 25. juni mellem repræsentanter for Parlamentet, det irske formandskab og Kommissionen, som allerede dagen før (27. juni) havde fået grønt lys af Parlamentets Retsudvalg.

Næstformand Maroš Šefčovič sagde: "Jeg glæder mig over medlemsstaternes og Retsudvalgets beslutning. Aftalen er en passende reaktion på krisen, som desuden vil give EU-institutionerne mulighed for fortsat at udføre deres hverv. Ingen kan være helt tilfredse med resultatet, men det er et rimeligt kompromis. Forhandlingerne har været benhårde, men jeg er glad for, at vi nåede frem til et acceptabelt kompromis. Ansættelsesforholdene for tjenestemænd vil blive moderniseret yderligere, især gennem en tættere forbindelse mellem løn og ansvar. Alle, der kommer igennem en af de svære udvælgelsesprøver, skal være klar til at arbejde hårdt for EU og borgerne. Det vil blandt andet sige længere arbejdstid og højere pensionsalder."

Forslaget omfatter blandt andet:

En toårig fastfrysning af lønninger og pensioner.

En nedskæring på 5 % i antallet af ansatte ved alle institutioner i perioden 2013-2017. Det svarer til i alt 2 500 stillinger – flere end det samlede personale ved Domstolen.

En forlængelse af minimumsarbejdsugen for ansatte ved alle institutioner fra 37,5 til 40 timer, uden lønkompensation.

Pensionsalderen sættes op fra 63 til 66 for nyansatte og til 65 for allerede ansatte. Det bliver lettere at få mulighed for at arbejde, indtil man er 70, og der kommer en ny sammenkædning af forventet levealder og pensionsalder.

En ny solidaritetsafgift på 6 % skal betales oven i de nugældende skattesatser på op til 45 %. For de to højeste lønklasser for tjenestemænd, og for kommissærer, bliver solidaritetsafgiften på 7 %. Den vil blive indført under lønstoppet og medføre et øjeblikkeligt fald i nettolønnen for de fleste ansatte.

Pensionsopsparingssatsen for nyansatte skæres end fra 1,9 % til 1,8 % pr. år. Muligheden for førtidspension uden tab af optjente pensionsrettigheder bliver afskaffet.

Lavere slutløn (-22 %) for en lang række administratorer og assistenter på grund af en tættere forbindelse mellem lønklasse og ansvar, og en begrænsning af forfremmelsessatserne. Det vil igen betyde lavere pensioner.

Lønnen til nye sekretærer og nyt kontorpersonale vil blive skåret med mellem 13 % (begyndelsesløn) til 40 % (slutløn).

En ny og forenklet metode til regulering af lønninger og pensioner indføres med udgangspunkt i 11 medlemsstaters politiske beslutninger for deres nationale embedsmænd, men med hensyntagen til situationer med dyb økonomisk og finansiel krise. Denne nye metode er suspenderet indtil 2015.

Antallet af maksimale fridage til en årlig rejse til den ansattes hjemland beskæres fra 6 dage til 2½, og rejsegodtgørelsen nedskæres også.

Mulighed for mere udbredt brug af billigere kontraktansatte ved at udvide midlertidige kontrakters maksimale løbetid fra tre til seks år.

Baggrund

Aftalen vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som skal vedtage en endelig afgørelse. Den bygger videre på en større spare- og reformpakke fra 2004, som allerede har betydet besparelser på 8 mia. euro frem til 2020.

I de senere år har Kommissionen haft nulvækst i antallet af stillinger, opfyldt nye politiske prioriteter gennem interne rokeringer af personale og taget værktøjer og procedurer i brug for at forbedre sin interne arbejdsgang og effektivitet. De administrative udgifter var fastfrosset i faste priser i 2012 og 2013. Desuden har Kommissionen foreslået fortsat at fastfryse udgifterne i faste priser på 2013-niveauet gennem hele den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

De administrative udgifter udgør kun omkring 4,5 % af EU's budget, der igen svarer til ca. 1 % af EU's BNP.

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar