Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2013

Bredband i Europa: Konsumenterna får inte de internethastigheter de betalar för

De europeiska konsumenterna får inte de nedladdningshastigheter för bredband som de betalar för. I genomsnitt får de endast 74 % av den utlovade hastigheten som de har betalat för. Det visar en ny undersökning från EU-kommissionen om bredbandsprestanda.

– Det här är första gången som skillnaden mellan påstådda och faktiska bredbandshastigheter bekräftas med hjälp av jämförbara och tillförlitliga uppgifter från alla EU-länder, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. Det finns betydande skillnader mellan de europeiska nationella marknader, vilket sannolikt beror på marknadsföringsmetoder. Enligt Kroes behöver konsumenterna mer av denna typ av uppgifter som kan hjälpa dem att göra välgrundade val. – Vi kommer att fortsätta med detta arbete, och vi tar dessa första resultat som ett ytterligare bevis för behovet av en verkligt sammankopplad inre marknad, konstaterar hon.

De viktigaste resultaten i studien är följande:

  • Kabel ger de mest tillförlitliga nedladdningshastigheterna. I det europeiska genomsnittet på 74 % döljs stora variationer i de olika teknikernas prestanda. xDSL-baserade tjänster uppnår bara 63,3 % av den påstådda nedladdningshastigheten, jämfört med 91,4 % för kabel och 84,4 % för FTTx (se bilagan).

  • I absoluta tal var den genomsnittliga nedladdningshastigheten i alla länder och för alla tekniker 19,47 Mbit/s under toppbelastningsperioder. FTTx-tjänsterna nådde upp till 41,02 Mbit/s som snabbast. Kabeltjänster uppnådde 33,10 Mbit/s medan xDSL-tjänster låg långt efter med 7,2 Mbit/s i genomsnitt.

  • Uppladdningshastigheterna ligger närmare de utlovade hastigheterna. I hela Europa uppgick den genomsnittliga uppladdningshastigheten till 6,20 Mbit/s vilket utgör 88 % av den påstådda uppladdningshastigheten. FTTx-tjänsterna uppnådde de överlägset högsta hastigheterna på 19,8 Mbit/s. Det beror på att många FTTx-tjänster har en uppladdningshastighet som ligger mycket närmare nedladdningshastigheten. Kabel- och xDSL-tjänster nådde upp till blygsamma 3,68 Mbit/s respektive 0,69 Mbit/s.

    Resultaten baseras på prestanda under toppbelastningsperioder, dvs. vardagar kl. 19.00–23.00. Dessa övergripande resultat grundar sig på urvalet i undersökningen och återspeglar inte den faktiska sammansättningen av bredbandsmarknaden i varje land.

Frivilliga efterlyses!

Denna undersökning kommer att fortsätta fram till slutet av 2014 och ytterligare två årliga mätningar planeras. Europeiska konsumenter kan mäta sina egna internetleverantörers prestanda genom att gå med i en grupp av frivilliga som omfattar alla 27 EU-länderna samt Kroatien, Island och Norge. De utvalda konsumenterna kommer att få en liten mätanordning som de ska koppla till sin internetanslutning hemma. Denna anordning utför en serie automatiska test när linjen inte används. På så sätt kan den avläsa bredbandsuppkopplingens hastighet och prestanda. Klicka här för mer information.

Bakgrund

Hastigheter för bredbandsprodukter marknadsförs som ”upp till XX Mbit/s”. Denna utlovade hastighet brukar också kallas nominell hastighet, och det är den vi ser i annonser. Men det kan finnas betydande skillnader mellan den utlovade hastigheten och den hastighet som konsumenterna faktiskt får. Variationer i nedladdningsprestanda mellan medlemsländerna beror huvudsakligen på vilken teknik som historiskt har använts i dessa länder.

Forskningen visar att mellan 27 % och 41 % av abonnenterna hävdar att deras nedladdningshastighet inte motsvarar den som står i deras avtal. Och nästan hälften av abonnenterna i EU hävdar att de ibland har svårigheter att få tillgång till onlineinnehåll och tillämpningar på grund av otillräcklig hastighet eller kapacitet.

Detta är den första undersökningen om bredbandsprestanda som genomförs på samma sätt i samtliga EU-länder (också Kroatien som mycket snart kommer att gå med i EU) samt Norge och Island. Projektet drivs av SamKnows, ett företag som har specialiserat sig på bredbandsprestandatester och som redan har genomfört liknande projekt i Storbritannien och USA.

Den metod som projektet grundar sig på använder hårdvaruenheter och ger de mest exakta och av varandra oberoende mätresultaten för internetprestanda, oavsett åtkomstteknik och installation i hemmet. Denna metod har också använts av nationella tillsynsmyndigheter i USA, Storbritannien, Brasilien och Singapore.

Rapporten om den första projektfasen slutfördes utan medverkan av internetleverantörer, men dessa uppmanas att delta i fas 2 och att kontakta ec@samknows.com för mer information.

Mätresultaten är från mars 2012 och inkom från totalt 9 104 deltagare. Sammanlagt 3 065 341 850 enskilda test gjordes vid 75 978 173 mätningar.

Länkar

Undersökningsrapporten (EN)

Resultattavla för den digitala agendan (EN)

Den digitala agendan (EN)

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilaga

Vissa länder finns inte med i diagrammen, antingen på grund av att de inte använder den aktuella tekniken eller för att antalet datapunkter är otillräckliga för att resultaten ska vara jämförbara.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar