Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 juni 2013

De toekomst van Europa: vicevoorzitter Reding in debat met burgers in Esch-sur-Alzette (Luxemburg)

Na 21 burgerdialogen in 13 landen van de Europese Unie zijn zondag de inwoners van Luxemburg aan de beurt. Zij zullen met een aantal politici praten over hun standpunten, opmerkingen, visies en vragen over de toekomst van Europa, de gevolgen van de economische crisis en de rechten van EU-burgers. Zondag gaat Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in Esch-sur-Alzette in debat met ongeveer 400 burgers over hun verwachtingen voor en bezorgdheden over de toekomst van Europa. Andere deelnemende politici zijn de Luxemburgse minister van Werkgelegenheid, Nicolas Schmit, Europarlementslid Charles Goerens en de voorzitter van de Belgische partij cdH, Benoît Lutgen. Het debat vindt plaats in de Rockhal in Esch-Belval.

Juist in Luxemburg wordt de Europese gedachte elke dag in de praktijk gebracht: grenzen oversteken behoort er tot de dagelijkse gang van zaken. Europa maakt er deel uit van het leven van alledag. Ik verwacht dan ook een geanimeerd debat met veel ideeën, voorstellen en standpunten over de rol en de toekomst van Europa”, aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. “Europa bevindt zich op een tweesprong en juist daarom hebben wij behoefte aan een heldere visie over de richting die we de volgende jaren moeten nemen. Het woord van de burger telt meer dan ooit mee. Mijn boodschap is: Europa moet er zijn voor de burger. Bent u bereid er voor Europa te zijn?”

Het debat in Esch-sur-Alzette wordt geleid door Joseph Rodesch, in Luxemburg bekend als “Mr. Science”. Twee uur lang zal over drie thema’s worden gedebatteerd: de financiële en economische crisis, de rechten van de burgers en de toekomstige ontwikkeling van de Europese Unie.

Het debat vindt plaats op zondag 30 juni van 14 tot 16 uur, in de grote concertzaal van de Rockhal in Esch-Belval.

Het debat is live op internet te volgen via webstream. In heel Europa kunnen mensen aan het debat deelnemen via Twitter (hashtag: #EUDeb8). Wie geïnteresseerd is, kan ook mee discussiëren op de website 30juinrockhal.eu en vooraf vragen stellen aan Viviane Reding.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

In januari luidde de Europese Commissie het Europees Jaar van de burger in, een jaar gewijd aan burgers en hun rechten (IP/13/2). Het hele jaar door houden EU-commissarissen, Europarlementsleden en nationale politici overal in de EU “burgerdialogen” om persoonlijk met de mensen te praten over hun verwachtingen voor de toekomst van Europa.

Vicevoorzitter Reding heeft al met burgers gedebatteerd in Cádiz (Spanje), Graz (Oostenrijk), Berlijn (Duitsland), Dublin (Ierland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Griekenland) en Brussel (België). Tot februari 2014 zijn in de Europese Unie nog minstens 21 andere burgerdialogen gepland waarbij Europese, nationale en lokale politici met burgers uit alle lagen van de bevolking in debat zullen gaan. U kunt de debatten volgen via deze link: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Sinds het Europees burgerschap 20 jaar geleden werd ingevoerd, is heel wat bereikt: uit een recent gehouden EU-enquête blijkt dat 63 % van alle burgers zich ondertussen “Europeaan” voelt. In Luxemburg zijn dat er nog meer: 83 % (zie bijlage).

In de hele EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit. Ze zijn zich echter niet altijd ten volle van deze rechten bewust. Zo zeggen nog altijd ongeveer 37 % van alle Luxemburgers (en 54 % van de Europeanen) dat ze niet voldoende over hun rechten als EU-burger zijn geïnformeerd.

Daarom heeft de Commissie 2013 uitgeroepen tot Europees Jaar van de burger, een jaar gewijd aan de burgers en hun rechten. De burgerdialogen vormen een belangrijk onderdeel van de debatten over de toekomst van Europa.

Waarom houdt de Commissie deze dialogen juist nu?

Europa bevindt zich op een tweesprong. Overal wordt over de toekomst van Europa gesproken, als een politieke unie, een federatie van natiestaten of de verenigde staten van Europa. De komende maanden en jaren zullen beslissend zijn voor de ontwikkeling van de Europese Unie. De verdere integratie van Europa moet gepaard gaan met een versterking van de democratische legitimiteit van de Unie.

Wat mogen we van de dialogen verwachten?

De feedback van de burgers zal de Commissie helpen bij de planning van de toekomstige Europese hervormingen en de op handen zijnde aanpassingen van het EU-verdrag. Een van de belangrijkste doelstellingen is ook de Europese parlementsverkiezingen van 2014 voor te bereiden.

Op 8 mei 2013 heeft de Commissie het tweede verslag over het EU-burgerschap gepubliceerd. Daarin heeft ze naar aanleiding van het Europees Jaar van de burger 12 nieuwe concrete maatregelen voorgesteld om de nog resterende problemen van de burgers aan te pakken (IP/13/410 en MEMO/13/409). Het verslag vloeit voort uit een grootschalige online enquête in mei 2012 (IP/12/461) en uit de vragen en suggesties inzake het Europees burgerschapsbeleid die tijdens de burgerdialogen aan bod kwamen.

Meer informatie:

Meer informatie over het debat in Brussel:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_de.htm.

Burgerdialogen over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europeanen laten hun stem horen – Resultaten van de openbare raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_nl.pdf

Website van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_de.htm

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Neem deel aan het debat via Twitter: #EUdeb8

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BIJLAGE

1. Negen op tien Luxemburgers voelen zich Europeaan. Vier op tien willen echter meer informatie over hun rechten.

2. Luxemburgers vinden vrede in Europa en vrij verkeer de belangrijkste verworvenheden van de Unie.


Side Bar