Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. júna 2013

Širokopásmové pripojenie v Európe: spotrebitelia nesurfujú takou rýchlosťou, za akú si platia

Európski spotrebitelia nemajú v rámci svojho širokopásmového pripojenia takú rýchlosť sťahovania dát, za akú si platia. Podľa novej štúdie Európskej komisie o širokopásmovom výkone v rámci pevnej linky disponujú spotrebitelia v priemere len 74 % uvádzanej rýchlosti, za akú si platia.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Toto je prvýkrát, keď je rozdiel medzi skutočnou rýchlosťou širokopásmového pripojenia a rýchlosťou, ktorá sa uvádza v reklame, potvrdený pomocou porovnateľných a spoľahlivých údajov zo všetkých členských štátov EÚ.“ V rámci európskych vnútroštátnych trhov existujú značné rozdiely, najmä z dôvodu reklamných praktík. Podpredsedníčka Kroesová dodala, že „spotrebitelia potrebujú tento druh údajov, aby sa mohli na základe dostatočných informácií rozhodnúť, a preto túto štúdiu zopakujeme. A tieto prvé výsledky považujeme za ďalší dôkaz toho, že potrebujeme skutočne prepojený jednotný trh.“

Kľúčové zistenia štúdie zahŕňajú:

  • Káblové pripojenie má najspoľahlivejšiu rýchlosť sťahovania dát: Európsky priemer 74 % skrýva výrazné rozdiely vo výkone rôznych technológií. Služby na základe xDSL dosiahli len 63,3 % uvádzanej rýchlosti sťahovania v porovnaní s 91, 4 % v prípade káblového pripojenia a 84,4 % v prípade FTTx. (pozri prílohu).

  • V absolútnom vyjadrení bola priemerná rýchlosť sťahovania v čase špičky v rámci všetkých krajín a technológií 17,47 Mbps. Najvyššiu rýchlosť dosiahli služby FTTx, a to 41,02 Mbps. V rámci káblového pripojenia sa dosiahla rýchlosť 33,10 Mbps, pričom služby xDSL zostali ďaleko za nimi s priemernou rýchlosťou len 7,2 Mbps.

  • Rýchlosť odosielania dát sa blíži rýchlosti uvádzanej v reklame. V rámci Európy bola priemerná rýchlosť odosielania dát 6,20 Mbps, čo predstavuje 88 % rýchlosti odosielania uvádzanej v reklame. Služby FTTx dosiahli zďaleka najvyššiu rýchlosť, a to 19, 8 Mbps. Je to z toho dôvodu, že mnoho služieb FTTx poskytuje rýchlosť odosielania dát, ktorá sa oveľa viac blíži rýchlosti sťahovania. Káblové služby a služby xDSL dosiahli skromné výsledky v hodnote 3,68 Mbps resp. 0,69 Mbps.

    Výsledky vychádzajú z výkonu v čase špičky, ktorá je definovaná ako pracovné dni od 7:00 do 23:00 hod.(vrátane). Sú to celkové výsledky skúmanej vzorky a neodkazujú na reálne zloženie trhu so širokopásmovým internetom v jednotlivých krajinách.

Hľadajú sa dobrovoľníci:

Štúdia bude pokračovať do konca roku 2014 a sú naplánované ďalšie dve ročné merania. Európski spotrebitelia si môžu zmerať výkon svojho poskytovateľa internetových služieb tak, že sa pridajú ku komunite dobrovoľníkov vo všetkých krajinách EÚ a v Chorvátsku, na Islande a v Nórsku. Vybraní spotrebitelia dostanú malé zariadenie, ktoré si u seba doma pripoja k internetu. V čase, keď sa linka nepoužíva, zariadenie spustí sériu automatických testov, v rámci ktorých sa zistí rýchlosť a výkon ich širokopásmového pripojenia. Tu nájdete ďalšie informácie.

Súvislosti

Rýchlosť širokopásmových produktov sa uvádza v reklame ako „až do XX Mbit/s“. Toto je tzv. „inzerovaná“ alebo „nominálna“ rýchlosť, ktorú vidíme v reklame. Ale medzi rýchlosťou uvedenou v reklame a skutočnou rýchlosťou, ktorú spotrebitelia získajú, môže byť značný rozdiel. Rozdiely v rýchlosti sťahovania dát medzi členskými štátmi sú dané predovšetkým technológiami, ktoré sa v konkrétnej krajine začali v určitom období používať.

Z výskumu vyplýva, že 27 % až 41 % európskych predplatiteľov internetu tvrdí, že ich rýchlosť sťahovania nekorešponduje s rýchlosťou, ktorú majú uvedenú v zmluve. A takmer polovica predplatiteľov v EÚ tvrdí, že niekedy majú problém dostať sa k obsahu a aplikáciám na internete z dôvodu nedostatočnej rýchlosti alebo kapacity.

Toto je prvá štúdia o výkone širokopásmového pripojenia, ktorá využíva rovnaký prístup vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane Chorvátska, ktoré sa čoskoro stane členom EÚ, ako aj v Nórsku a na Islande. Projekt riadi spoločnosť SamKnows, ktorá sa špecializuje na testovanie výkonu širokopásmového pripojenia, a podobné projekty už uskutočnila v Spojenom kráľovstve a USA.

Zakladá sa na metodike, ktorá využíva hardvérové zariadenia a poskytuje najpresnejšie a nezávislé výsledky o výkone internetu, bez ohľadu na prístupovú technológiu a domácu inštaláciu. Túto metodiku tiež využívajú národné regulačné úrady v USA, Spojenom kráľovstve, Brazílii a Singapure.

Správa o prvej fáze bola dokončená nezávisle od poskytovateľov internetových služieb, avšak sú pozvaní zúčastniť sa druhej fázy. Ak chcete získať bližšie informácie, kontaktujte spoločnosť na emailovej adrese ec@samknows.com.

Výsledky vychádzajú z údajov od 9 104 účastníkov v marci 2012. V celkom 75 978 173 samostatných testoch bolo vykonaných 3 065 341 850 meraní.

Užitočné odkazy

Správa/ štúdia

Tabuľka výsledkov Digitálnej agendy

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Príloha

Niektoré krajiny sa neobjavujú v tabuľkách, pretože nie je k dispozícii technológia alebo dostatok údajov na zobrazenie porovnateľných výsledkov.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar