Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. januarja 2013

Regionalna politika EU: Krepitev zaupanja v razdeljenih skupnostih

Evropska komisija po podelitvi Nobelove nagrade za mir Evropski uniji vabi razdeljene skupnosti v Evropski uniji in zunaj nje, naj razmislijo, ali in kako bi lahko izkoristile izkušnje programa Evropske unije PEACE za Severno Irsko in obmejno regijo Irske.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn bo gostil konferenco z naslovom „Približevanje razdeljenih skupnosti – izmenjava izkušenj programa EU PEACE“, ki bo potekala v četrtek, 31. januarja z začetkom ob 9. uri v stavbi Charlemagne.

Pridružili se mu bodo predsednik vlade Severne Irske Peter Robinson, njegov namestnik Martin McGuinness ter irski minister za javno porabo in reforme Brendan Howlin. Konference se bodo udeležili predstavniki držav članic EU, držav kandidatk, sosednjih držav in drugih držav.

Prisotni bodo tudi udeleženci treh projektov za vzpostavljanje miru na Severnem Irskem, ki bodo poročali o svojih izkušnjah. Njihovim predstavitvam bo sledila razprava o tem, v kolikšni meri bi se lahko pristop programa PEACE prenesel v druge dele sveta.

Komisar Hahn je pred dogodkom povedal: „Programi EU PEACE vplivajo na življenje približno milijona ljudi na Severnem Irskem in v obmejni regiji Irske ter pomagajo ustvarjati pogoje za mir in spravo. To je priložnost, da počastimo predano delo številnih pogumnih posameznikov iz obeh skupnosti in razmislimo o tem, kaj se lahko naučimo iz njihovih izkušenj.“

Dodal je: „Nedavni dogodki na Severnem Irskem kažejo, da je treba še marsikaj storiti, kažejo pa tudi, da velika večina hrepeni po miru. Finančna sredstva EU imajo pomembno vlogo pri postavljanju temeljev za skupno družbo, v kateri lahko obe skupnosti žanjeta sadove miru. Naloga regionalne politike so naložbe, ki lahko izboljšajo življenje ljudi – in verjamem, da se bo program PEACE ne glede na izid tekočih razprav o proračunu še naprej izvajal.“

Predstavljeni projekti

Organizacija „Groundwork NI“ je upravljala dva projekta, ki sta bila usmerjena v problematična območja s ciljem odpraviti sektaštvo in ločevanje znotraj lokalnih skupnosti na Severnem Irskem in obmejnem območju. V okviru projektov so se uporabljala zapuščena ali neuporabljena zemljišča, med skupnostmi so se zgradili dobri odnosi, za področje obnove in preoblikovanja lokalnih območij je bilo značilno skupno odločanje. Vse to je prispevalo k oblikovanju skupne vizije mirne prihodnosti.

„Theatre of Witness“ (Gledališče prič) temelji na uprizoritvah. Resnične življenjske zgodbe ljudi iz različnih okolij uprizarjajo ti ljudje sami – z besedo, glasbo, plesom in filmom. V nekaterih novejših programih „Theatre of Witness“ so se srečali žrtve nasilja, storilci in priče, da bi skupaj razpravljali o vprašanjih odgovornosti, krivde, odpuščanja in poravnave.

Projekt „Football for All“ (Nogomet za vse) je namenjen odpravljanju sektaštva in rasizma z nogometom. Na lokalni ravni se izvajajo številni vzgojni ukrepi, na primer sodelovanje z nogometnimi klubi irske lige ter s skupinami lokalnih skupnosti, navijači in prostovoljci.

Ozadje

Program PEACE III za Severno Irsko in obmejno regijo Irske se delno financira s sredstvi Evropske unije za regionalno politiko (prispevek EU 225 milijonov evrov, nacionalni prispevki 108 milijonov evrov). Glavna cilja programa PEACE III sta okrepiti prizadevanja za mirno in stabilno družbo ter spodbujati spravo s pomočjo dejavnosti in projektov, ki združujejo skupnosti in prispevajo k skupni družbi za vse. Začetek izvajanja programa PEACE leta 1995 je bil izraz želje Evropske unije po pozitivnem odzivu na nove priložnosti v severnoirskem mirovnem procesu, ki so se odprle z razglasitvijo premirja s strani paravojaških skupin. Od takrat je EU v okviru programa PEACE II in tekočega programa PEACE III (2007–2013) zagotovila dodatno finančno pomoč v skupni višini 1,3 milijarde evrov. Program močno poudarja pobude, ki jih navdihujejo skupnosti, za oblikovanje skupne vizije družbe, sodelovanje pri skupnih projektih ter priznavanje in obravnavanje preteklosti. Posnetki so na voljo in poročanje o dogodku bo zagotovljeno.

Več informacij

Posnetki za radiotelevizijske postaje o tekočih projektih PEACE III v Belfastu so na voljo na EbS

Program konference

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontakti:

Shirin Wheeler, telefon: +32 22966565, mobilni telefon: +32 460766565

Annemarie Huber, telefon: +32 22993310, mobilni telefon: +32 460793310


Side Bar