Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 29 d., Briuselis

ES regioninė politika: daugiau pasitikėjimo susiskaldžiusiose bendruomenėse

Europos Sąjungai gavus Nobelio taikos premiją, Europos Komisija ragina Europos Sąjungoje ir už jos ribų esančias susiskaldžiusias bendruomenes pasvarstyti, ar nebūtų verta pasinaudoti ES programos PEACE įgyvendinimo Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio regione patirtimi ir kokiais būdais tai padaryti.

Sausio 31 d., ketvirtadienį, 9.00 val. Charlemagne pastate už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannes Hahn surengs konferenciją „Susiskaldžiusių visuomenių suartinimas. Dalijimasis ES programos PEACE įgyvendinimo patirtimi“.

Konferencijoje taip pat dalyvaus Šiaurės Airijos ministras pirmininkas Peter Robinson, ministro pirmininko pavaduotojas Martin McGuinness bei Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministras Brendan Howlin. Į konferenciją pakviesti ES valstybių narių, šalių kandidačių, kaimyninių ir kitų šalių atstovai.

Šiame renginyje dalyvaus ir Šiaurės Airijoje vykdomų trijų taikos stiprinimo projektų dalyviai. Po jų pranešimų vyks diskusija apie tai, kaip kuo daugiau pasaulio šalių galėtų pasinaudoti programos PEACE įgyvendinimo patirtimi.

Komentuodamas būsimą renginį Komisijos narys J. Hahn teigė: „ES programos PEACE Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio regione turėjo poveikio beveik milijonui žmonių bei padėjo sudaryti taikai ir susitaikymui reikalingas sąlygas. Tai yra gera proga pasidžiaugti daugelio drąsių ir pasišventusių asmenų iš abiejų bendruomenių nuveiktais darbais ir pamąstyti apie tai, kaip kiti galėtų pasisemti jų patirties.“

Jis pridūrė: „Pastarieji įvykiai Šiaurės Airijoje parodė, kad dar reikia daug nuveikti, bet didžioji dauguma gyventojų norėtų taikos. ES parama yra svarbi. Ji padeda kurti tokią visuomenę, kurioje visi jaučiasi savi. Ji leidžia visoms bendruomenėms pajusti taikos naudą. Regioninė politika ir yra skirta tam, kad investicijos būtų skiriamos žmonių gyvenimams keisti. Esu tikras, kad programa PEACE bus tęsiama, nepriklausomai nuo to, kokie bus šiuo metu vykstančių diskusijų biudžeto klausimais rezultatai.“

Dabartiniai projektai

Organizacija „Groundwork NI“ administravo du projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama ginčijamoms teritorijoms. Jų tikslas – įveikti vietos bendruomenių sektantiškumą ir susiskaidymą Šiaurės Airijoje ir pasienio zonoje. Buvo rasta būdų, kaip praktiškai pasinaudoti apleistomis arba nenaudojamomis zonomis. Be to, buvo užmegzti draugiški santykiai tarp bendruomenių, buvo bendrai nuspręsta atnaujinti ir pertvarkyti tam tikras zonas ir įgyvendinti bendrą taikos viziją ateityje.

„Theatre of Witness“ (teatras liudytojų akimis) grindžiamas vaidinimu. Tai tikrais gyvenimiškais faktais paremtos įvairaus likimo žmonių istorijos, kurias suvaidina patys žmonės. Teatro pastatymams pasitelkiamos įvairios priemonės: žodinis tekstas, muzika, šokis ir vaizdo įrašai. Į naujausią „Theatre of Witness“ programą buvo įtraukti vaidinimai, kuriuose nuo smurto nukentėjusios aukos pasirodo kartu su smurtavusiais asmenimis ir liudininkais. Jų metu nagrinėjamos atsakingumo, kaltės, atleidimo ir atpirkimo temos.

Programa „Football for All“ (Futbolas visiems) siekiama per futbolą kovoti su sektantiškumu ir rasizmu pasinaudojant įvairiomis vietos lygmens švietimo iniciatyvomis ir į jas įtraukiant Airių lygos (Irish league) klubus, vietos bendruomenes, sirgalius ir savanorius.

Pagrindiniai faktai

Šiaurės Airijai ir Airijos pasienio regionui skirtą programą PEACE III iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (iš ES – 225 mln. EUR, nacionalinė dalis – 108 mln. EUR) iš regioninės politikos fondų. Pagrindiniai programos PEACE III tikslai: spartinti pažangą kuriant taikią ir stabilią visuomenę ir skatinti susitaikymą remiant veiksmus ir projektus, kuriais siekiama suartinti bendruomenes, ir padėti sukurti tokią visuomenę, kurioje visi jaustųsi savi. Programa PEACE buvo pradėta 1995 m. Ji atspindėjo Europos Sąjungos siekį pasinaudoti Šiaurės Airijos taikos proceso atvertomis galimybėmis, atsiradusioms sukarintoms struktūroms paskelbus paliaubas. Nuo tada pagal programą PEACE II ir dabartinę (2007–2013 m.) programą PEACE III Europos Sąjunga iš viso yra suteikusi 1,3 mlrd. EUR papildomos finansinės paramos. Programa daugiausia orientuota į bendruomenėse gimusias iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti bendrą visuomenės viziją, dirbti drauge plėtojant bendrus projektus, taip pat pripažinti praeities įvykius ir juos įvertinti. Bus pateikta vaizdo medžiagos ir nuotraukų.

Daugiau informacijos

Transliuotojams skirta archyvinė medžiaga apie Belfaste vykdomus dabartinės programos PEACE III projektus pateikiama EbS svetainėje.

Renginio programa

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler Tel. +32 2 296 65 65, Mob.: +32 460 766 565

Annemarie Huber Tel. +32 2 299 33 10, Mob.: +32 460 793310


Side Bar