Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 28 Юни 2013

Постигнато е споразумение за мерките за бюджетни ограничения и реформите в публичната служба на Европейския съюз

Днес представители на страните членки подкрепиха пакет от мерки за бюджетна дисциплина и реформи на европейската публична служба, които ще доведат до икономии в размер на 2,7 млрд. евро до 2020 г. и 1,5 млрд. годишно в дългосрочен план.

Те потвърдиха постигнатото във вторник, 25 юни, споразумение между представители на Парламента, ирландското председателство и Комисията, което предишния ден бе подкрепено от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: Приветствам решението на страните членки и Комисията по правни въпроси. Това споразумение е подобаващ отговор на кризата, като освен това запазва способността на европейските институции да изпълняват своите задължения. Въпреки че никоя от страните не може да е напълно доволна от резултата, споразумението представлява разумен компромис. Преговорите бяха много трудни, но съм доволен, че намерихме приемливо решение. Европейската публична служба ще бъде модернизирана, по-конкретно чрез по-добро съответствие между заплата и отговорности. Всеки, който успее да премине през една от сложните процедури за наемане на работа, трябва да е готов да работи усилено за Европа и нейните граждани, включително при по-дълго работно време и по-висока пенсионна възраст“.

Предложението включва:

двугодишно замразяване на заплатите и пенсиите;

5 % намаление на персонала във всички институции за периода 2013 – 2017 г. Това са общо 2500 поста – повече от персонала на Съда на ЕС;

увеличаване на минималния брой работни часове на седмица за персонала във всички институции от 37,5 часа на 40 часа без финансова компенсация;

пенсионната възраст ще бъде увеличена от 63 на 66 години за наеманите в бъдеще лица и на 65 за настоящия персонал. Възможността да се работи до 70-годишна възраст ще бъде по-лесна, а освен това ще съществува нова връзка между средната продължителност на живота и пенсионната възраст;

ще бъде въведен нов „данък солидарност“ от 6 %, който ще се заплаща в добавка на съществуващия подоходен данък в размер до 45 %. За служителите от двете най-високи длъжностни степени и за комисарите ставката на „данък солидарност“ ще бъде 7 %. Този данък ще бъде въведен по време на замразяването на заплатите, което ще доведе до незабавно намаляване на нетния доход на повечето служители;

процентът на натрупване за пенсия за новоназначените служители ще бъде намален от 1,9 % на 1,8 % на година. Преждевременното пенсиониране без загуба на пенсионни права ще бъде премахнато;

поради по-тясната връзка между длъжностна степен и отговорности и намаляването на нивата на повишения, голям брой служители администратори и асистенти ще приключват своята кариера с по-ниска заплата (-22 %). Това съответно ще доведе и до по-нисък размер на пенсиите;

заплатите на новоназначените служители със секретарски и деловодителски функции ще бъдат намалени с 13 % (начална заплата) до -40 % (заплата в края на кариерата);

ще бъде въведен нов опростен метод за актуализиране на заплатите и пенсиите, който ще се базира на политическите решения на 11 страни членки относно техните държавни служители, но също така ще бъде пригоден към положения на дълбока икономическа и финансова криза. Този нов метод ще бъде въведен през 2015 г.;

максималният брой дни, които служителите получават на година за пътуване до страната си на произход, ще бъде намален от шест на два дена и половина, както и размерът на обезщетенията за пътуване;

възможността за по-мащабно използване на по-евтин договорно нает персонал ще бъде използвана чрез увеличаване на максималната продължителност на договорите от три на шест години.

Контекст

Споразумението следва да бъде предадено на Европейския парламент, Съвета и Комисията за окончателно решение. То допълва пакета от мерки за бюджетна дисциплина и реформи от 2004 г., чрез който вече се осъществяват икономии в размер на 8 млрд. евро до 2020 г.

През последните години Комисията води политика на нулев ръст на назначенията, посрещна новите политически приоритети чрез вътрешно преразпределяне на персонала и създаде инструменти и процедури за подобряване на вътрешната организация и ефективност. Административните разходи бяха замразени през 2012 и 2013 г., като Комисията предложи те да останат замразени на нивото за 2013 г. през целия период на многогодишната финансова рамка за 2014 – 2020 г.

Административните разходи представляват около 4,5% от бюджета на ЕС, който от своя страна представлява около 1 % от БВП на ЕС.

За контакт:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar