Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. června 2013

Budoucnost Evropy: místopředsedkyně Komise Viviane Redingová bude diskutovat s občany v Esch sur Alzette v Lucembursku

Poté, co ve 13 členských státech Evropské unie již proběhlo 21 dialogů s občany, se mohou tuto neděli i občané v Lucembursku podělit s politiky o své názory, komentáře, vize a otázky ohledně budoucnosti Evropy, důsledků hospodářské krize a svých práv, která mají jako občané EU. V neděli se místopředsedkyně Komise Viviane Redingová spolu s lucemburským ministrem práce Nicolasem Schmitem, poslancem Evropského parlamentu Charlesem Goerensem a předsedou belgické strany CDH Benoîtem Lutgenem setká s asi 400 občany při občanském dialogu v Rockhal v Esch-Belval, aby spolu diskutovali o jejich očekáváních, obavách a nadějích ohledně budoucnosti Evropy.

„Právě v Lucembursku je sjednocená Evropa vidět na každém kroku. Každý den se překračují hranice. Evropa je zde součástí všedního dne. Proto očekávám živou diskusi plnou nápadů, podnětů a názorů o úloze a budoucnosti Evropy“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. „Evropa dnes stojí na rozcestí, a právě proto potřebujeme jasnou vizi, kam se má v příštích letech ubírat. Názor občanů má nyní větší váhu než kdykoli předtím. Podle mě zde musí být Evropa pro občany. A Vy? Jste připraveni být zde pro Evropu?“

Diskusi v Esch sur Alzette bude moderovat Joseph Rodesch, kterému se v Lucembursku říká „pan Věda“. V průběhu dvou hodin se bude mluvit o třech tématech: finanční a hospodářská krize, práva občanů a budoucí vývoj Evropské unie.

Tato diskuse se bude konat příští neděli 30. června od 14:00 do 16:00 ve velké koncertní hale „Rockhal“ v Esch-Belval.

Bude přenášena živě prostřednictvím internetového vysílání. Lidé z celé Evropy se mohou rovněž zapojit prostřednictvím Twitteru (na #EUDeb8). Zájemci mohou kromě toho diskutovat na internetových stránkách 30juinrockhal.eu a vznést své dotazy pro Viviane Redingovou ještě před zahájením diskuse.

Souvislosti

V čem spočívá dialog s občany?

V lednu vyhlásila Evropská komise Evropský rok občanů (IP/13/2), který je věnován právům občanů. Během celého roku diskutují komisaři EU, členové Evropského parlamentu a političtí představitelé jednotlivých států po celé EU na „občanských shromážděních“ s lidmi osobně o jejich očekáváních, pokud jde o budoucnost Evropy.

Místopředsedkyně Komise Redingová již vedla tyto diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko), Berlíně (Německo), Dublinu (Irsko), Coimbře (Portugalsko), Soluni (Řecko) a v Bruselu (Belgie). Do února 2014 se bude po celé Evropské unii konat nejméně 21 dalších dialogů. Do diskuse s občany z nejrůznějších sociálních skupin se zapojí evropští, vnitrostátní i místní politici. Přehled všech diskusí je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

Během 20 let od zavedení občanství EU bylo dosaženo značného pokroku. Z nedávno zveřejněného průzkumu EU vyplývá, že „Evropany“ se dnes cítí být 63 % občanů. V Lucembursku je toto číslo ještě mnohem vyšší: 83 % (viz příloha).

Práva, která z občanství EU vyplývají, lidé v celé EU denně využívají. Přitom si je ale ještě stále neuvědomují v plném rozsahu. Například asi 37 % všech Lucemburčanů (a 54 % Evropanů) se domnívá, že ještě nejsou dostatečně informováni o svých právech, která mají jako občané EU.

Komise proto vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů, během kterého se bude občanům a jejich právům věnovat zvláštní pozornost. Občanské dialogy jsou zásadní součástí diskuse o budoucnosti Evropy.

Proč Komise organizuje tento dialog právě teď?

Evropa se totiž ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy mluví všichni. Často se hovoří o politické unii, federaci jednotlivých států nebo o Spojených státech evropských. Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posílením demokratické legitimity Unie.

Co můžeme od tohoto dialogu očekávat?

Zpětná vazba od občanů bude pro Komisi vodítkem při plánování budoucí reformy EU a nadcházejících změn základních smluv o EU. Jedním z hlavních cílů je rovněž připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dne 8. května 2013 zveřejnila Komise také druhou zprávu o občanství Unie, v níž navrhla v rámci Evropského roku občanů 12 nových konkrétních opatření k řešení stávajících problémů občanů (IP/13/410 a MEMO/13/409). Tato zpráva o občanství je výsledkem rozsáhlé internetové konzultace z května 2012 (IP/12/461) a otázek a podnětů týkajících se politiky Komise v této oblasti, které byly nadneseny při občanských dialozích.

Další informace:

Podrobnější informace o diskusi, která proběhla v Bruselu:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/luxembourg/esch-sur-alzette/index_en.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_en.htm.

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají slovo – výsledky veřejné konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Zúčastněte se diskuse na Twitteru: #EUdeb8

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+3222967456)

PŘÍLOHA

1. Devět z deseti Lucemburčanů se cítí být Evropany, ale čtyři z deseti by se chtěli dozvědět víc o svých právech

2. Pro Lucemburčany je největším úspěchem Unie mír v Evropě a mobilita


Side Bar