Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. juni 2013

Europas fremtid: Kommissionens næstformand, Viviane Reding, holder borgerdialog i Esch/Alzette (Luxembourg)

Efter 21 borgerdialoger i 13 EU-lande kommer turen nu til borgerne i Luxembourg på søndag, hvor de får lejlighed til at komme til orde og komme frem med deres kommentarer, visioner og spørgsmål angående Europas fremtid, den økonomiske krises virkninger og deres rettigheder som EU-borgere over for politikere. På søndag vil Kommissionens næstformand, Viviane Reding, sammen med den luxembourgske arbejdsminister, Nicolas Schmit, europaparlamentsmedlem Charles Goerens og formanden for det belgiske parti CDH, Benoît Lutgenin, mødes med omkring 400 borgere i Rockhal i Esch-Belval til en dialog for at tale med dem om deres forventninger, bekymringer og håb angående Europas fremtid.

"Netop her i Luxemburg er den europæiske idé noget, der indgår i hverdagens virkelighed. At passere landegrænser er en dagligdags ting, og det er Europa også. Jeg forventer derfor en livlig debat med mange idéer, forslag og synspunkter om Europas rolle og EU's fremtid", sagde Kommissionens næstformand, Viviane Reding, der er kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Europa står i dag ved en skillevej, og netop derfor har vi nu brug for en klar vision om, hvilken vej vi skal gå i de kommende år. Borgernes mening har større betydning end nogensinde før. Mit budskab er, at Europa er der for borgerne. Er I klar til at være der for Europa?"

Borgerdialogen i Esch/Alzette styres af Joseph Rodesch, som i Luxembourg kendes som "Mr. Science". Det er meningen, at man i løbet af to timer skal komme omkring tre hovedtemaer, nemlig den finansielle og økonomiske krise, borgernes rettigheder og EU's fremtidige udvikling.

Debatten finder sted søndag den 30. juni, fra kl. 14.00 til kl. 16.00, i Rockhals store koncertsal i Esch-Belval.

Den kan følges live på internettet via webstreaming. Overalt i Europa kan borgerne deltage i debatten på Twitter (hashtag: #EUDeb8). Man kan også deltage via webstedet 30juinrockhal.eu og stille spørgsmål til Viviane Reding forud for dialogen.

Baggrund

Hvad går borgerdialogerne ud på?

I januar indledte Europa-Kommissionen Borgernes Europaår (IP/13/2) – et år tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder. Året igennem vil medlemmer af Kommissionen, europaparlamentsmedlemmer og nationale politikere overalt i EU gå i dialog med borgerne om deres forventninger til Europas fremtid.

Kommissionens næstformand Viviane Reding har allerede afholdt debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Østrig), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grækenland)og Bruxelles (Belgien). Frem til februar 2014 er der planlagt mindst 21 andre borgerdialoger i EU, hvor EU-politikere samt nationale og lokale politikere vil gå i dialog med borgere fra alle samfundslag. Alle debatterne kan følges på http://ec.europa.eu/european-debate/index_da.htm.

Meget er opnået på de tyve år, der er gået, siden unionsborgerskabet blev indført. Således viser en nyligt offentliggjort EU-undersøgelse, at 63 % af alle borgerne i EU føler sig "europæiske". I Luxembourg er tallet helt oppe på 83 % (se bilaget).

Overalt i EU udøver borgerne deres rettigheder i dagligdagen. Men de har ikke altid fuldt kendskab til disse rettigheder. Undersøgelser viser eksempelvis, at der stadigvæk er godt 37 % af borgerne i Luxembourg (og 54 % i hele EU), der ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om deres rettigheder som EU-borgere.

Det er derfor Europa-Kommissionen har udnævnt 2013 til Borgernes Europaår – et år, der er tilegnet borgerne og deres rettigheder. Og borgerdialogerne indgår som en central bestanddel af debatten om Europas fremtid.

Hvorfor afholder Kommissionen disse borgerdialoger netop nu?

Fordi EU i dag står ved en skillevej. Europas fremtid er på alles læber, og der tales ofte om en udvikling herimod en politisk union, en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. De kommende måneder og år vil være afgørende for EU's fremtid. Yderligere europæisk integration bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet.

Hvad skal der komme ud af dialogerne?

Borgernes tilbagemeldinger vil være retningsgivende for Kommissionen, når der skal udarbejdes fremtidige EU-reformer og traktatændringer. Et af hovedformålene med dialogerne er også at forberede europaparlamentsvalgene i 2014.

Den 8. maj 2013 udsendte Kommissionen desuden den anden rapport om unionsborgerskab, hvori den i dette Borgerens Europaår foreslår 12 nye konkrete foranstaltninger, der skal tage fat på de problemer, borgerne stadigvæk står over for (IP/13/410 og MEMO/13/409). Rapporten udsendes på baggrund af en omfattende internethøring fra maj 2012 (IP/12/461) og de spørgsmål og kommentarer angående Kommissionens politik på området, der kom frem under borgerdialogerne.

Flere oplysninger:

Borgerdialogen i Esch/Alzette:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/luxembourg/esch-sur-alzette/index_en.htm

Debatter med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_de.htm.

Borgernes Europaår:

http://europa.eu/citizens-2013/de/home

Europæerne siger deres mening: Resultaterne af høringen om unionsborgernes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_de.pdf

Kommissionens næstformand og justitskommissær Vivane Redings hjemmeside

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_de.htm

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg debatten på Twitter: #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag

1. Ni ud af ti luxembourgere føler sig som europæere, men fire ud af ti vil gerne have mere at vide om deres rettigheder

2. For luxembourgerne er fred i Europa og fri bevægelighed det største, EU har opnået


Side Bar