Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. juuni 2013

Euroopa tulevik: komisjoni asepresident Viviane Reding arutleb kodanikega selle üle Esch/Alzette'is Luksemburgis

Pärast 21 kodanikuarutelu pidamist 13 Euroopa Liidu liikmesriigis on sel pühapäeval järjekord Luksemburgi kodanike käes. Nad saavad öelda poliitikutele oma arvamuse, nägemuse ning esitada kommentaare ja küsimusi Euroopa tuleviku, majanduskriisi tagajärgede ja oma õiguste kohta ELi kodanikena. Pühapäeval kohtuvad komisjoni asepresident Viviane Reding, Luksemburgi tööminister Nicolas Schmit, Europarlamendi liige Charles Goerens ja Belgia kristlike demokraatide partei (CDH) esimees Benoît Lutgen Esch/Alzette’i kontserdihallis Rockhal ligi 400 kodanikuga, et teada saada, millised on nende ootused, mured ja lootused seoses Euroopa tulevikuga.

Just Luksemburgis elatakse Euroopa ideed päevast päeva: Piiride ületamine kuulub igapäevaelu juurde. Euroopa kuulub igapäevaelu juurde. Seepärast ootan ma elavat ning ideede- ja arvamusterohket arutelu Euroopa rolli ja tuleviku üle“, ütles Euroopa Komisjoni asepresident ning Euroopa Liidu õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Euroopa seisab teelahkmel ning just seepärast on meil praegu vaja selget visiooni, millisesse suunda me järgmistel aastatel liikuma peame. Kodanike hääl loeb rohkem kui kunagi varem. Minu sõnum: Euroopa peab oma kodanikke toetama. Olete ka teie valmis Euroopat toetama?“

Esch/Alzette’is toimuvat arutelu viib läbi Joseph Rodesch, kes on Luksemburgis tuntud kui "Mr. Science". Kahe tunni jooksul arutletakse kolmel teemal: finants- ja majanduskriis, kodanike õigused ning Euroopa Liidu areng tulevikus.

Arutelu leiab aset tuleval pühapäeval 30. juunil kell 14.00-16.00 Esch-Belvali kontserdihalli Rockhal suures saalis.

Seda kantakse veebis reaalajas üle. Euroopa kodanikud saavad arutelust osa võtta Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8). Huvilised võivad lisaks ka veebisaidil 30juinrockhal.eu kaasa rääkida ja Viviane Redingile enne arutelu algust küsimusi esitada.

Taustteave

Mida kujutab endast dialoog kodanikega?

Jaanuaris juhatas Euroopa Komisjon sisse Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu aasta jooksul arutavad ELi-volinikud, Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide poliitikud üle Euroopa toimuvate kodanikuarutelude käigus inimestega vahetult nende ootusi seoses Euroopa tulevikuga.

Komisjoni asepresident Reding on juba pidanud arutelusid Cádizis (Hispaania), Grazis (Austria), Berliinis (Saksamaa), Dublinis (Iirimaa), Coimbras (Portugal), Thessalonikis (Kreeka) ja Brüsselis (Belgia). Kuni 2014. aasta veebruarini peetakse Euroopa Liidus veel vähemalt 21 kodanikuarutelu, kus Euroopa, riigi ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad debatis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Kahekümne aasta jooksul pärast ELi kodakondsuse kehtestamist on juba palju saavutatud. Äsja avaldatud ELi uuringust ilmneb, et 63 % kodanikest tunneb end eurooplasena. Luksemburgis on see arv veel oluliselt suurem: 83% (vaata lisa).

Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid nad ei ole neist täiel määral teadlikud. Nii arvab veel ligi 37% kõigist luksemburglastest (ja 54% eurooplastest), et nad ei tunne oma õigusi ELi kodanikena piisavalt.

Seepärast on komisjon kuulutanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kodanikuarutelud on Euroopa tuleviku arutelu keskseks osaks.

Miks korraldab komisjon selle dialoogi just praegu?

Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevik on kõigil keelel. Tihti räägitakse poliitilisest liidust, rahvusriikide föderatsioonist või Euroopa ühendriikidest. Lähemad kuud ja aastad on Euroopa Liidu arengu seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega.

Milline on dialoogi tulemus?

Kodanike tagasiside aitab Euroopa Komisjonil valida, mis suunas ELi tulevase reformi kavandamisel ja ELi lepingute eelseisval muutmisel liikuda. Üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 esitas komisjon veel ühe aruande Euroopa Liidu kodakondsuse kohta, milles ta teeb ettepaneku 12 konkreetse meetme kohta, et lahendada kodanike probleeme (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on mais 2012 toimunud laiapõhjalise Internetiarutelu tulemus (IP/12/461) ja selles võetakse ka kokku kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja ideed komisjoni Euroopa Liidu kodakondsuse poliitika kohta.

Lisateave:

Lisateave Brüsselis toimunud arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/belgium/events/130405_debates_de.htm.

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013/et/home

Eurooplased võtavad sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Võtke osa arutelust Twitteris: #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

1. Üheksa kümnest luksemburglasest tunneb end eurooplasena, kuid neli kümnest tahaks saada rohkem teavet oma õiguste kohta

2. Luksemburglaste jaoks on liidu suurimateks saavutusteks rahu Euroopas ning liikumisvabadus


Side Bar