Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. kesäkuuta 2013

Keskustelua Euroopan tulevaisuudesta varapuheenjohtaja Viviane Redingin kanssa Luxemburgissa

Euroopan unionin kansalaisten kanssa on järjestetty jo 21 keskustelutilaisuutta 13 jäsenvaltiossa. Sunnuntaina vuorossa on Luxemburg. Luxemburgilaiset saavat tilaisuuden esittää politiikoille mielipiteitään, kommenttejaan, visioitaan ja kysymyksiään Euroopan tulevaisuudesta, talouskriisin vaikutuksista ja oikeuksistaan EU:n kansalaisina. Komission varapuheenjohtaja Viviane Reding, Luxemburgin työministeri Nicolas Schmit, Euroopan parlamentin jäsen Charles Goerens ja belgialaisen CDH-puolueen puheenjohtaja Benoît Lutgen keskustelevat sunnuntaina Esch-sur-Alzettessa sijaitsevassa Rockhalin konserttisalissa järjestettävässä tilaisuudessa noin 400 kansalaisen kanssa heidän Euroopan tulevaisuutta koskevista odotuksistaan, huolenaiheistaan ja toiveistaan.

"Eurooppa-aatteen toteuttaminen on Luxemburgissa arkipäivää, ja rajojen ylittäminen on jokapäiväistä. Sen vuoksi odotan vilkasta keskustelua, jossa esitetään paljon ideoita, ehdotuksia ja mielipiteitä Euroopan roolista ja tulevaisuudesta", totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Eurooppa on tällä hetkellä tienhaarassa, ja juuri sen vuoksi tarvitsemme nyt selvän vision tuleville vuosille. Kansalaisten mielipiteellä on nyt enemmän merkitystä kuin koskaan aikaisemmin. Euroopan on oltava kansalaistensa käytettävissä. Mutta ovatko kansalaiset valmiita olemaan Euroopan käytettävissä?", Reding jatkoi.

Keskustelua johtaa Joseph Rodesch, joka tunnetaan Luxemburgissa nimellä "Mr Science". Kahden tunnin aikana keskustellaan kolmesta aiheesta: finanssi- ja talouskriisistä, kansalaisten oikeuksista ja Euroopan unionin tulevasta kehityksestä.

Keskustelutilaisuus järjestetään ensi sunnuntaina, 30. kesäkuuta klo 14.00–16.00 Rockhalin suuressa konserttisalissa Esch-sur-Alzettessa.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Keskusteluun voi osallistua myös Twitterissä (hashtag: #EUDeb8). Lisäksi verkkosivulla 30juinrockhal.eu on mahdollista osallistua keskusteluun ja esittää etukäteen kysymyksiä Viviane Redingille.

Taustaa

Mistä vuoropuhelussa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Teemavuoden aikana Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäsenet ja EU:n jäsenvaltioiden poliitikot keskustelevat ympäri Eurooppaa järjestettävissä tilaisuuksissa kansalaisten kanssa siitä, millaisia odotuksia heillä on Euroopan tulevaisuuden suhteen.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskustelemassa kansalaisten kanssa Cádizissa (Espanja), Grazissa (Itävalta), Berliinissä (Saksa), Dublinissa (Irlanti), Coimbrassa (Portugal), Thessalonikissa (Kreikka) ja Brysselissä (Belgia). Helmikuuhun 2014 mennessä eri puolilla Euroopan unionia on tarkoitus järjestää vielä 21 muuta keskustelutilaisuutta, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat eri elämänalueita edustavien ihmisten kanssa. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten, ja sen jälkeen on saavutettu paljon. Tuoreesta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 63 prosenttia EU-kansalaisista mieltää itsensä ”eurooppalaisiksi”. Luxemburgissa tämä luku on selvästi suurempi, 83 prosenttia (ks. liite).

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin. He eivät kuitenkaan aina ole tietoisia kaikista oikeuksistaan. Esimerkiksi noin 37 prosenttia luxemburgilaisista (ja 54 prosenttia eurooppalaisista) on vieläkin sitä mieltä, etteivät he ole saaneet riittävästi tietoa oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Tästä syystä komissio on nimennyt vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa. Kansalaisten kanssa järjestettävät keskustelutilaisuudet ovat olennainen osa Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kohti kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia ja odotettavissa olevia muutoksia EU:n perussopimuksiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville Euroopan parlamentin vaaleille.

Komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta konkreettista toimenpidettä kansalaisten vielä kohtaamien ongelmien poistamiseksi (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsauksessa hyödynnetään toukokuussa 2012 verkossa järjestetyn laajan kuulemiseen (IP/12/461) tuloksia ja niitä kysymyksiä ja ehdotuksia, joita on esitetty kansalaisten kanssa käydyssä vuoropuhelussa unionin kansalaisuutta koskevasta komission politiikasta.

Lisätietoja:

Lisätietoja Brysselin keskustelutilaisuudesta:

Vuoropuhelut kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/luxembourg/esch-sur-alzette/index_en.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013:

http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #EUdeb8

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE

1. Yhdeksän kymmenestä luxemburgilaisesta tuntee itsensä eurooppalaiseksi, mutta neljä kymmenestä haluaa tietää enemmän oikeuksistaan

2. Luxemburgilaisten mielestä EU:n suurimpia saavutuksia ovat rauha Euroopassa ja vapaa liikkuvuus


Side Bar