Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. jaanuar 2013

Euroopa Liidu regionaalpoliitika: usalduse loomine lõhestunud kogukondades

Pärast Euroopa Liidule Nobeli rahupreemia andmist kutsub Euroopa Komisjon lõhestunud kogukondi ELis ja väljaspool seda kaaluma, kas ja kuidas nad saaksid toetuda kogemustele, mis on saadud ELi programmi PEACE rakendamisest Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialal.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn korraldab konverentsi „Lõhestunud kogukondade ühendamine – ELi programmi PEACE rakendamisest saadud kogemuste vahetamine” teisipäeval, 31. jaanuaril kl 9.00 Charlemagne’i hoones.

Konverentsist võtavad osa Põhja-Iirimaa peaminister Peter Robinson, asepeaminister Martin McGuinness ning rahandus- ja reformiminister minister Brendan Howlin. Konverentsil osalevad ELi liikmesriikide, kandidaatriikide, naaberriikide ja muude riikide esindajad.

Kohal on ka Põhja-Iirimaa kolmes rahuloome projektis osalejad, et jagada oma kogemusi. Pärast nende ettekandeid järgneb arutelu selle kohta, mil määral saab programmi PEACE käsitlust üle võtta maailma muudes osades.

Eesseisvast foorumist rääkides tõdes volinik Hahn: „ELi programmidega PEACE on mõjutatud ligikaudu miljoni inimese elu Põhja-Iirimaal ja Iirimaa piirialal ning aidatud luua tingimused, et rahu ja leppimine saaks kanda kinnitada. See on võimalus tunnustada mõlema kogukonna paljude vaprate ja pühendunud inimeste tööd ning kaaluda, kuidas saaksid teised õppida nende kogemustest.”

Ta lisas: „Hiljutistest sündmustest Põhja-Iirimaal ilmneb, et on vaja veel tublisti tööd teha, aga ka see, et valdav osa elanikkonnast tahab elada rahus. ELi rahalistest vahenditest on oluliselt kaasa aidatud sellele, et luua kindel alus ühtsele ühiskonnale, kus iga kogukond saaks osa rahu eelistest. Regionaalpoliitika raames tehakse investeeringuid inimeste elujärje parandamiseks ja ma olen kindel, et programmi PEACE jätkatakse hoolimata sellest, missugune saab olema praegu toimuvate eelarveläbirääkimiste tulemus.”

Praegused projektid

Mittetulundusorganisatsioon Groundwork NI haldas kahte projekti, milles keskenduti vaidlusalustele füüsilistele piirkondadele, kus üritati jagu saada Põhja-Iirimaa ja selle piiriala kogukondadevahelisest sektantlusest ja segregatsioonist. Kogukondadele anti praktilist nõu, kuidas võtta kasutusele peremeheta või kasutamata alasid ning panna alus headele suhetele, et teha koha peal uuendamist ja muutmist käsitlevaid ühisotsuseid, millega panustada ühisesse rahuvisiooni tulevikus.

Projektiteatris „Theatre of Witness” esitavad erineva taustaga inimesed oma tõsielul põhinevaid lugusid sõnaliste, muusikaliste, liikumise ja kinokunsti kujundite abil. Selle teatri hiljutistes programmides on vägivalla läbielanud inimesed saanud kokku teo toimepanijate ja tunnistajatega, et käsitleda vastutuse, süü, andestamise ja lunastuse küsimusi.

Projektiga „Football for All” (jalgpall kõigile) soovitakse võidelda jalgpalli abil sektantluse ja rassismi vastu selliste rohujuure tasandi haridusmeetmetega nagu koostöö Iirimaa jalgpalliklubide, kogukonnarühmade, fännide ja vabatahtlikega.

Taust

Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piirialal rakendatavat programmi PEACE III rahastab Euroopa Liit osaliselt (ELi panus 225 miljonit eurot ja riigi täiendav panus 108 miljonit eurot) oma regionaalpoliitika vahenditest. Programmi PEACE III põhieesmärgid on kiirendada rahumeelse ja stabiilse ühiskonna arengut ning edendada leppimist, toetades tegevusi ja projekte, millega aidatakse omavahel ühendada kogukondi ning panustada ühisesse ühiskonda, kus on kohta igaühele. Programmi PEACE alustamine 1995. aastal tulenes Euroopa Liidu soovist positiivselt reageerida uutele võimalustele Põhja-Iirimaa rahuprotsessis paramilitaarsete organisatsioonide välja kuulutatud relvarahu raames. Sellest ajast alates on EL andnud programmist PEACE II ja praegusest programmist PEACE III (2007–2013) täiendavat rahalist toetust kokku 1,3 miljardit eurot. Programmis pööratakse erilist tähelepanu kogukonna algatustele luua ühine arusaam ühiskonnast, teha koostööd ühisprojektides ning tunnustada ja käsitleda minevikusündmusi. Üritusest toodetakse videomaterjali.

Lisateave

Praegu Belfastis käimasoleva projekti PEACE III videoklipid on ringhäälinguorganisatsioonide jaoks kättesaadavad: EbS

Event programme

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler: telefon +32 2 296 65 65, mobiiltelefon +32 460 766 565

Annemarie Huber: telefon +32 2 299 33 10, mobiiltelefon +32 460 793310


Side Bar