Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2013

Lairibaühendus Euroopas: tarbijatele ei ole tagatud selline internetiühenduse kiirus, mille eest nad maksavad

Euroopa tarbijatele ei ole tagatud internetiühenduse allalaadimiskiirus, mille eest nad maksavad. Keskmiselt on ühenduse kiirus 74% lubatud kiirusest, mille eest nad maksavad, selgub lairiba püsiühenduse kvaliteeti käsitlevast hiljutisest Euroopa Komisjoni uuringust.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Esimest korda leiab kinnitust erinevus lubatud ja tegeliku lairibaühenduse kiiruse vahel, sest on olemas võrreldavad ja usaldusväärsed andmed kõikidest ELi liikmesriikidest.” Euroopas on liikmesriigiti märkimisväärsed erinevused, mis tulenevad kõige tõenäolisemalt reklaamipraktikast. Kroes lisas: „Tarbijatel on vaja rohkem selliseid andmeid, et teha teadlik valik. Seega kavatseme ka edaspidi uuringut korrata. Need esimesed tulemused on täiendavaks tõendiks selle kohta, et vaja on tõelist ühtset turgu.”

Uuringu peamised tulemused on järgmised:

  • kaablivõrgus on kõige usaldusväärsem allalaadimiskiirus: Euroopa keskmine allalaadimiskiirus 74% lubatust sõltub suurel määral tehnoloogiast. xDSL-tehnoloogial põhinevate teenuste allalaadimiskiirus on ainult 63,3% lubatust, kaablivõrgus on see 91,4% ja FTTx-võrgus 84,4%. (vt lisa);

  • absoluutnäitajates oli keskmine allalaadimiskiirus kõikide riikide ja tehnoloogiate lõikes tippkoormuse ajal 19,47 MB/s. FTTx-teenuste puhul oli kiirus kõige suurem: 41,02 MB/s. Kaablivõrgus oli kiirus 33,10 MB/s ning xDSL-teenused jäid teistest kaugele maha: nende allalaadimiskiirus oli keskmiselt 7,2 MB/s;

  • üleslaadimiskiirus ei erine lubatust nii suurel määral. Kogu Euroopa lõikes oli keskmine üleslaadimiskiirus 6,20 MB/s, mis on 88% lubatud kiirusest. FTTx-teenuste puhul oli üleslaadimiskiirus konkurentsitult suurim: 19,8 MB/s. Põhjuseks on asjaolu, et paljude FTTx-teenuste puhul ei erine üleslaadimiskiirus oluliselt allalaadimiskiirusest. Kaablivõrgus on üleslaadimiskiirus 3,68 MB/s ja xDSL-teenuste puhul 0,69 MB/s.

    Tulemused põhinevad tippkoormuse ajal mõõdetud näitajatel (tööpäeviti ajavahemikus 19.00–23.00 (k.a)). Tegemist on uuringu valimi üldtulemustega ning need ei viita iga riigi lairibateenuste turu tegelikule koosseisule.

Vajatakse vabatahtlikke

Uuring kestab 2014. aasta lõpuni ja kavas on veel kaks mõõtmist aastas. Euroopa tarbijad saavad mõõta oma interneti-teenuste pakkuja efektiivsust, liitudes vabatahtlikega EL 27 liikmesriigis ning Horvaatias, Islandil ja Norras. Valitud tarbijatele saadetakse väike seade, mille nad peavad ühendama oma koduse internetiühendusega. See seade teostab rea automaatseid teste ajal, kui internetti ei kasutata, mõõtes lairibaühenduse kiirust ja jõudlust. Lisateave

Taust

Lairibatoodete kiirust reklaamitakse järgmiselt: „kuni XX MB/s”. Seda nimetatakse lubatud kiiruseks, nominaalkiiruseks või reklaamitud kiiruseks ning see märgitakse ära reklaamides. Kuid lubatud kiiruse ja internetiühenduse tegeliku kiiruse vahel võib olla märkimisväärne erinevus. Allalaadimiskiiruse erinevused liikmesriikide vahel tulenevad eelkõige tehnoloogiast, mida aja jooksul riigis on kasutatud.

Uuringust selgub, et 27–41% Euroopa interneti-kasutajatest väidavad, et nende allalaadimiskiirus ei vasta lepingus nimetatud kiirusele. Peaaegu pooled ELi abonendid väidavad, et neil on ebapiisava kiiruse või mahu tõttu mõnikord probleeme võrgupõhisele infosisule ja rakendustele juurdepääsul.

Tegemist on esimese lairibateenuste uuringuga, kuhu on kaasatud kõik ELi liikmesriigid, kaasa arvatud peagi ühinev Horvaatia ning ka Norra ja Island, kes kasutavad sama lähenemisviisi. Projekti viib ellu lairibateenuste testimisele spetsialiseerunud firma SamKnows, kes on juba teostanud sarnased projektid Ühendkuningriigis ja USAs.

Projekt põhineb metoodikal, milles kasutatakse riistvaraseadmeid ning mis tagab kõige täpsemad ja sõltuvamad tulemused internetiteenuste valdkonnas, sõltumata juurdepääsutehnoloogiast ja kodus kasutatavast tehnoloogiast. Sama metoodikat on kasutanud ka riiklikud reguleerivad asutused USAs, ühendkuningriigis, Brasiilias ja Singapuris.

1. etapp teostati sõltumatult interneti-teenuste pakkujatest, kuid neid kutsutakse osalema 2. etapis ning täiendava teabe saamiseks palutakse neil pöörduda aadressil contact ec@samknows.com.

Tulemused on 2012. aasta märtsist, uuringus osales 9104 inimest. Kokku tehti 75 978 173 testi käigus 3 065 341 850 mõõtmist.

Kasulikud lingid

Aruanne/uuring

Digitaalarengu tegevuskava tulemustabel

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris: Twitter

Kontaktisikud :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Lisa

Graafikul puudub osa riike, sest tehnoloogia ei ole kättesaadav või andmepunktide arv ei ole piisav, et esitada võrreldavaid tulemusi.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar