Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. júna 2013

Budúcnosť Európy: podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová sa zúčastní diskusie s občanmi mesta Esch-sur-Alzette (Luxemburg)

Po uskutočnení 21 dialógov s občanmi v 13 členských štátoch Európskej únie budú obyvatelia Luxemburska v nedeľu mať možnosť vyjadriť svoje názory. Budú sa môcť s politikmi podeliť o svoje názory, poznámky, nápady a otázky v súvislosti s budúcnosťou Európy, vplyvom finančnej krízy a vašimi právami ako občanov EÚ. V nedeľu sa podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, spolu s luxemburským ministrom práce Nicolasom Schmitom, poslancom EP Charlesom Goerensom a predsedom belgickej frankofónnej Kresťanskodemokratickej strany CDH [Centre démocrate humaniste] Benoît Lutgenom, stretne s približne 400 občanmi v Esch-sur-Alzette, s cieľom viesť občiansky dialóg v hale Rockhal v Esch-Belval a hovoriť s nimi o ich očakávaniach, obavách a nádejach v súvislosti s budúcnosťou Európy.

Práve v Luxembursku je myšlienka Európy viditeľná všade. Prekračovanie hraníc je súčasťou každodenného života. Európa je súčasťou každodenného života. Očakávam preto živú diskusiu plnú nápadov, podnetov a názorov o úlohe a budúcnosti Európy“, uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Európa stojí na rázcestí, a práve preto potrebujeme jasnú víziu o tom, kam sa má v nasledujúcich rokoch uberať. Názory občanov sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Moje posolstvo je: Európa tu musí byť pre svojich občanov. A čo vy? Ste pripravení byť tu pre Európu?“

Diskusiu v Esch-sur-Alzette bude moderovať Joseph Rodesch, ktorý je v Luxembursku známy ako „pán Veda“. V priebehu dvoch hodín sa bude diskutovať o troch témach: finančná a hospodárska kríza, práva občanov a budúci vývoj Európskej únie.

Diskusia sa bude konať túto nedeľu 30. júna, od 14:00 do 16:00 vo veľkej koncertnej hale Rockhal v Esch-Belval.

Bude sa vysielať naživo prostredníctvom internetového vysielania. Občania z celej Európy sa na diskusii môžu zúčastniť aj cez Twitter (#EUDeb8). Záujemcovia môžu okrem toho diskutovať na stránke 30juinrockhal.eu, a klásť otázky Viviane Redingovej ešte pred začatím diskusie.

Všeobecný kontext

V čom spočívajú dialógy s občanmi?

V januári Európska komisia otvorila Európsky rok občanov (IP/13/2), ktorý je venovaný právam občanov. Počas celého roka komisári EÚ, poslanci Európskeho parlamentu a politici jednotlivých členských štátov v celej EÚ diskutujú na „občianskych zhromaždeniach“ s občanmi samotnými o ich očakávaniach, pokiaľ ide o budúcnosť Európy.

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová už tieto diskusie viedla v Cádize (Španielsko), Grazi (Rakúsko), Berlíne (Nemecko), Dubline (Írsko), Coimbre (Portugalsko), Solúne (Grécko) a v Bruseli (Belgicko). Do februára 2014 sa v celej Európskej únii uskutoční najmenej 21 ďalších dialógov. Do diskusie s občanmi zo všetkých sociálnych skupín sa zapoja európski, národní aj miestni politici. Všetky diskusie môžete sledovať na internetovej stránke http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

Počas 20 rokov od zavedenia občianstva EÚ sa dosiahol značný pokrok. Z nedávno uverejneného prieskumu EÚ vyplýva, že 63 % občanov sa dnes cíti byť „Európanmi“. V Luxembursku je tento percentuálny podiel výrazne vyšší: 83 % (pozri prílohu).

Občania v celej EÚ využívajú práva, vyplývajúce z občianstva EÚ, každý deň. Nie všetci občania sú však o týchto právach plne informovaní. Napríklad približne 37 % Luxemburčanov (a 54 % Európanov) tvrdí, že nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, ktoré majú ako občania EÚ.

To je dôvod, prečo Komisia rok 2013 vyhlásila za Európsky rok občanov, venovaný občanom a ich právam. Občianske dialógy sú kľúčovou súčasťou debaty o budúcnosti Európy.

Prečo Komisia organizuje tieto dialógy práve teraz?

Dnes sa Európa nachádza na rázcestí. O budúcnosti Európy hovorí každý. Často sa hovorí o politickej únii, federácii národných štátov alebo Spojených štátoch európskych. Nadchádzajúce mesiace a roky budú mať rozhodujúci význam pre budúce smerovanie Európskej únie. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilnením demokratickej legitímnosti Únie.

Aké budú výsledky dialógov?

Spätná väzba od občanov pomôže usmerniť Komisiu pri vypracúvaní plánov budúcej reformy a nadchádzajúcich zmien základných zmlúv. Jedným z hlavných účelov dialógov bude pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Dňa 8. mája 2013 Komisia takisto uverejnila druhú správu o európskom občianstve, v ktorej navrhla v Európskom roku občanov 12 nových konkrétnych opatrení na riešenie pretrvávajúcich problémov občanov (IP/13/410 a MEMO/13/409). Táto správa o občianstve je výsledkom rozsiahlej internetovej konzultácie z mája 2012 (IP/12/461) a otázok a návrhov týkajúcich sa politiky Komisie v oblasti európskeho občianstva, predložených v rámci občianskych dialógov.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o diskusii, ktoré sa uskutočnila v Esch-sur-Alzette:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/luxembourg/esch-sur-alzette/index_en.htm

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

Európsky rok občanov:

http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Európania majú slovo — výsledky konzultácií o právach občanov EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding 2010-2014/reding/index en.htm

Podpredsedníčka Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Zapojte sa do debaty na Twitteri: #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA

1. Deväť z desiatich Luxemburčanov sa cíti byť „Európanmi“, avšak štyria z desiatich sa chcú dozvedieť viac o svojich právach

2. Pre Luxemburčanov je najväčším úspechom EÚ mier v Európe a sloboda pohybu


Side Bar