Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. januar 2013

EU's regionalpolitik: At opbygge tillid i splittede samfund

I kølvandet på at EU modtog Nobels fredspris, opfordrer Europa-Kommissionen nu splittede samfund i og uden for EU til at overveje, om og hvordan de kan trække på erfaringerne fra EU's Peace-program i Nordirland og grænseregionen i Irland.

Kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, er vært for en konference med titlen "Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme" torsdag den 31. januar kl. 9.00 i Charlemagne-bygningen.

Han får følgeskab af Nordirlands førsteminister, Peter Robinson, viceførsteminister Martin McGuinness og Irlands minister for offentlige udgifter og reformer, Brendan Howlin. Konferencen vil have deltagelse af repræsentanter for EU's medlemslande, kandidatlande, nabolande og andre.

Til stede på konferencen vil der også være deltagere i tre fredsbevarende projekter fra Nordirland, som vil dele ud af deres erfaringer. Deres indlæg vil blive efterfulgt af en debat om, i hvilket omfang strategien for Peace-programmet vil kunne anvendes i andre dele af verden.

I en kommentar forud for konferencen udtalte EU-kommissær Johannes Hahn: "EU's Peace-programmer har haft betydning for millioner af borgere i Nordirland og grænseregionen i Irland og har medvirket til at skabe de nødvendige betingelser for fred og forsoning. Dette er en lejlighed til at hylde det arbejde, der udføres af et stort antal modige og engagerede privatpersoner fra begge samfund - og til at overveje, i hvilket omfang andre kan tage ved lære af deres erfaringer."

Han tilføjede: "Den senere tids begivenheder i Nordirland har vist, at målet endnu ikke er nået, men også at det store flertal af borgerne ønsker fred. EU-fondene har en vigtig rolle at spille i indsatsen for at lægge fundamentet til et fælles samfund, hvor hvert enkelt delsamfund nyder godt af fordelene ved fred. Formålet med regionalpolitikken er at foretage investeringer, der gør en forskel for borgernes tilværelse, og det er min overbevisning, at Peace-programmet vil fortsætte uanset resultatet af de igangværende drøftelser."

Projekterne, der præsenteres:

Groundwork NI forvaltede to projekter med fokus på omstridte fysiske områder, idet man forsøgte at bekæmpe sekterisme og adskillelse lokalsamfundene imellem i Nordirland og grænseområdet. Ud over at finde praktiske anvendelsesformål til nedslidte eller ubeboede lokaliteter lykkedes det at opbygge gode forbindelser mellem lokalsamfundene, idet beslutningerne om genopbygning og omdannelse af lokalområder blev truffet i fællesskab, hvilket bidrog til at skabe en fælles vision for fred i fremtiden.

Theatre of Witness bygger på optræden: Mennesker med forskellig baggrund skildrer deres egen livshistorie i udøvende kunst. Theatre of Witness-produktionerne kan være både tale, musik, bevægelse og film eller billeder. I visse Theatre of Witness-programmer af nyere dato har man sat overlevende voldsofre sammen med gerningsmænd og vidner for at debattere ansvar, skyld, tilgivelse og forsoning.

Football for All har til formål at bekæmpe sekterisme og racisme gennem fodbold - med en række uddannelsesinitiativer på græsrodsplan, herunder samarbejde med Irish League-klubber og med lokale foreninger, fans og frivillige.

Baggrund:

Peace III-programmet for Nordirland og grænseregionen i Irland medfinansieres af Den Europæiske Union (225 mio. EUR fra EU, med nationale bidrag på yderligere 108 mio. EUR) via de regionalpolitiske fonde. Hovedmålene med Peace III-programmet er at styrke udviklingen hen imod et fredeligt og stabilt samfund og at fremme forsoning via støtte til aktioner og projekter, der bidrager til at bringe lokalsamfundene nærmere på hinanden og til at skabe et fælles samfund for alle. Lanceringen af Peace-programmet i 1995 var et direkte resultat af EU's ønske om at udnytte de nye muligheder i den nordirske fredsproces positivt, i forbindelse med at de paramilitære grupper indgik en våbenhvile. Siden da har EU har ydet yderligere tilskud over Peace II-programmet og det nuværende Peace III (2007-2013) på i alt 1,3 mia. EUR. Programmet har udpræget fokus på fællesskabsinspirerede initiativer, der medvirker til at skabe en fælles samfundsvision, at skabe samarbejde om fælles projekter og at se fortiden i øjnene og håndtere de problemer, man har fået i arv. Der vil være videomateriale til rådighed, og arrangementet vil blive filmet.

Yderligere oplysninger

Tv-selskaberne har adgang til videoklip om de nuværende Peace III-projekter i Belfast på EbS

Program for arrangementet

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler Tlf.: +32 2 296 65 65, mobil: +32 460 766 565

Annemarie Huber Tlf.: +32 2 299 33 10, mobil: +32 460 793310


Side Bar