Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2013

Ευρυζωνικά δίκτυα στην Ευρώπη: Η διαδικτυακή ταχύτητα που παρέχεται στους καταναλωτές δεν ανταποκρίνεται στις τιμές που χρεώνονται

Δεν παρέχονται στους ευρωπαίους καταναλωτές οι ευρυζωνικές ταχύτητες τηλεφόρτωσης για τις οποίες πληρώνουν. Σύμφωνα με νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις σταθερές ευρυζωνικές επιδόσεις, η πραγματική ταχύτητα ανέρχεται μόλις στο 74 %, κατά μέσο όρο, της διαφημιζόμενης ονομαστικής ταχύτητας που χρεώνεται στους καταναλωτές.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά μεταξύ διαφημιζόμενης και πραγματικής ευρυζωνικής ταχύτητας επιβεβαιώνεται με συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.» Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις ευρωπαϊκές εθνικές αγορές, οι οποίες οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα στις διαφημιστικές πρακτικές. Στη συνέχεια, η κα Kroes ανέφερε: «Οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερα δεδομένα αυτού του είδους για να μπορούν να επιλέγουν με πλήρη επίγνωση, γι’ αυτό και θα επαναλάβουμε το εγχείρημα. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα αποτελούν, κατά την άποψή μας, μια επιπλέον απόδειξη της ανάγκης για μια πραγματική συνδεδεμένη ενιαία αγορά.»

Τα βασικά πορίσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

  • Η καλωδιακή σύνδεση παρέχει τις πλέον αξιόπιστες ταχύτητες τηλεφόρτωσης: Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 74 % αποκρύπτει σημαντική διακύμανση όσον αφορά τις επιδόσεις των διαφόρων τεχνολογιών. Οι υπηρεσίες xDSL επιτυγχάνουν μόλις το 63,3 % της διαφημιζόμενης ονομαστικής ταχύτητας τηλεφόρτωσης, έναντι 91,4 % για τις καλωδιακές συνδέσεις και 84,4 % για τις συνδέσεις FTTx. (βλ. παράρτημα).

  • Σε απόλυτες τιμές, η μέση ταχύτητα τηλεφόρτωσης για το σύνολο των χωρών και των τεχνολογιών ήταν 19,47 Mbps κατά τις ώρες αιχμής. Οι υπηρεσίες FTTx σημείωσαν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με 41,02 Mbps. Οι υπηρεσίες καλωδιακής σύνδεσης σημείωσαν ταχύτητα 33,10 Mbps, ενώ οι υπηρεσίες xDSL υστερούσαν σημαντικά, με 7,2 Mbps κατά μέσο όρο.

  • Οι ταχύτητες αναφόρτωσης είναι πιο κοντά στις διαφημιζόμενες ταχύτητες. Σε όλη την Ευρώπη, η μέση ταχύτητα αναφόρτωσης ήταν 6,20 Mbps, που αντιπροσωπεύει το 88 % των διαφημιζόμενων ταχυτήτων αναφόρτωσης. Οι υπηρεσίες FTTx σημείωσαν τις κατά πολύ υψηλότερες ταχύτητες, με 19,8 Mbps. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες FTTx προσφέρουν ταχύτητα αναφόρτωσης που πλησιάζει πολύ περισσότερο την ταχύτητα τηλεφόρτωσης. Οι καλωδιακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες xDSL εμφάνισαν μέτρια αποτελέσματα, με 3,68 Mbps και 0,69 Mbps αντίστοιχα.

    Τα αποτελέσματα βασίζονται στις επιδόσεις κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7:00 μ.μ. έως και τις 11:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες. Πρόκειται για τα συνολικά αποτελέσματα του δείγματος μελέτης τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική σύνθεση της ευρυζωνικής αγοράς σε κάθε χώρα.

Ζητούνται εθελοντές:

Η μελέτη αυτή θα διαρκέσει έως το τέλος του 2014 και προβλέπονται δύο επιπλέον ετήσιες μετρήσεις. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να μετρήσουν τις επιδόσεις του δικού τους παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου με την ένταξή τους σε κοινότητα εθελοντών από όλες, και τις 27, χώρες της ΕΕ, καθώς και από την Κροατία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Στους επιλεγμένους καταναλωτές θα αποσταλεί μια μικρή συσκευή που συνδέεται με την οικιακή σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Αυτή η συσκευή θα εκτελεί μια σειρά αυτοματοποιημένων δοκιμών όταν η γραμμή δεν είναι σε χρήση. Θα προσδιορίζει την ταχύτητα και τις επιδόσεις της ευρυζωνικής σύνδεσης. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ιστορικό

Στις διαφημίσεις για τα ευρυζωνικά προϊόντα προσφέρονται ταχύτητες «έως xx Mbit/s». Η ταχύτητα αυτή καλείται «διαφημιζόμενη» ή «ονομαστική» και είναι αυτή που εμφαίνεται στις διαφημίσεις. Μπορεί όμως να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διαφημιζόμενης και της πραγματικής ταχύτητας που παρέχεται στους καταναλωτές. Οι διακυμάνσεις στις επιδόσεις τηλεφόρτωσης μεταξύ κρατών μελών οφείλονται κυρίως στις τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν στις χώρες αυτές.

Σύμφωνα με έρευνα, μεταξύ 27 % και 41 % των ευρωπαίων συνδρομητών διαδικτύου ισχυρίζονται ότι η ταχύτητα τηλεφόρτωσης δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη στους όρους των συμβάσεων συνδρομής τους. Και σχεδόν οι μισοί συνδρομητές της ΕΕ ισχυρίζονται ότι μερικές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο και διαδικτυακές εφαρμογές λόγω ανεπαρκούς ταχύτητας ή χωρητικότητας.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη σχετικά με τις ευρυζωνικές επιδόσεις η οποία εκπονείται με χρήση της ίδιας μεθόδου και καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας που θα προσχωρήσει πολύ σύντομα στην ΕΕ, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Η μελέτη διεξάγεται από την εταιρεία SamKnows, που ειδικεύεται στις δοκιμές ευρυζωνικών επιδόσεων και έχει ήδη εκπονήσει παρόμοιες μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Βασίζεται σε μία μεθοδολογία που χρησιμοποιεί συσκευές υλικού εξοπλισμού και παρέχει τα πλέον ακριβή και ανεξάρτητα αποτελέσματα σχετικά με τις διαδικτυακές επιδόσεις, ανεξάρτητα από την τεχνολογία πρόσβασης και την εγκατάσταση οικιακής σύνδεσης. Η μεθοδολογία αυτή έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και τη Σιγκαπούρη.

Η έκθεση για την πρώτη φάση ολοκληρώθηκε ανεξάρτητα από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι καλούνται ωστόσο να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση ec@samknows.com.

Τα αποτελέσματα λήφθηκαν τον Μάρτιο του 2012 από ομάδα 9.104 συμμετεχόντων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3.065.341.850 μετρήσεις με 75.978.173 μοναδικές δοκιμές.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Έκθεση / Μελέτη

Πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου

Ψηφιακό θεματολόγιο

Neelie Kroes

Ακολουθήστε την Neelie στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Παράρτημα

Ορισμένες χώρες δεν εμφαίνονται στα διαγράμματα, είτε επειδή η τεχνολογία δεν είναι διαθέσιμη, είτε επειδή ο αριθμός των σημείων δεδομένων είναι ανεπαρκής για να απεικονιστούν συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar