Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26.6.2013

Laajakaista Euroopassa: kuluttajat eivät saa internetnopeuksia, joista he maksavat

Eurooppalaiset kuluttajat eivät saa laajakaistapalveluissa siirtonopeuksia, joista he maksavat. Kiinteiden laajakaistayhteyksien suorituskykyä tarkastelevan Euroopan komission tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajien laajakaistayhteyksien nopeus on keskimäärin vain 74 prosenttia ilmoitetusta nopeudesta, josta he ovat maksaneet.

”Tämä on ensimmäinen kerta kun ero mainostettujen ja todellisten laajakaistanopeuksien välillä vahvistetaan kaikista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevilla vertailukelpoisilla ja luotettavilla tiedoilla”, toteaa komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. Euroopan kansallisilla markkinoilla erot ovat huomattavia, mikä hyvin todennäköisesti johtuu erilaisista mainontakäytännöistä. Kroesin mukaan kuluttajat tarvitsevat enemmän tämänkaltaista tietoa, sillä sen avulla he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja. Komissio aikookin toteuttaa uuden tutkimuksen. ”Pidämme näitä ensimmäisiä tuloksia todisteena siitä, että tämän alan toimiville sisämarkkinoille on tarvetta”, komissaari jatkaa.

Komission tutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat seuraavat:

  • Kaapelin siirtonopeudet ovat luotettavimmat. Euroopan 74 prosentin keskiarvo kätkee sisäänsä huomattavia eroja erilaisten tekniikoiden suorituskyvyssä. xDSL-tekniikkaan perustuvat palvelut ylsivät vain 63,3 prosenttiin mainostetusta ja luvatusta latausnopeudesta, kun taas kaapelin kohdalla vastaava luku oli 91,4 prosenttia ja FTTx-yhteyksissä 84,4 prosenttia (ks. liite).

  • Absoluuttisina lukuina keskimääräinen latausnopeus kaikki maat ja kaikki tekniikat huomioon ottaen oli 19,47 Mbit/s ruuhka-aikoina. FTTx-palveluiden latausnopeudet olivat nopeimmat: 41,02 megabittiä sekunnissa. Kaapelipalvelut ylsivät 33,10 megabittiin sekunnissa, kun taas xDSL-palvelujen siirtonopeus oli huomattavasti alhaisempi, keskimäärin 7,2 megabittiä sekunnissa.

  • Latausnopeudet verkkoon päin ovat lähempänä mainostettuja nopeuksia. Euroopassa keskimääräinen latausnopeus verkkoon päin oli 6,20 megabittiä sekunnissa, eli 88 prosenttia mainostetuista latausnopeuksista. FTTx-palvelut olivat ylivoimaisesti nopeimpia, 19,8 megabittiä sekunnissa. Tämä johtuu siitä, että useissa FTTx-palveluissa latausnopeus verkkoon päin on huomattavasti lähempänä käyttäjän suuntaan tapahtuvia latausnopeuksia. Kaapeli- ja xDSL-palvelujen latausnopeuksissa päästiin vain vaatimattomaan 3,68 megabitin sekunnissa ja 0,69 megabitin sekunnissa vauhtiin.

    Tulokset perustuvat vilkkaimpana aikana mitattuun suorituskykyyn arkipäivisin kello 7.00 ja kello 11.00 välillä. Kyseessä ei ole tarkka kuvaus kunkin yksittäisen maan laajakaistamarkkinoista, vaan otantatutkimuksen keinoin saatu yleiskatsaus.

Vapaaehtoisia tarvitaan

Tutkimus on käynnissä vuoden 2014 loppuun asti. Myös kaksi muuta vuosittaista latausnopeuksien mittaustutkimusta on suunnitteilla. Eurooppalaiset kuluttajat voivat mitata oman internetliittymänsä suorituskyvyn ilmoittautumalla vapaaehtoisten joukkoon ympäri EU:n 27 maata sekä Islannissa, Kroatiassa ja Norjassa. Valituille kuluttajille lähetetään pienikokoinen mittauslaite, joka liitetään kotona olevaan internetliittymään. Laite mittaa laajakaistayhteyden nopeuden ja suorituskyvyn suorittamalla sarjan automaattisia testejä aina silloin, kun yhteys ei ole käytössä. Lisätietoja täältä

Taustaa

Laajakaistaliittymien nopeuksia mainostetaan usein lupaamalla ”jopa niin ja niin monta Mbit/s”. Tätä nopeutta kutsutaan ”ilmoitetuksi”, ”nimelliseksi” tai ”luvatuksi” nopeudeksi, ja sen me näemme mainoksissa. Mainostetun nopeuden ja laajakaistan todellisen nopeuden ero voi kuitenkin olla huomattava. Latausnopeuksien erot eri jäsenvaltioissa selittyvät pääosin sillä, että eri maissa on perinteisesti käytetty erilaisia tekniikoita.

Tutkimusten mukaan 27–41 prosenttia eurooppalaisista internetliittymän tilaajista katsoo, että latausnopeus verkosta ei vastaa liittymäsopimuksessa ilmoitettua nopeutta. Lähes puolet internetliittymän tilaajista EU:n alueella ilmoittaa, että heillä on toisinaan vaikeuksia saada verkkosisältöä ja sovelluksia käyttöönsä riittämättömän nopeuden tai kapasiteetin vuoksi.

Kyseessä on ensimmäinen samalla menetelmällä laajakaistan suorituskykyä mittaava tutkimus, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot, EU:hun pian liittyvän Kroatian sekä Norjan ja Islannin. Hankkeen toteuttaa laajakaistan suorituskyvyn testauksen asiantuntijayritys SamKnows, joka on jo toteuttanut vastaavia hankkeita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa.

Hanke perustuu sellaisia laitteistoja käyttävälle menetelmälle, joilla internetliittymien suorituskyky saadaan erittäin tarkasti ja riippumattomasti mitattua liittymän tekniikasta tai kotiasennuksesta riippumatta. Kyseistä menetelmää ovat käyttäneet kansalliset sääntelyviranomaiset Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Brasiliassa ja Singaporessa.

Internetpalveluntarjoajat eivät olleet mukana hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Niitä kuitenkin pyydetään osallistumaan hankkeen toiseen vaiheeseen ja ottamaan yhteyttä osoitteeseen ec@samknows.com lisätietojen saamiseksi.

Tulokset ovat vuoden 2012 maaliskuulta otoksesta, jossa mukana oli yhteensä 9 104 osallistujaa. Kaiken kaikkiaan 75 978 173 yksittäisessä testissä tehtiin yhteensä 3 065 341 850 mittausta.

Hyödyllisiä linkkejä

Raportti/tutkimus

Digitaalistrategian tulostaulu

Euroopan digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Liite

Kaaviosta puuttuu eräitä maita joko siksi, että kyseisiä tekniikoita ei ole niissä saatavilla, tai siksi, että tiedot eivät ole riittäviä vertailukelpoisten tuloksien laatimiseksi.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar