Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2013

Proračun EU za leto 2014: predlog Komisije prilagojen razmeram v Evropi

Komisija je sprejela predlog proračuna Evropske unije za leto 2014. Odobritve za prevzem obveznosti znašajo 142,01 milijarde evrov, odobritve plačil pa 135,9 milijarde evrov. Znesek tega predloga proračuna je za približno 6 % nižji od letošnjega, tako na strani obveznosti kot plačil.

„Predlog proračuna vam predstavljamo danes, ker je v Lizbonski pogodbi jasno določeno, da mora Komisija to storiti najpozneje do 1. julija,“ je povedal evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski. „Vendar pa bomo predlog naknadno prilagodili glede na končni izid postopka o sprejetju večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.“

Predlog proračuna za leto 2014, ki ga je pripravila Komisija, temelji na dogovorih v okviru zaključne faze pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki pa še niso končana. Znesek proračuna za leto 2014 je odvisen od pogoja, da bo v letu 2013 še pravočasno sprejet dogovor o dodatnih proračunskih sredstvih za pokritje potreb po plačilih v letu 2013, kot predlaga Komisija.

Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev so obveznosti na področju „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ (podrazdelek 1a) v predlogu proračuna za leto 2014 za 3,3 % večje, saj je treba okrnjena sredstva EU usmeriti k ukrepom za odpravo brezposelnosti in ustvarjanje rasti. Ti ukrepi med drugim zajemajo Obzorje 2020, tj. nov evropski program za financiranje raziskav in inovacij (skoraj 9 milijard evrov), pobudo za zaposlovanje mladih (3,6 milijarde evrov), instrument za povezovanje Evrope (skoraj 2 milijardi evrov) in podporne ukrepe za evropska podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP).

Omejitve upravnih odhodkov (razdelek 5)

Komisija že drugo leto zapored predlaga 1-odstotno zmanjšanje svojega osebja (brez upoštevanja posledic pristopa Hrvaške), da bi izpolnila svoj predlog 5-odstotnega zmanjšanja osebja v petih letih.

Poleg tega predlaga tudi 1,1-odstotno znižanje lastnih upravnih odhodkov na področjih, ki jih bo določila po lastni presoji.

Razlog za skupno povečanje sredstev v okviru razdelka 5 je predvsem porast števila upokojenih oseb in stroškov, povezanih s pristopom Hrvaške.

Relativno gledano...

Predlog proračuna za leto 2014 znaša 1,05 % BDN EU v obveznostih (v primerjavi z 1,15 % v proračunu za leto 2013) in 1,01 % v plačilih (1,1 % v letu 2013). Drugače povedano: ker je to zgolj majhen odstotek prihodka, ki ga letno ustvarijo države članice EU, pomeni precejšnje zmanjšanje v relativnem in absolutnem smislu.

Več informacij:

Spletišče evropskega komisarja Janusza Lewandowskija:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm

Predlog proračuna za leto 2014:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Predlog proračuna za leto 2014 – kratek pregled (predstavitev v programu Power point):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontakti:

Patrizio Fiorilli +32 22958132

Wojtek Talko +32 22978551

Predlog proračuna za leto 2014

(Odobritve za prevzem obveznosti (OPO) in odobritve plačil (OP) v milijonih EUR, zaokrožene številke v tekočih cenah)


Side Bar