Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 januari 2013

Regionalpolitik skapar förtroende i splittrade områden

Nu när EU tagit emot Nobels fredspris uppmanar EU-kommissionen splittrade områden i och utanför EU att överväga om de kan dra lärdom av EU-programmet Peace i Nordirland och Irlands gränsregion.

Regionalkommissionär Johannes Hahn står värd för en konferens på temat ”Sammanföra splittrande områden – Erfarenheterna av EU:s program Peace” torsdagen den 31 januari kl. 9:00 i Charlemagne-byggnaden i Bryssel.

I konferensen deltar Nordirlands försteminister Peter Robinson och biträdande försteminister Martin McGuinness, samt Irlands minister för offentliga utgifter och reformer Brendan Howlin. Dessutom deltar bl.a. företrädare för EU-länderna, kandidatländerna och EU:s grannländer.

Deltagare i tre fredsskapande projekt i Nordirland kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Deras föredragningar följs av en diskussion om hur upplägget inom programmet Peace kan tillämpas på andra håll i världen.

 EU:s program Peace har påverkat omkring en miljon människor i Nordirland och Irlands gränsregion, och bidragit till att skapa förutsättningarna för fred och försoning. Konferensen är ett tillfälle att uppmärksamma insatserna av många modiga, beslutsamma individer från bägge sidor och att fundera på hur andra kan utnyttja deras erfarenheter, säger regionalkommissionär Johannes Hahn.

– Den senaste tidens händelser i Nordirland har visat att en hel del återstår att uträtta, men att det överväldigande flertalet vill ha fred. Pengar från EU har stor betydelse för att bidra till ett gemensamt samhälle där alla folkgrupper kan åtnjuta fredens frukter. Regionalpolitiken finns där för att göra investeringar som ha mening för människornas vardag, och jag är förvissad om att programmet Peace kommer att fortsätta oavsett vad de pågående budgetdiskussionerna utmynnar i, tillägger han.

Projekt som representeras

Groundwork NI drev två projekt som inriktades på omtvistade geografiska områden och försökte överbrygga religionsmotsättningar och segregation i lokalsamhällen i Nordirland och gränsregionen. Man fann praktisk användning för förfallna eller oanvända fastigheter och byggde upp goda relationer mellan folkgrupper genom gemensamt beslutsfattande om lokala områden för stadsförnyelse och ombyggnad. Detta bidrog till en gemensam vision om fred i framtiden.

Theatre of Witness bygger på uppträdanden: sanna berättelser om människor med olika bakgrund som de framför själva. Theatre of Witness uppsättningar innehåller spoken word, musik, rörelse och filmiskt berättande. Några av de senaste uppsättningarna har sammanfört våldsoffer med gärningsmän och vittnen för att utforska problemkomplex som ansvar, skuld, förlåtelse och försoning.

Football for All tar itu med religionsmotsättningar och rasism genom fotboll med ett antal utbildningsinsatser på gräsrotsnivå, t.ex. samarbete med irländska ligaklubbar och med lokala grupper, supportrar och frivilliga.

Bakgrund

Programmet Peace III för Nordirland och Irlands gränsregion delfinansieras av EU (225 miljoner euro från EU och nationella medel på 108 miljoner euro) via regionalfonderna. Målen för Peace III är att främja utvecklingen mot ett fredligt, stabilt samhälle och främja försoning genom att stödja insatser och projekt som för folkgrupper samman och bidrar till ett samhälle för alla. När Peace inleddes 1995 var det en följd av EU:s önskan att reagera positivt på de nya möjligheterna i fredsprocessen i Nordirland sedan de paramilitära grupperna enats om en vapenvila. Sedan dess har EU bidragit med totalt ytterligare 1,3 miljarder euro genom programmen Peace II och det nuvarande Peace III (2007–2013). Programmets tonvikt ligger på gräsrotsinitiativ för att skapa en gemensam syn på samhället, samarbete kring gemensamma projekt samt erkännande och bearbetning av det förflutna. Videomaterial finns tillgängligt och evenemanget bevakas.

Mer information

Arkivbilder för tv-företag på nuvarande projekt inom Peace III i Belfast på EbS

Konferensprogram (engelska)

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler tfn: +32 2 296 65 65, mobil: +32 460 766 565

Annemarie Huber tfn: +32 2 299 33 10, mobil: +32 460 793 310


Side Bar