Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. tammikuuta 2013

EU:n aluepolitiikalla rakennetaan luottamusta jakautuneissa yhteisöissä

Euroopan unionin saatua Nobelin rauhanpalkinnon Euroopan komissio kehottaa jakautuneita yhteisöjä EU:ssa ja sen ulkopuolella pohtimaan, voisivatko ne hyödyntää Pohjois-Irlannin sekä Irlannin raja-alueen välisestä EU:n Peace-ohjelmasta saatuja kokemuksia ja millä tavoin.

Aluepolitiikasta vastaava komissio jäsen Johannes Hahn isännöi asiaa koskevaa konferenssia ”Bringing Divided Communities Together – Sharing the Experience of the EU PEACE Programme”, joka järjestetään torstaina 31. tammikuuta klo 9.00 Charlemagne-rakennuksessa.

Mukana ovat myös Pohjois-Irlannin pääministeri (First Minister) Peter Robinson, varapääministeri (Deputy First Minister) Martin McGuinness sekä Irlannin julkisia menoja ja uudistuksia käsittelevä ministeri Brendan Howlin. Konferenssiin osallistuu EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, naapuruusmaiden ja muiden maiden edustajia.

Myösö Pohjois-Irlannin kolmeen rauhanrakennushankkeeseen osallistuneet tulevat konferenssiin kertomaan kokemuksistaan. Heidän esitystensä jälkeen keskustellaan siitä, missä määrin Peace-ohjelman lähestymistapaa voitaisiin soveltaa muualla maailmassa.

Kommentoidessaan tapahtumaa komissaari Hahn totesi, että EU:n Peace-ohjelmat ovat vaikuttaneet noin miljoonan ihmiseen elämään Pohjois-Irlannissa ja Irlannin rajaseudulla ja auttaneet luomaan kasvuolosuhteet rauhalle ja sovittelulle. ”Nyt on tilaisuus antaa tunnustusta molemmista yhteisöstä tulevien monien urheiden ja asiaan sitoutuneiden yksilöiden toiminnalle ja pohtia, missä määrin muut voisivat oppia heidän kokemuksistaan", hän lisäsi.

Hiljattaiset tapahtumat Pohjois-Irlannissa ovat osoittaneet, että työsarkaa riittää edelleen mutta myös sen, että valtaosa haluaa rauhaa". EU:n rahoituksella on merkittävä tehtävä pyrittäessä luomaan perusta yhdentyneelle yhteiskunnalle, jossa kaikki yhteisöt saavat etua rauhasta. Aluepolitiikan tehtävänä on tehdä investointeja, jotka saavat aikaan eron ihmisten elämässä”, jatkoi komissaari Hahn. ”Luotan siihen, että Peace-ohjelma jatkuu riippumatta siitä, mihin tämänhetkisissä budjettineuvotteluissa päädytään".

Esitellyt hankkeet

Groundwork NI -organisaatio hallinnoi kahta hanketta, joissa keskityttiin kiisteltyihin fyysisiin alueisiin ja pyrittiin poistamaan vastakkainasettelua ja erottelua paikallisyhteisöissä Pohjois-Irlannissa ja raja-alueella. Hankkeissa esitettiin käytännön käyttöehdotuksia hylätyille tai käyttämättömille tiloille, minkä lisäksi yhteisöjen välille rakennettiin hyviä suhteita; käyttöön otettiin yhteinen päätöksenteko paikallisista alueista, joita voitaisiin uudistaa ja muuttaa, ja näin edistettiin yhteistä visiota rauhasta tulevaisuudessa.

Theatre of Witness -hanke perustuu performansseihin: eri taustoista tulevat ihmiset esittävät todelliseen elämäänsä perustuvia tarinoita; esitykset voivat koostua puheesta, musiikista, liikkeestä ja elokuvasta. Jotkin hiljattaiset Theatre of Witness -ohjelmat ovat tuoneet yhteen väkivallasta selviytyneitä sekä väkivallantekijöitä ja todistajia, jotka ovat yhdessä pohtineet vastuullisuutta, syyllisyyttä, anteeksiantamista ja sovitusta.

Football for All -hankkeessa pyritään torjumaan vastakkainasettelua ja rasismia jalkapallon kautta lukuisin ruohonjuuritason valistustoimin; siinä tehdään yhteistyötä Irlannin liigajoukkueiden ja yhteisöryhmien, fanien ja vapaaehtoisten kanssa.

Tausta

Pohjois-Irlantia ja Irlannin raja-alueita koskeva Peace III -ohjelma saa osarahoitusta Euroopan unionilta (225 miljoonaa euroa EU:sta ja kansallisia maksuosuuksia 108 miljoonaa euroa) aluepolitiikan rahastojen kautta. Peace III -ohjelman päätavoitteena on vahvistaa edistystä kohti rauhanomaista ja vakaata yhteiskuntaa ja edistää sovittelua avustamalla toimia ja hankkeita, joilla pyritään saattamaan yhteisöjä yhteen ja edistämään kaikille yhteistä yhteiskuntaa. Peace-ohjelma käynnistettiin vuonna 1995, ja se oli suoraa tulosta Euroopan unionin halusta reagoida positiivisesti uusiin mahdollisuuksiin Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa puolisotilaallisten ryhmien ilmoitettua tulitauosta. Sen jälkeen EU on antanut lisärahoitusta Peace II -ohjelman ja nykyisen Peace III (2007–2013) -ohjelman puitteissa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Ohjelmassa korostetaan voimakkaasti yhteisöpohjaisia aloitteita, joilla voidaan luoda jaettu visio yhteiskunnasta, työskennellä yhdessä jaettujen hankkeiden parissa ja käsitellä mennyttä. Tapahtumasta on saatavilla videomateriaalia.

Lisätietoja:

Videomateriaalia nykyisistä Peace III -ohjelman hankkeista Belfastissa saatavissa linkistä EbS

Tapahtuman ohjelma

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler Puhelin: +32 2 296 65 65, Matkapuhelin: +32 460 766 565

Annemarie Huber Puhelin: +32 2 299 33 10, Matkapuhelin: +32 460 793310


Side Bar