Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. června 2013

Vysokorychlostní internet v Evropě: spotřebitelé nesurfují rychlostí, za kterou platí

Evropští spotřebitelé využívající vysokorychlostní internet nestahují data rychlostí, kterou si zaplatili. Podle nové studie Evropské komise, která mapuje výkon pevného širokopásmového připojení k internetu, disponují spotřebitelé v průměru jen 74 % inzerované rychlosti, kterou si zaplatili.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Je to vůbec poprvé, kdy byl rozpor mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení k internetu potvrzen srovnatelnými a spolehlivými údaji ze všech členských států EU.“ Na evropských vnitrostátních trzích panují obrovské rozdíly, nejspíše kvůli reklamním praktikám. „Spotřebitelé potřebují více podobných údajů, aby se mohli informovaně rozhodovat, a proto tuto studii zopakujeme. Tyto první výsledky chápeme jako další důkaz potřeby opravdu propojeného jednotného trhu," dodala Kroesová.

K hlavním zjištěním studie patří:

  • Kabelové připojení nabízí nejspolehlivější rychlost stahování: Evropský průměr 74 % zastírá výrazné rozdíly ve výkonu různých technologií. Služby na bázi xDSL dosahovaly pouze 63,3 % inzerované rychlosti stahování, zatímco u kabelového připojení to bylo 91,4 % a u technologie FTTx 84,4 %. (viz příloha).

  • V absolutním vyjádření činila průměrná rychlost stahování ve špičce napříč všemi zeměmi a technologiemi 19,47 Mbps. Nejvyšší rychlosti dosáhly služby FTTx, a to 41,02 Mbps. Kabelové služby dosáhly rychlosti 33,10 Mbps, zatímco služby xDSL zůstaly s průměrnou rychlostí 7,2 Mbps značně pozadu.

  • Rychlost odesílání dat se blíží inzerované rychlosti. Průměrná rychlost odesílání dat činila napříč celou Evropou 6,20 Mbps, což představuje 88 % inzerované rychlosti odesílání. Zdaleka nejrychlejší byly s 19,8 Mbps služby FTTx. Je to proto, že řada služeb FTTx poskytuje rychlost odesílání dat, která se blíží rychlosti stahování. Kabelové služby a služby xDSL dosáhly mnohem skromnějších výsledků: 3,68 Mbps a 0,69 Mbps.

    Výsledky vycházejí z výkonu ve špičce, která je definována jako pracovní dny v době od 19 do 23 hodin včetně. Jde o celkové výsledky zkoumaného vzorku, které nepoukazují na reálnou skladbu trhu širokopásmového internetu v jednotlivých zemích.

Hledají se dobrovolníci:

Studie bude pokračovat až do konce roku 2014 a v plánu jsou dvě další roční měření. Evropští spotřebitelé si mohou změřit výkon svého poskytovatele internetových služeb. Stačí se přidat ke komunitě dobrovolníků ze všech 27 zemí EU a Chorvatska, Islandu a Norska. Vybraní spotřebitelé obdrží malé zařízení, které u sebe doma připojí k internetu. V době, kdy linka nebude využívána, spustí zařízení sérii automatických testů, které zjistí rychlost a výkon jejich vysokorychlostního připojení. Pro další informace klikněte sem.

Souvislosti

Rychlost širokopásmových produktů bývá inzerována formulkou „až XX MBit/s“. Toto je tzv. „inzerovaná“ či „nominální“ rychlost, kterou vidíme v reklamě. Mezi inzerovanou rychlostí a reálnou rychlostí, kterou spotřebitelé získají, však může být značný rozdíl. Rozdíly ve výkonu stahování mezi jednotlivými členskými státy jsou dány především technologiemi, které byly v té které zemi historicky nasazeny.

Z výzkumu plyne, že 27 % až 41 % evropských předplatitelů internetu si myslí, že jejich rychlost stahování nedosahuje rychlosti, kterou mají ve smlouvě. A téměř polovina předplatitelů internetu v EU tvrdí, že kvůli nedostačující rychlosti nebo kapacitě mívá někdy problém dostat se k online obsahu a aplikacím.

Jde o první studii výkonu širokopásmového internetu, která používá shodný přístup ve všech členských státech EU, včetně Chorvatska, které se k EU již brzy připojí, Norska a Islandu. Projekt řídí společnost SamKnows, která se specializuje se na testování výkonu širokopásmového připojení k internetu a která již podobné projekty provedla v USA a Spojeném království.

Studie je založena na metodě, která využívá hardwarová zařízení a poskytuje nejpřesnější a nezávislé výsledky o výkonu internetu bez ohledu na přístupovou technologii a domácí instalaci. Stejnou metodu využily také národní regulační úřady v USA, Spojeném království, Brazílii a Singapuru.

Zpráva o první fázi studie byla dokončena nezávisle na poskytovatelích internetových služeb, kteří jsou nicméně zváni k účasti na druhé fázi. Bližší informace jim budou sděleny na adrese ec@samknows.com.

Výsledky vycházejí z údajů poskytnutých 9 104 účastníky panelu v březnu 2012. V celkem 75 978 173 samostatných testech bylo provedeno 3 065 341 850 měření.

Užitečné odkazy

Zpráva / Studie

Srovnávací přehled Digitální agendy

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Příloha

Některé země v grafech nefigurují, protože v nich buď není technologie k dispozici, nebo nebyl získán dostatek údajů k vykreslení srovnatelných výsledků.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar