Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 29. janvārī

ES reģionālā politika: kā sašķeltās kopienās veidot uzticēšanos

Pēc Nobela Miera prēmijas piešķiršanas Eiropas Savienībai Eiropas Komisija aicina gan ES teritorijā, gan aiz tās robežām pastāvošās sašķeltās kopienas apsvērt, ko tās varētu mācīties no pieredzes, kura gūta Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos īstenotajā ES programmā PEACE, un kā šo pieredzi varētu izmantot.

Reģionālās politikas komisārs Johaness Hāns ceturtdien, 31. janvārī, rīkos konferenci "Kā tuvināt sašķeltas kopienas: ES programmas PEACE pieredze" (plkst. 9.00 Charlemagne ēkā).

Viņam pievienosies Ziemeļīrijas pašpārvaldes premjerministrs Pīters Robinsons, pašpārvaldes premjerministra vietnieks Mārtins Makginess un Īrijas publisko izdevumu un reformu ministrs Brendans Haulins. Konferencē piedalīsies ES dalībvalstu, kandidātvalstu un kaimiņattiecību programmas valstu pārstāvji, kā arī citas personas.

Pasākumā būs arī dalībnieki, kas informēs par pieredzi trīs Ziemeļīrijā īstenotos miera veidošanas projektos. Pēc viņu prezentācijām tiks diskutēts, ko no programmas PEACE pieejas būtu iespējams pārņemt citās pasaules daļās.

Tā par gaidāmo pasākumu komisārs J. Hāns: "ES programmas PEACE Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos ir mainījušas dzīvi apmēram miljons cilvēkiem un sekmējušas apstākļus, kuros varētu iesakņoties miers un izlīgums. Šī ir iespēja izteikt atzinību par veikto darbu daudziem drosmīgiem un apņēmīgiem abu kopienu pārstāvjiem un apsvērt, ko no viņu pieredzes varētu mācīties citi."

Viņš piebilda: "Nesenie Ziemeļīrijas notikumi liecina, ka darbs vēl ir darāms, taču arī, ka pārliecinoši lielākā daļa vēlas mieru.. ES ir būtiski finansējusi palīdzību, kas sniegta, liekot pamatus kopīgai sabiedrībai, kurā katra kopiena var izmantot miera labumus. Reģionālās politikas uzdevums ir veikt tādus ieguldījumus, kas maina cilvēku dzīvi, un es ticu, ka programmas PEACE darbība turpināsies, lai kā arī nebeigtos tagadējās budžeta sarunas."

Pārstāvētie projekti

Projektā Groundwork NI tika pārvaldīti divi apakšprojekti, kuros galvenā uzmanība bija pievērsta apstrīdētām fiziskām teritorijām. Projektu uzdevums bija pārvarēt sektantismu un segregāciju Ziemeļīrijas un Īrijas robežapgabalu vietējās kopienās. Kopīgi lemjot par vietēju teritoriju atjaunošanu un pārveidošanu un meklējot kopēju redzējumu mierīgai nākotnei, radās ne vien praktisks lietojums neizmantotiem vai pamestiem objektiem, bet arī veidojās labas starpkopienu attiecības.

Projekts Theatre of Witness ("Liecinieku teātris") izmanto uzvedumus: dažādas izcelsmes cilvēki stāsta savus patiesos dzīvesstāstus; runa ir spilgtināta ar mūziku, kustību un kinomateriāliem. Dažās nesenās Theatre of Witness programmās vardarbības upuri atrodas aci pret aci ar nodarījuma veicējiem un lieciniekiem un notiek iedziļināšanās tādos jautājumos kā atbildība, vaina, piedošana un vainas izpirkšana.

Projektā Football for All ("Futbols ikvienam") mērķis ir pārvarēt sektantismu un rasismu ar futbola starpniecību. Vietējo kopienu līmenī tiek īstenoti vairāki izglītojoši pasākumi, piemēram, sadarbība ar Īrijas līgas klubiem un kopienas grupām, līdzjutējiem un brīvprātīgajiem.

Vispārīga informācija

Ziemeļīrijai un Īrijas robežapgabalam paredzēto programmu PEACE III ar reģionālās politikas fondu starpniecību daļēji finansē Eiropas Savienība (ES finansējumu 225 miljoni eiro papildina dalībvalstu ieguldījums 108 miljoni eiro). Programmas PEACE III galvenie mērķi ir nostiprināt virzību uz sabiedrisko mieru un stabilitāti un veicināt samierināšanos, atbalstot tādas darbības un projektus, kas palīdz saliedēt kopienas un veidot visiem kopīgu sabiedrību. Programmas PEACE sākšana 1995. gadā tieši izrietēja no Eiropas Savienības vēlmes pozitīvi izmantot jaunās iespējas, ko Ziemeļīrijas miera procesā pavēra paramilitāro grupējumu pamiera paziņojumi. Kopš tā laika Eiropas Savienība programmai PEACE II un spēkā esošajai programmai PEACE III (2007.–2013. g.) ir sniegusi papildu finansiālu atbalstu, kopā 1,3 miljardi eiro. Programma galvenokārt akcentē vietējās kopienās iecerētas iniciatīvas, kuru mērķis ir kopējs redzējums par sabiedrību, sadarbība kopīgos projektos, pagātnes atzīšana un samierināšanās ar to. Ir pieejams filmēts materiāls, pasākumā piedalīsies plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Papildu informācija

Elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem arhīva materiāli par pašreizējiem PEACE III projektiem Belfāstā ir pieejami EbS.

Pasākuma programma.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en.

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler Tālr.:+32 2 296 65 65, mob. tālr: +32 460 766 565

Annemarie Huber Tālr:+32 2 299 33 10, mob. tālr: +32 460 793310


Side Bar