Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2013

Širokopasovne internetne povezave v Evropi: hitrost internetne povezave je manjša, kot jo plačajo potrošniki

Evropski potrošniki nimajo takšne širokopasovne hitrosti prenosa, ki jo plačujejo. Po ugotovitvah nove študije Evropske komisije o zmogljivosti fiksnih širokopasovnih povezav lahko uporabniki v povprečju izkoristijo samo 74 % oglaševane hitrosti, za katero so plačali.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Prvič lahko na podlagi primerljivih in zanesljivih podatkov iz vseh držav članic EU potrdimo razliko med oglaševano in dejansko širokopasovno hitrostjo prenosa.“ Med državami članicami so pomembne razlike, največkrat zaradi različnih načinov oglaševanja. Evropska komisarka je še dodala: „Potrošniki potrebujejo več tovrstnih podatkov, da se bodo lahko bolj premišljeno odločali. Zato bomo raziskavo še ponovili. Ugotovitve so še enkrat pokazale, da potrebujemo resnično povezan enotni trg.“

Ključne ugotovitve študije:

  • Prenos po kablu ima najzanesljivejšo hitrost prenosa podatkov: Evropsko povprečje v hitrosti prenosa podatkov je torej 74 %, vendar so med različnimi tehnologijami dostopa do interneta zelo velike razlike glede učinkovitosti. Storitve, ki uporabljajo tehnologijo xDSL, so dosegle le 63,3 % oglaševane hitrosti prenosa v primerjavi z 91,4 % za prenos po kablu in 84,4 % za tehnologijo FTTx. (glej prilogo).

  • Absolutno gledano je bila povprečna hitrost prenosa v vseh državah in ob upoštevanju vseh tehnologij 19,47 Mbps v konici uporabe. Optična dostopovna omrežja (FTTx) so dosegla največjo hitrost 41,02mbps, kabelski prenos 33,10mbps, žična tehnologija xDSL pa je v povprečju dosegla daleč najnižjo hitrost 7,2mbps.

  • Hitrosti nalaganja podatkov se bolj ujemajo z oglaševanimi hitrostmi. V Evropi je bila povprečna hitrost nalaganja podatkov 6,20 Mbps, kar predstavlja 88 % oglaševanih hitrosti. Optična dostopovna omrežja (FTTx) so dosegla daleč največjo hitrost, in sicer 19,8mbps. Razlog je v dejstvu, da številne storitve FTTx zagotavljajo hitrost nalaganja podatkov, ki je precej bližje hitrosti prenosa. Kabelski prenos in prenos po xDSL sta dosegla skromnih 3,68mbps oz. 0,69mbps hitrosti.

    Rezultati merjenja temeljijo na konici uporabe interneta, in sicer od 19h do (vključno) 23h. Gre za skupne rezultate vzorca raziskave, ki se ne nanašajo na dejansko stanje zmogljivosti širokopasovnih povezav v posameznih državah.

Potrebujemo prostovoljce:

Študija bo trajala do konca leta 2014, načrtujemo pa še dve letni meritvi. Evropski potrošniki lahko izmerijo svojo zmogljivost prenosa podatkov, ki jo zagotavljajo internetni ponudniki, in sicer tako, da se pridružijo prostovoljcem v vseh državah EU-27 ter Hrvaški, Islandiji in Norveški. Izbranim uporabnikom bomo poslali majhno napravo, ki jo bodo priključili na svojo internetno povezavo. Ko internetna povezava ne bo v uporabi, bo naprava izvajala avtomatizirane preskuse. Izmerila bo hitrost in učinkovitost širokopasovne povezave posameznega uporabnika. Za dodatne informacije kliknite tukaj.

Osnovne informacije

Storitve širokopasovnih povezav oglašujejo kot hitrost „do XX Mbit/s“. To hitrost imenujemo „oglaševana“, „nazivna“ ali „najvišja možna hitrost interneta“ in jo navajajo v oglasih. Vendar je lahko med oglaševano hitrostjo in dejansko hitrostjo velika razlika. Razlike v zmogljivosti prenosa podatkov med državami članicami so zlasti posledica različnih tehnologij, ki so se v preteklosti uporabljale v teh državah.

Raziskave kažejo, da med 27 % in 41 % evropskih internetnih naročnikov meni, da je njihova hitrost prenosa manjša od hitrosti, navedene v naročniški pogodbi. Skoraj polovica EU naročnikov trdi, da imajo zaradi nezadostne hitrosti ali zmogljivosti včasih težave pri odpiranju spletnih vsebin in aplikacij.

To je prva študija o zmogljivosti širokopasovnih povezav, ki uporablja enak pristop in zajema vse države članice EU, vključno s Hrvaško, ki se bo kmalu pridružila EU, ter Norveško in Islandijo. Projekt vodi podjetje SamKnows, ki je specializirano za preskušanje zmogljivosti širokopasovnih povezav. Podjetje je že izvedlo podobne projekte v Združenem kraljestvu in ZDA.

Metodologija merjenja vključuje uporabo strojnih naprav in zagotavlja najbolj natančne in neodvisne rezultate delovanja interneta ne glede na tehnologije širokopasovnega dostopa in domače naprave. To metodologijo uporabljajo tudi nacionalni regulatorji v ZDA, Združenem kraljestvu, Braziliji in Singapurju.

Prvi del študije smo izvedli brez sodelovanja internetnih ponudnikov. Ponudniki, ki želijo sodelovati v drugem delu študije, se lahko za več informacij obrnejo na ec@samknows.com.

Rezultate smo dobili marca 2012 na podlagi vzorca 9 104 sodelujočih. Izvedli smo skupno 3 065 341 850 meritev v okviru 75 978 173 posebnih testiranj.

Uporabne povezave

Poročilo/študija

Kazalnik napredka digitalne agende

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko na Twitterju

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter:@RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Priloga

Nekatere države niso prikazane v diagramih, ker ni tehnologije ali zadostnega števila podatkovnih točk za pripravo primerljivih rezultatov.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar