Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles den 26. juni 2013

Bredbånd i Europa: forbrugerne får ikke det, de betaler for

De europæiske forbrugere får ikke den downloadhastighed via bredbånd, som de betaler for. Gennemsnitligt får de kun 74 % af den lovede hastighed, som de har betalt for. Det fremgår af en ny undersøgelse vedrørende fast bredbånd, som Europa-Kommissionen har foretaget.

Næstformand i Kommissionen, Neelie Kroes, udtalte, at det er første gang, at forskellen mellem den lovede og den reelle bredbåndshastighed bliver bekræftet af sammen­lignelige og pålidelige data for alle EU-medlemsstater. Der er betydelige forskelle på de nationale markeder i Europa, hvilket sandsynligvis skyldes reklamepraksis. Neelie Kroes tilføjede, at forbrugerne har brug for flere af denne type data for at kunne træffe deres valg på et velinformeret grundlag, så Kommissionen vil gentage undersøgelsen. Den betragter disse første resultater som yderligere bevis for, at der er brug for et reelt sammenkoblet indre marked.

De vigtigste resultater af undersøgelsen er bl.a.:

  • Kabler giver de mest pålidelige downloadhastigheder: Bag den gennemsnitlige downloadhastighed på 74 % skjuler der sig betydelige forskellige, hvad angår de forskellige teknologiers ydeevne. xDSL-baserede tjenester nåede kun op på 63,3 % af den lovede downloadhastighed sammenholdt med 91,4 % for kabelbredbånd og 84,4 % for FTTx (se bilaget).

  • I absolutte tal var den gennemsnitlige downloadhastighed på tværs af alle lande og alle teknologier på 19,47 Mbps i spidsbelastningsperioderne. FTTx-tjenesterne nåede op på den højeste hastighed på 41,02 Mbps. Kabeltjenesterne nåede op på 33,10 Mbps, mens xDSL-tjenesterne lå langt bagud med i gennemsnit 7,2 Mbps.

  • Uploadhastighederne ligger tættere på de lovede hastigheder. På tværs af Europa var den gennemsnitlige uploadhastighed på 6,20 Mbps, hvilket udgør 88 % af den lovede uploadhastighed. FTTx-tjenesterne nåede op på langt den højeste hastighed på 19,8 Mbps. Det skyldes, at mange FTTx-tjenester tilbyder en uploadhastighed, der ligger meget tættere på downloadhastigheden. Kabel‑ og xDSL-tjenesterne nåede op på henholdsvis beskedne 3,68 Mbps og 0,69 Mbps.

    Resultaterne er baseret på ydeevnen i spidsbelastningsperioderne, der defineres som ugedagene mellem kl. 7 og kl. 23 (inklusive). Dette samlede resultat er baseret på stikprøven af undersøgelsen og afspejler ikke den faktiske sammensætning af bredbåndsmarkedet på tværs af hvert land.

Frivillige søges!

Denne undersøgelse vil løbe frem til udgangen af 2014, og der er planlagt yderligere to årlige målinger. De europæiske forbrugere kan måle deres egen internetudbyderes ydelser ved at slutte sig til gruppen af frivillige på tværs af alle 27 EU-medlemsstater plus Kroatien, Island og Norge. Udvalgte forbrugere vil få tilsendt et lille apparat til at slutte til deres internetforbindelse i hjemmet. Apparatet vil køre en række automatiserede test, når linjen ikke er i brug. Den vil fastslå bredbåndsforbindelsens hastighed og ydeevne. Se her for yderligere oplysninger.

Baggrund

Bredbåndsprodukternes hastigheder markedsføres som "op til XX Mbis/s. Denne lovede hastighed kaldes også den "nominelle" hastighed, og det er den, vi ser i reklamer. Der er dog en væsentlig forskel mellem den lovede hastighed og den faktiske hastighed, forbrugerne nyder godt af. Forskellene i downloadhastighed mellem medlemsstaterne skyldes først og fremmest de teknologier, der er tradition for at anvende i disse lande.

Forskning viser, at mellem 27 % og 41 % af de europæiske internetabonnenter siger, at deres downloadhastigheder ikke svarer til, hvad der står i deres kontrakter, og næsten halvdelen af de europæiske internetabonnenter siger, at de undertiden har problemer med at få adgang til onlineindhold og –applikationer som følge af utilstrækkelig hastighed eller kapacitet.

Dette er den første undersøgelse af bredbånds ydeevne, som dækker alle EU-medlemsstaterne, herunder Kroatien, som meget snart optages i EU, samt Norge og Island, og hvor der anvendes samme fremgangsmåde. Projektet gennemføres af en specialist inden for testning af bredbånds ydeevne, SamKnows, som allerede har gennemført lignende projekter i Det Forenede Kongerige og USA.

Den er baseret på en metode, hvor der anvendes hardwareudstyr, og som giver de mest præcise og uafhængige måleresultater, hvad angår internetydeevne, uanset hvilken teknologi der anvendes til at få adgang til internettet og det tekniske udstyr i hjemmet. Denne metode anvendes også af de nationale lovgivere i USA, Det Forenede Kongerige, Brasilien og Singapore.

Rapporten om fase 1 blev færdigudarbejdet uafhængigt af internetudbyderne, men disse blev inviteret til at deltage i fase 2 og skal kontakte ec@samknows.com for at få yderligere oplysninger.

Resultaterne stammer fra marts 2012 fra et panel med 9 104 deltagere. Der blev under 75 978 173 enkelttest foretaget i alt 3 065 341 850 målinger.

Nyttige link

Rapport/Undersøgelse

Resultattavlen for den digitale dagsorden

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bilag

Enkelte lande er ikke med i diagrammet, enten fordi teknologien ikke er tilgængelig, eller fordi antallet af datapunkter er utilstrækkeligt til, at resultaterne kan sammenlignes.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar