Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska Kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 juni 2013

Europas framtid: Kommissionens vice ordförande Viviane Reding diskuterar med invånare i Esch/Alzette (Luxemburg)

Efter 21 medborgardialoger i 13 EU-medlemsstater har turen nu kommit till Luxemburg. På söndag kan invånarna dela med sig av sina åsikter, kommentarer, visioner och frågor om Europas framtid, om följderna av den ekonomiska krisen och om sina rättigheter som EU-medborgare till politiker på plats i Esch/Alzette. Kommissionens vice ordförande Viviane Reding kommer tillsammans med Luxemburgs arbetsmarknadsminister Nicolas Schmit, Europaparlamentarikern Charles Goerens och ordföranden i det belgiska partiet CDH, Benoît Lutgen, att delta i medborgardialogen i Rockhal i Esch-Belval och prata med runt 400 medborgare om deras förväntningar, bekymmer och förhoppningar inför Europas framtid.

Just i Luxemburg är Europaidén en del av vardagen, säger Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Att passera gränser hör till vardagen och Europa hör till vardagen. Därför förväntar jag mig en livlig diskussion med många idéer, uppslag och åsikter om Europas roll och framtid. Europa står vid ett vägskäl och just därför behövs nu en klar vision om vilken väg vi ska gå de kommande åren. Medborgarnas åsikter räknas mer än någonsin. Mitt budskap är följande: Europa måste ställa upp för sina medborgare. Är ni beredda att ställa upp för Europa?

Debatten i Esch/Alzette kommer att ledas av Joseph Rodesch, som är känd som "Mr. Science" i Luxemburg. Under två timmar kommer tre områden att diskuteras: finanskrisen, medborgarnas rättigheter och EU:s framtida utveckling.

Den kommer att hållas nu på söndag den 30 juni mellan kl. 14.00 och kl. 16.00 i den stora konserthallen Rockhal i Esch-Belval.

Debatten kan följas i direktsändning på webben. Människor från hela Europa kan också delta via twitter (#EUDeb8). Intresserade kan även delta i diskussionen på hemsidan 30juinrockhal.eu och ställa frågor till Viviane Reding före debatten.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari inledde EU-kommissionen Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett år tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Under året träffar kommissionsledamöter, Europaparlamentariker och nationella politiker människor vid s.k. medborgardialoger runtom i EU för att prata om deras förväntningar inför framtiden.

Vice ordförande Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grekland) och Bryssel (Belgien). Fram till februari 2014 är minst ytterligare 21 medborgardialoger inplanerade runt om i EU, där nationella och lokala politiker och EU-politiker kommer att möta personer från alla samhällsskikt. Följ alla dialoger här: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap. En färsk EU-undersökning visar att 63 % av befolkningen idag känner sig som EU-medborgare. I Luxemburg är siffran betydligt högre, 83 % (se bilaga).

Runtom i EU utövar medborgare sina rättigheter varje dag. Men människor är inte alltid medvetna om dessa rättigheter. Som exempel kan nämnas att omkring 37 % av alla luxemburgare (och 54 % av övriga EU-medborgare) uppger att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är anledningen till att EU-kommissionen har gjort 2013 till Europaåret för medborgarna, ett år som tillägnas medborgarna och deras rättigheter. Medborgardialogerna är en viktig del av debatten om Europas framtid.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

Europa står vid ett vägskäl. Europas framtid är det stora samtalsämnet. Många röster talar om en utveckling mot en politisk union, en sammanslutning av stater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 offentliggjorde kommissionen dessutom den andra rapporten om EU-medborgarskapet där man föreslår 12 nya konkreta åtgärder för att ta itu med de återstående problem som EU-medborgarna fortfarande ställs inför (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten är resultatet av ett stort offentligt samråd på internet från maj 2012 (IP/12/461), och de frågor och åsikter om kommissionens politik gällande EU-medborgarskapet som kommit upp vid medborgardialogerna.

Läs mer:

Information om Brysseldialogen:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_de.htm.

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013/de/home

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_de.pdf

Webbplats för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_de.htm

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Delta i diskussionen på twitter: #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

BILAGA

1. Nio av tio luxemburgare känner sig som EU-medborgare, men fyra av tio vill veta mer om sina rättigheter

2. För luxemburgarna är freden i Europa och den fria rörligheten EU:s största framgångar


Side Bar