Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 stycznia 2013 r.

Polityka regionalna UE: budowanie zaufania w podzielonych społecznościach

W następstwie przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla Komisja Europejska zaprasza podzielone społeczności z UE i spoza niej do refleksji na temat możliwości i sposobów wykorzystania doświadczeń unijnego programu PEACE w Irlandii Północnej i w regionie granicznym Irlandii.

Gospodarzem konferencji „Godzenie podzielonych społeczności – korzystanie z doświadczeń unijnego programu PEACE”, która odbędzie się w czwartek, 31 stycznia o godz. 9.00 w budynku Charlemagne, będzie komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn.

Komisarzowi towarzyszył będzie premier Irlandii Północnej Peter Robinson, wicepremier Martin McGuinness oraz irlandzki minister ds. wydatków publicznych i reform Brendan Howlin. W konferencji wezmą udział przedstawiciele państw członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów sąsiadujących i innych.

Doświadczeniami podzielą się również podczas spotkania uczestnicy trzech projektów budowania pokoju z Irlandii Północnej. Po ich prezentacjach nastąpi dyskusja na temat sposobu zastosowania podejścia obranego w ramach programu PEACE w innych częściach świata.

Komisarz Hahn powiedział o zbliżającej się konferencji: „Unijne programy PEACE wpłynęły na życie prawie miliona osób w Irlandii Północnej i w regionie granicznym Irlandii oraz pomogły stworzyć warunki dla zakorzenienia się pokoju i pojednania. Dziś mamy okazję uczcić pracę wielu odważnych i zaangażowanych osób z obu społeczności oraz zastanowić się, jak inni mogliby skorzystać z ich doświadczeń”.

Komisarz dodał: „Ostatnie wydarzenia w Irlandii Północnej pokazały, iż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, lecz również, że zdecydowana większość pragnie pokoju. Unijne fundusze mają do odegrania ważną rolę, pomagając kłaść podwaliny pod wspólne społeczeństwo, w którym każda społeczność cieszy się owocami pokoju. Inwestycje w ramach polityki regionalnej wpływają na życie ludzi – mam nadzieję, że program PEACE będzie kontynuowany niezależnie od wyników obecnych dyskusji wokół budżetu”.

Na konferencji zostaną zaprezentowane następujące projekty:

Groundwork NI zarządzał dwoma projektami, skupiającymi się na spornych terenach, starając się przezwyciężyć sekciarstwo i segregację w lokalnych społecznościach Irlandii Północnej i obszaru granicznego. Starano się nie tylko znaleźć praktyczne zastosowanie dla opuszczonych lub nieużywanych miejsc, lecz także budować dobre relacje między społecznościami, zakładające wspólne podejmowanie decyzji dotyczących regeneracji czy transformacji lokalnych terenów. Takie działania przyczyniały się do wspólnej wizji pokoju na przyszłość.

W ramach projektu „Theatre of Witness” wykorzystuje się technikę performance: prawdziwe historie osób różnego pochodzenia odgrywane są przez nich samych. W spektaklach wykorzystywane są słowa, muzyka, ruch i obrazy kinowe. W niektórych ostatnich programach „Theatre of Witness” wystąpiły osoby, które przeżyły przemoc, wraz z osobami, które tę przemoc stosowały, oraz świadkami, zgłębiając takie kwestie jak odpowiedzialność, wina, przebaczenie czy odkupienie.

Projekt „Football for All” angażuje się w rozwiązywanie kwestii sekciarstwa i rasizmu poprzez piłkę nożną, wprowadzając szereg lokalnych środków edukacyjnych, takich jak współpraca z klubami ligi irlandzkiej, lokalnymi grupami, fanami i wolontariuszami.

Informacje ogólne:

Program PEACE III dla Irlandii Północnej i regionu przygranicznego Irlandii jest po części finansowany z funduszy w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej (225 mln euro z UE i dalsze 108 mln euro z funduszy krajowych). Główne cele programu to zwiększenie postępów w kierunku osiągnięcia pokojowego i stabilnego społeczeństwa oraz promowanie pojednania, poprzez wspieranie działań i projektów pomagających połączyć wspólnoty i przyczyniających się do utworzenia wspólnego społeczeństwa dla wszystkich. Inauguracja programu PEACE w 1995 r. była bezpośrednim wynikiem pragnienia Unii Europejskiej, aby pozytywnie odpowiedzieć na powstanie nowych możliwości w procesie pokojowym w Irlandii Północnej podczas ogłoszenia zawieszenia broni przez organizacje paramilitarne. Od tamtej chwili UE zapewniła dodatkową pomoc finansową ogólnej wartości 1,3 mld euro w ramach programu PEACE II oraz obecnie trwającego programu PEACE III (2007–2013). Nacisk kładziony jest na tworzenie wspólnej wizji społeczeństwa, współpracę nad wspólnymi projektami oraz pogodzenie się i radzenie sobie z przeszłością. Dostępne będą materiały filmowe z konferencji, a konferencja będzie filmowana.

Więcej informacji

Materiały wizualne dla nadawców dotyczące projektów w ramach obecnego programu PEACE III w Belfaście są dostępne na EbS.

Program konferencji

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontakt:

Shirin Wheeler Tel. +32 2 296 65 65, tel. komórkowy: +32 460 766 565

Annemarie Huber Tel. +32 2 299 33 10, tel. komórkowy: +32 460 793310


Side Bar