Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 юни 2013 г.

Нови по-ниски пределни цени за мобилен роуминг от 1 юли: преносът на данни поевтинява с 36 %; роумингът в Хърватия ще е 15 пъти по-евтин

От 1 юли 2013 г. Регламентът на ЕС за роуминга ще доведе до понижаване на пределните цени за изтегляне на данни с 36 %, в резултат на което използването на карти, гледането на видеоклипове, проверката на електронни писма и използването на социалните мрежи при пътуване в ЕС ще стане по-евтино. Роумингът на данни през 2013 г. ще бъде с до 91 % по-евтин, отколкото през 2007 г. За този период обемът на пазара на роуминг на данни нарасна с 630 %. Тези две тенденции означават, че пред потребителите и мобилните оператори се разкриват значителни нови възможности благодарение на усилията на ЕС.

ЕС постигна намаляване на цените на дребно на обажданията, кратките текстови съобщения (SMS) и данните с над 80 % от 2007 г. досега.

Всяка година няколко милиона европейци посещават Хърватия, която се присъединява към ЕС на 1 юли. Тази година посетителите на страната ще реализират значителни икономии, тъй като разходите за пренос на данни спадат почти 15 пъти, а изпращането на SMS-и или разговорите с други страни от ЕС ще бъдат 10 пъти по-евтини.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „ЕС трябва да се грижи за потребностите на хората. Най-новото намаляване на цените ви спестява пари за лятото и е важна стъпка към премахването на тези такси за роуминг веднъж завинаги. Това е от полза както за потребителите, така и за компаниите, тъй като освобождава пазара от пречки и стимулира пазарния растеж.

Новите пределни цени, които влизат в сила от 1 юли 2013 г., са:

  • изтегляне на данни или сърфиране в интернет – 45 цента/мегабайт (MB) (заплаща се на използван килобайт) + ДДС. (намаление с 36 % спрямо 2012 г.)

  • изходящи обаждания - 24 цента/минута + ДДС (намаление със 17 % спрямо 2012 г.)

  • входящи обаждания - 7 цента/минута + ДДС (намаление с 12,5 % спрямо 2012 г.)

  • изпращане на текстови съобщения - 8 цента/минута + ДДС (намаление с 11 % спрямо 2012 г.)

Операторите могат да предлагат по-ниски цени, като някои от тях вече започнаха да премахват таксите за роуминг за гласови услуги и SMS или да предлагат райони без роуминг в някои части на Европа.

За повече информация

Уебсайт за роуминга на Европейската комисия

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Нели Крус

Следвайте Нели в Twitter

За контакти :

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Приложение

Нови пределни цени на дребно (без ДДС)

1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на мегабайт)

70 цента

45 цента

20 цента

Изходящи разговори (на минута)

29 цента

24 цента

19 цента

Входящи разговори (на минута)

8 цента

7 цента

5 цента

SMS (за едно съобщение)

9 цента

8 цента

6 цента

Нови пределни цени на едро (без ДДС)
(цени между операторите)

1 юли 2012 г.

1 юли 2013 г.

1 юли 2014 г.

Данни (на мегабайт)

25 цента

15 цента

5 цента

Гласова връзка (на минута)

14 цента

10 цента

5 цента

SMS (за едно съобщение)

3 цента

2 цента

2 цента

Пример: четиричленно белгийско семейство на почивка в Хърватия,
което използва смартфон (цени в евро):

Юни 2013 г.

Юли 2013 г.

Икономии

1 мегабайт (MB)

Средна цена +/- 7 евро без ДДС

45 цента без ДДС

Ползване на електронна пътна карта — 5 пъти (1 MB на карта)

€35

€2.25

€32.75

Ползване на социални медии всеки ден в продължение на половин час (+/- 5 MB дневно, общо 35 MB)

€245

€15.75

€229.25

Качване в интернет по една снимка на ден (+/- 2 MB на снимка)

€98

€6.30

€91.70

Изпращане на едно електронно писмо на ден (+/- 20 KB на ел.писмо, общо 0,14 MB)

€0.98

€0.06

€0.92

Всичко

€ 378.98

€ 24.36

€ 354.62


Side Bar