Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. januára 2013

Regionálna politika EÚ: budovanie dôvery v rozdelených spoločenstvách

Potom čo bola Európskej únii udelená Nobelova cena za mier, Európska komisia vyzýva rozdelené spoločenstvá v EÚ a mimo nej, aby pouvažovali o tom, či a akým spôsobom by mohli využiť skúsenosti z programu EÚ PEACE v Severnom Írsku a pohraničnej oblasti Írska.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn vo štvrtok 31. januára o 9:00 v budove Charlemagne v Bruseli usporiada konferenciu pod názvom „Zbližovanie rozdelených spoločenstiev – výmena skúseností z programu EÚ PEACE“.

Pripojí sa k nemu predseda vlády Severného Írska Peter Robinson, podpredseda severoírskej vlády Martin McGuinness a írsky minister pre verejné výdavky a reformu Brendan Howlin. Na konferencii sa zúčastnia predstavitelia členských štátov EÚ a kandidátskych štátov, susedných, ako aj ďalších krajín.

S cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti budú na stretnutí prítomní aj účastníci troch projektov v oblasti budovania mieru zo Severného Írska. Na ich prezentácie nadviaže diskusia o tom, do akej miery je možné preniesť prístup, ktorý bol uplatnený v programe PEACE, do iných častí sveta.

Komisár Hahn pred týmto podujatím uviedol: „Programy EÚ PEACE ovplyvnili životy približne jedného milióna ľudí v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti Írska a prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok pre mier a zmierenie. Toto podujatie je príležitosťou na oslavu práce mnohých statočných a angažovaných jednotlivcov z oboch spoločenstiev – a takisto na zamyslenie nad tým, do akej miery sa iní môžu poučiť z ich skúseností.“

Ďalej dodal: „Posledné udalosti v Severnom Írsku poukázali na to, že ešte stále máme pred sebou veľa práce, ale aj na to, že prevažná väčšina obyvateľstva túži po mieri. Pri kladení základov participatívnej spoločnosti, v ktorej všetky spoločenstvá profitujú z plodov mierového spolunažívania, prináleží významná úloha finančným prostriedkom EÚ. Úlohou regionálnej politiky je realizovať investície, ktoré zmenia životy ľudí – a ja verím, že program PEACE bude pokračovať bez ohľadu na výsledky súčasných diskusií o rozpočte.“

Na konferencii budú predstavené tieto projekty:

Organizácia Groundwork NI viedla dva projekty zamerané na sporné územia, ktoré sa usilovali prekonať sektárstvo a segregáciu v miestnych spoločenstvách v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti. Okrem toho, že sa podarilo nájsť praktické využitie pre opustené alebo nevyužívané objekty, došlo k vytvoreniu dobrých vzťahov medzi spoločenstvami, ktoré spoločne rozhodujú o obnove a transformácii miestnych oblastí, čo prispieva k formovaniu spoločnej vízie mieru v budúcnosti.

Divadlo Theatre of Witness sa zameriava na vystúpenia: ľudia, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí, v nich sami stvárňujú skutočné príbehy svojich životov. Produkcie divadla Theatre of Witness sú prezentované vo forme hovoreného slova, hudby, pohybu a filmových snímok. V niektorých z nedávnych programov divadla sa stretli obete násilností s ich páchateľmi a svedkami, aby spoločne uvažovali o otázkach zodpovednosti, viny, odpustenia a zmierenia.

Projekt Futbal pre všetkých je odhodlaný bojovať proti sektárstvu a rasizmu prostredníctvom futbalu, a to pomocou celého radu výchovných opatrení na miestnej úrovni, ako je napríklad spolupráca s írskymi ligovými klubmi či s komunitnými skupinami, fanúšikmi a dobrovoľníkmi.

Súvislosti:

Program PEACE III pre Severné Írsko a pohraničnú oblasť Írska je čiastočne financovaný z prostriedkov Európskej únie na regionálnu politiku (225 miliónov EUR z fondov EÚ a ďalšie vnútroštátne príspevky vo výške 108 miliónov EUR). Medzi hlavné ciele programu PEACE III patrí posilnenie pokroku na ceste k mierovej a stabilnej spoločnosti a presadzovanie zmierenia prostredníctvom podpory opatrení a projektov, ktoré pomáhajú zbližovať spoločenstvá a prispievajú k budovaniu participatívnej spoločnosti pre všetkých. Spustenie programu PEACE v roku 1995 bolo bezprostredným vyjadrením úsilia Európskej únie pozitívne reagovať na nové príležitosti, ktoré v mierovom procese v Severnom Írsku vznikli po vyhlásení série prímerí polovojenskými skupinami. Odvtedy EÚ v rámci programu PEACE II, ako aj prebiehajúceho programu PEACE III (2007 – 2013) poskytla dodatočnú finančnú pomoc v celkovej výške 1,3 miliardy EUR. Program kladie silný dôraz na iniciatívy, ktoré čerpajú inšpiráciu priamo v spoločenstvách a zameriavajú sa na vytvorenie spoločnej vízie spoločnosti, spoluprácu na spoločných projektoch a na uvedomenie si minulosti a vyrovnanie sa s ňou. Z konferencie bude k dispozícii videozáznam.

Ďalšie informácie

Audiovizuálne materiály pre vysielateľov o projektoch prebiehajúcich v rámci programu PEACE III v Belfaste sú k dispozícii na EbS.

Program podujatia

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler tel. +32 2 296 6565, mobil: +32 460 766 565

Annemarie Huber tel. +32 2 299 3310, mobil: +32 460 793 310


Side Bar